FISKocr

COMBIGAN


UPUTSTVO ZA LEK


COMBIGAN®, kapi za oči, rastvor, 5 mg/mL + 2 mg/mL Pakovanje: ukupno 1 kom, bočica sa kapaljkom 1 x 5 mL


Proizvođač: Allergan Pharmaceuticals Ireland,

Adresa: Castlebar Road, Westport, Co.Mayo, Irska Podnosilac zahteva: Ewopharma doo Beograd

Adresa: Gospodara Vučića 3/9, 11000 Beograd, Republika Srbija


COMBIGAN®

5 mg/mL + 2 mg/mL, kapi za oči, rastvor timolol, brimonidin


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek COMBIGAN i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek COMBIGAN

 3. Kako se upotrebljava lek COMBIGAN

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek COMBIGAN

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK COMBIGAN I ČEMU JE NAMENJEN


  Lek COMBIGAN su kapi za oči koje se koriste za kontrolisanje glaukoma (stanje povećanog očnog pritiska). On sadrži dve različita leka (brimonidin i timolol) i oba snižavaju povišen pritisak u oku. Brimonidin pripada grupi lekova koji se zovu agonisti alfa-2 adrenergičkih receptora. Timolol pripada grupi lekova koji se zovu beta blokatori. Lek COMBIGAN se propisuje za snižavanje povišenog pritiska u oku, kada nije dovoljna upotreba samo kapi za oči koje sadrže beta-blokator.


  Vaše oko sadrži bistru, vodenastu tečnost koja ishranjuje unutrašnjost oka. Tečnost se konstantno drenira (odvodi) iz oka, a nova tečnost se stvara, kako bi zamenila onu koja otekne. Ukoliko tečnost ne može da se drenira dovoljno brzo, pritisak u unutrašnjosti oka se povećava i eventualno može oštetiti Vaš vid. Lek COMBIGAN deluje tako što smanjuje stvaranje tečnosti u oku i povećava količinu tečnosti koja se drenira. Ovo smanjuje pritisak u oku, dok se oko i dalje ishranjuje.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK COMBIGAN


  Lek COMBIGAN ne smete koristiti ako:

 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK COMBIGAN


Uvek koristite lek COMBIGAN kako Vam je to lekar propisao. Obavezno proverite sa Vašim lekarom ili farmaceutom ako niste sigurni.

Lek COMBIGAN ne smeju koristiti deca ispod 2 godine starosti. Obično se lek COMBIGAN ne sme koristiti kod dece i adolescenata (od 2 do 17 godina starosti).


Uobičajena doza je jedna kap leka COMBIGAN, dva puta dnevno, sa razmakom od oko 12 sati. Ne menjajte dozu i ne prestajte sa upotrebom bez prethodnog razgovora sa lekarom.


Ako koristite lek Combigan zajedno s drugim kapima za oči, pričekajte najmanje 5 minuta između stavljanja leka Combigan i drugih kapi za oči.


Uputstvo za primenu:

Ne smete koristiti bočicu sa lekom ukoliko je zaštitni zatvarač na vratu bočice slomljen (oštećen) pre prve upotrebe leka.

Operite ruke. Zabacite glavu unazad i gledajte u plafon.


 1. Nežno povucite donji kapak dok se ne prikaže mali džep.


 2. Okrenite bočicu na dole i pritisnite je kako biste oslobodili jednu kap u oko koje zahteva lečenje.


 3. Pustite donji kapak i zatvorite oko.


4. Dok držite obolelo oko zatvorenim, pritisnite prstom ugao zatvorenog oka (sa strane ka nosu) i držite 2 minuta. Na ovaj način ćete sprečiti da lek COMBIGAN dospe u neki drugi deo tela.

Ukoliko kap promaši oko, pokušajte ponovo.


Kako biste sprečili infekciju, nemojte dozvoliti da vrh kapaljke dodirne Vaše oko ili bilo šta drugo. Vratite zatvarač nazad i zatvorite bočicu odmah po upotrebi.


