FISKocr

Brufen, šumeće granule


UPUTSTVO ZA LEK


Brufen®, šumeće granule, 600 mg, Pakovanje: kesica, 30 x 1 (ukupno 30 kesica) Ime leka, oblik, jačina i pakovanje


Proizvođač: Abbott S.R.L.


Adresa: Campoverde di Aprilia, Via Pontina km. 52, Latina, Italija


Podnosilac zahteva: Predstavništvo Abbott Laboratories S.A.


Adresa: Bulevar Mihajla Pupina 115D, Beograd


Brufen®, 600 mg, šumeće granule ibuprofen


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Brufen, šumeće granule i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Brufen, šumeće granule

 3. Kako se upotrebljava lek Brufen, šumeće granule

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Brufen, šumeće granule

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK Brufen, šumeće granule I ČEMU JE NAMENJEN

  Lek Brufen, šumeće granule pripada grupi lekova protiv zapaljenja i bolova. Oni se upotrebljavaju u terapiji bola i zapaljenja kod osteoartritisa, reumatoidnog artritisa, artritisa kičme (ankilozirajućeg spondilitisa), natečenih zglobova, "zaleđenog" ramena, burzitisa – zapaljenja serozne kese, tendinitisa – zapaljenja tetiva, tenosinovitisa

  – zapaljenja tetivnog omotača, bolova u donjem delu leđa, kod uganuća i istegnuća.

  Lek Brufen, šumeće granule se može upotrebljavati i za ublažavanje blagog do umerenog bola kod zubobolje, nakon operativnih zahvata, bolnih menstruacija i glavobolje (uključujući migrenu).

  Aktivna supstanca leka Brufen, šumeće granule je ibuprofen i svaka kesica sadrži 600 mg ibuprofena.

 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK Brufen, šumeće granule Lek Brufen, šumeće granule ne smete koristiti:

 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK Brufen, šumeće granule

  Uvek uzimajte lek Brufen, šumeće granule kako Vam je lekar preporučio. Ukoliko niste sigurni posavetujte sa

  Vašim lekarom ili farmaceutom.


  Lek Brufen, šumeće granule uzimajte tako što ćete ih razmutiti sa vodom kako biste dobili šumeći napitak sa ukusom pomorandže. Sipajte sadržaj kesice u čašu sa vodom, promešajte i odmah popijte. Uzeti za vreme ili nakon obroka.


  Odrasli

  Uobičajena dnevna doza je po 1 kesica dva ili tri puta dnevno. U zavisnosti od težine simptoma Vaše bolesti, Vaš lekar može povećati dozu leka do najviše 4 kesice dnevno.


  Brufen, šumeće granule nisu pogodne za primenu kod dece.


  Ako ste uzeli više leka Brufen, šumeće granule nego što je trebalo


  Ako ste uzeli više leka Brufen, šumeće granule nego što je trebalo (predoziranje), odmah se obratite svom lekaru ili potražite medicinsku pomoć i ponesite lek sa sobom.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Brufen, šumeće granule

  Ako ste zaboravili da uzmete lek Brufen, šumeće granule, uzmite zaboravljenu dozu čim se setite, izuzev ako je blizu vreme za sledeću dozu. U tom slučaju ne uzimajte zaboravljenu dozu.

  Nikada ne uzimajte duplu dozu da nadomestite to što ste preskočili da uzmete lek!


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao i svi lekovi, i lek Brufen, šumeće granule mogu izazvati neželjena dejstva, mada su ona uglavnom blaga, i ne moraju se javiti kod svih pacijenata. Ukoliko bilo koje neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom Uputstvu za lek, obavezno obavestite svog lekara ili farmaceuta.


  Pojava neželjenih dejstava može se svesti na najmanju meru ukoliko se koristi najniža delotvorna doza leka u što kraćem vremenskom periodu.


  Ukoliko se tokom terapije javi bilo koji od sledećih simptoma, prestanite sa uzimanjem Brufen, šumećih granula i odmah potražite medicinsku pomoć:


  Upotreba leka Brufen, šumeće granule povezana je sa malim povećanjem rizika od srčanog udara (infarkt miokarda) ili moždanog udara.

  Ibuprofen retko izaziva poremećaje krvi (smanjenje broja leukocita, eritrocita i trombocita), probleme sa bubrezima i jetrom ili teške promene na koži.

  Veoma retko Brufen, šumeće granule mogu dovesti do pojave aseptičnog meningitisa (zapaljenje zaštitnih

  ovojnica oko mozga).

  Od drugih neželjenih dejstava javljaju se: glavobolja, priviđenja, vrtoglavica, nesvestica, pospanost, peckanje (žarenje) u šakama i stopalima, zujanje u ušima, potištenost, smetenost, nesanica, nervoza, gubitak sluha, proliv, zatvor, gasovi u stomaku, preosetljivost kože na sunce, umor, malaksalost, promene raspoloženja, otok i nadražaj u nosu.

  Brufen ponekad može dovesti do pogoršanja simptoma kolitisa ili Crohn-ove bolesti. Veoma retko je zabeležena pojava pankreatitisa.


 5. KAKO ČUVATI LEK Brufen, šumeće granule


  Ukoliko Vaš lekar odluči da prekine Vaše lečenje vratite sve neupotrebljene lekove svom farmaceutu. Zadržite ih kod sebe samo ukoliko Vas tako posavetuje Vaš lekar.


  Rok upotrebe


  2 godine.

  Nemojte uzimati lek Brufen, šumeće granule nakon isteka datuma roka upotrebe naznačenog na kesici. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Čuvanje


  Čuvati na temperaturi do 25°C. Čuvati lek van domašaja dece!


  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.

  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE

Šta sadrži lek Brufen, šumeće granule


Aktivna supstanca leka Brufen, šumeće granule je ibuprofen. Jedna kesica sadrži 600 mg ibuprofena.


Pomoćne supstance: saharoza; maleinska kiselina; natrijum-hidrogenikarbonat; natrijum-karbonat, bezvodni; aroma pomorandže; saharin-natrijum; povidon; natrijum-laurilsulfat.


Kako izgleda lek Brufen, šumeće granule i sadržaj pakovanja

Fine do grube granule, bele boje, mirisa pomorandže.

Unutrašnje pakovanje je kesica od papira/politena/aluminijumske folije/polietilen laminata, zatvorena zagrevanjem.

Spoljnje pakovanje je kartonska kutija, koja sadrži 30 kesica.

Nosilac dozvole i Proizvođač


Nosilac dozvole:

Predstavništvo Abbott Laboratories S.A. Bulevar Mihajla Pupina 115D, Beograd


Proizvođač:

Abbott S.R.L.

Campoverde di Aprilia, Via Pontina km. 52, Latina, Italija

Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Septembar 2012.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


515-01-4693-11-001 od 26.11.2012.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z