Moozeeck

Essentiale forte N


UPUTSTVOZA LEK


Essentiale® forte N 300 mg

kapsula, tvrda blister 3x10 kapsula


Proizvođač: A. Nattermann & Cie. GmbH


Adresa: Nattermannallee 1, 50829 Köln, Nemačka


Podnosilac zahteva: sanofi-aventis d.o.o.

Adresa: Španskih boraca 3/VI, 11070 Novi Beograd, Srbija


Essentiale® forte N, 300mg, kapsula, tvrda INN: esencijalni fosfolipidi


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, jer sadrži informacije koje su važne za Vas.


Ovaj lek se može nabaviti bez lekarskog recepta. Međutim, neophodno je da pažljivo koristite lek Essentiale forte N, da biste sa njim postigli najbolje rezultate.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Essentiale forte N i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate prije nego što uzmete lek Essentiale forte N

 3. Kako se upotrebljava lek Essentiale forte N

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Essentiale forte N

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK Essentiale forte N I ČEMU JE NAMENJEN


  Essentiale forte N je biljni lek koji se upotrebljava za ublažavanje bolesti jetre. Za primenu kod dece (od 12 godina i starijih), adolescenata i odraslih.


  Essentiale forte N se koristi za popravljanje subjektivnih tegoba, kao što je nedostatak apetita, osećaj pritiska u gornjem desnom delu trbuha kod prisustva materija štetnih po jetru ili pothranjenosti (toksično–nutritivno oštećenje jetre) I kod hroničnog zapaljenja jetre (hepatitis).


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK Essentiale forte N

Lek Essentiale forte N ne smete koristiti:


Terapija ovim lekom ne može da zameni izbegavanje upotrebe štetnih materija koje izazivaju oštećenje jetre (na primer, alkohola).


Pomoćna terapija esencijalnim fosfolipidima je, kod hroničnog hepatitisa, opravdana tek kada, u toku terapije, počne da se ispoljava subjektivno poboljšanje zdravstvenog stanja.


Primena kod dece

S obzirom na to da posebna ispitivanja primene Essentiale Forte N u ovoj starosnoj grupi nisu sprovedena, lek ne bi trebalo davati deci mlađoj od 12 godina.


Primena drugih lekova


Obavestite svog lekara ili farmaceuta ako uzimate, ili ste do nedavno uzimali neki drugi lek, uključujući i lek koji se nabavlja bez lekarskog recepta.


Interakcija leka Essentiale forte N sa lekovima protiv zgrušavanja krvi ne može se isključiti. Stoga se prilagođavanje doze leka protiv zgrušavanja krvi može pokazati neophodnim.


Obavestite Vašeg lekara ako lek Essentiale forte N uzimate istovremeno sa lekovima protiv zgrušavanja krvi.


Uzimanje leka Essentiale forte N sa hranom ili pićima


/


Primena leka Essentiale forte N u periodu trudnoće i dojenja

Pre nego što počnete da uzimate neki lek, posavetujte se sa svojim lekarom ili farmaceutom.


Preparati od soje koriste se, u najvećoj meri za ishranu ljudi, a do sada ništa ne ukazuje na opasnosti upotrebe ovih proizvoda u periodu trudnoće i dojenja. Posebnih podataka namenskih istraživanja nema, te se stoga primena leka Essentiale Forte N u periodu trudnoće i dojenja ne preporučuje.


Uticaj leka Essentiale forte N na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinamaTakođe može doći do pojave pruritusa (svraba), ali je učestalost pojave nepoznata.

Ako uočite neko od ovih neželjenih dejstava, pogotovo ako uočite alergijsku reakciju, prekinite uzimanje Essentiale forte N kapsula i obratite se svom lekaru, koji će proceniti težinu pojave i preduzeti sve potrebne mere.

Ako neko od neželjenih dejstava postane ozbiljno ili ako uočite neželjena dejstva koja nisu navedena u ovom uputstvu, obavestite o tome svog lekara ili farmaceuta.


 1. KAKO ČUVATI LEK Essentiale forte N Držati lek van domašaja dece.

  Rok upotrebe


  Rok upotrebe je 2 godine.

  Rok upotrebe leka je označen na kutiji i na blisteru.

  Kapsule nemojte uzimati posle naznačenog datuma. Rok upotrebe podrazumeva poslednji dan navedenog meseca.


  Čuvanje


  Čuvati lek na temperaturi do 25°C .


  Čuvati lek u originalnom pakovanju radi zaštite od vlage.


 2. DODATNE INFORMACIJE

Šta sadrži lek Essentiale forte N


Jedna tvrda kapsula sadrži: fosfolipidi soje 300 mg


Pomoćne supstance su: Čvrsta mast, sojino ulje, rafinisano; all-rac-alfa-Tokoferol; ricinusovo ulje, hidrogenizovano; etanol 96%; etilvanilin; 4-metoksiacetofenon; želatin; voda, prečišćena; titan-dioksid (E171); gvožđe(III)-oksid, žuti (E172); gvožđe(III)-oksid, crni (E172); gvožđe(III)-oksid, crveni (E172), natrijum laurilsulfat.


Kako izgleda lek Essentiale forte N i sadržaj pakovanja

Čvrste, dvodelne, neprovidne želatinske kapsule smeđe boje. Punjene su pastoznom masom, prijatnog mirisa, boje nalik medu.

Veličina pakovanja: blisteri 3x10 kapsula

Nosilac dozvole i Proizvođač


Nosilac dozvole:

sanofi-aventis d.o.o. Španskih boraca 3/VI

11070 Novi Beograd, Srbija


Proizvođač:

A.Nattermann & Cie. GmbH, Nattermannallee 1, 50829 Köln Nemačka


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Jun 2013.


Režim izdavanja leka:


Lek se izdaje bez lekarskog recepta.


Broj i datum dozvole:

515-01-8415-12-001 od 20.08.2013.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z