Ako ste uzeli više leka COMBIGAN nego što je trebalo


Odrasli

Ukoliko ste primenili više leka COMBIGAN nego što je potrebno, mala je verovatnoća da će Vam ozbiljno naškoditi. Narednu dozu leka primenite u uobičajeno vreme. Ukoliko ste zabrinuti, razgovarajte sa Vašim lekarom ili farmaceutom.


Deca

Zabeleženo je nekoliko slučajeva predoziranja kod dece koja su nenamerno progutala kapi za oči sa brimonidin-tartaratom (jedna od aktivnih supstanci leka COMBIGAN). Simptomi su pospanost,


mlitavost, niska telesna temperatura, bledilo i teškoće pri disanju. Ukolko do ovoga dođe, odmah se javite lekaru.


Odrasli i deca

Ukoliko se lek COMBIGAN slučajno proguta, potrebno je da odmah obavestite svog lekara.


Ako ste zaboravili da uzmete lek COMBIGAN


Ukoliko ste zaboravili da primenite lek COMBIGAN stavite jednu kap u oko koje lečite čim se setite, a nakon toga primenjujte ga u uobičajeno vreme. Nikada ne uzimajte duplu dozu leka kako biste nadoknadili propuštenu.


Ako naglo prestanete da uzimate lek COMBIGAN


Lek COMBIGAN se mora koristiti svakodnevno kako bi adekvatno delovao.


Ukoliko imate dodatna pitanja o primeni ovog leka porazgovarajte sa Vašim lekarom ili farmaceutom.


 1. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao i svi drugi lekovi, lek COMBIGAN može uzrokovati neželjena dejstva, iako ih ne dobiju svi pacijenti.


  Ukoliko iskusite bilo koje od sledećih neželjenih dejstava, molimo Vas da odmah kontaktirate Vašeg lekara:

 2. KAKO ČUVATI LEK COMBIGAN


  Držite izvan vidokruga i domašaja dece.

  Ne koristite lek COMBIGAN posle datuma isteka roka trajanja koji se nalazi na nalepnici bočice i kutiji. Datum isteka roka trajanja se odnosi na poslednji dan naznačenog meseca.


  Rok upotrebe


  21 mesec

  Nakon prvog otvaranja: 28 dana


  Ne smete koristiti kapi duže od 28 dana posle prvog otvaranja, čak iako u bočici ima još koja kap leka. To će sprečiti nastanak infekcija. Kako biste pomogli sebi da zapamtite, zapišite datum otvaranja leka u prostor koji je za to predviđen, a nalazi se na kutiji leka.


  Čuvanje


  Čuvati na temperaturi do 25°C, u originalnom pakovanju, u cilju zaštite od svetlosti.


  Lekove ne treba odlagati putem otpadnih voda i kućnog đubreta. Pitajte Vašeg farmaceuta kako da odložite lek koji Vam više nije potreban. Ove mere će pomoći zaštitu životne okoline.

  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 3. DODATNE INFORMACIJE

Šta sadrži lek COMBIGAN

Natrijum-hlorid/hlorovodonična kiselina,

Natrijum-fosfat, monohidrat, Dinatrijum-fosfat, heptahidrat,


Voda, prečišćena.

Mala količina hlorovodonične kiseline ili natrijum-hidroksida mogu biti dodate leku kako bi se očuvala kiselost ili alkalnost rastvora (nivo pH).


Kako izgleda lek COMBIGAN i sadržaj pakovanja


Lek COMBIGAN je bistar, zelenkasto-žuti rastvor.


Pakovanje: bela, neprovidna bočica sa kapaljkom od polietilena niske gustine, sa polistirenskim zatvaračem sa navojem.


Svaka bočica ima zapreminu od 5 mL.

Svako pakovanje sadrži 1 bočicu sa kapaljkom.


Nosilac dozvole

EWOPHARMA DOO BEOGRAD

Gospodara Vučića 3/9 11000 Beograd Republika Srbija


Proizvođač

Allergan Pharmaceuticals Ireland Castlebar Road, Westport, Co. Mayo Irska


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Novembar, 2012.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept


Broj i datum dozvole:


515-01-4354-11-001 od 15.01.2013.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z