Moozeeck

Citeral


UPUTSTVO ZA LEK


Citeral® 250 mg film tablete 10 film tableta, blister, 1 x 10

Citeral® 500 mg film tablete 10 film tableta, blister, 1 x 10


Proizvođač: ALKALOID d.o.o. Beograd Prahovska 3,

11000 Beograd, R. Srbija


sa proizvodnim prostorijama u ul. Pančevački put br. 38, 11000


Adresa: Podnosilac

Beograd

zahteva: ALKALOID d.o.o. BeogradAdresa:

Prahovska 3, 11000 Beograd R. Srbija


Citeral® 250 mg film tablete Citeral® 500 mg film tablete


INN ciprofloksacin


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Citeral i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Citeral

 3. Kako se upotrebljava lek Citeral

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Citeral

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK CITERAL I ČEMU JE NAMENJEN


  Citeral sadrži aktivnu supstancu ciprofloksacin (u obliku ciprofloksacin-hidrohlorida) i pripada grupi lekova poznatih kao fluorohinoloni. Citeral deluje tako što uništava bakterije koje izazivaju infekciju. Delotvoran je samo protiv određenih sojeva bakterija.

  Vaš lekar je propisao Citeral u cilju lečenja Vaše bakterijske infekcije.


  Odrasli

  Infekcije kod kojih se Citeral može koristiti su:

  -infekcije disajnih puteva

  -infekcija uha ili sinusa koja traje dugo ili se ponavlja

  -infekcija urinarnog trakta

  -infekcija testisa

  -infekcija genitalnih organa kod žena

  -infekcija gastrointestinalnog trakta i intra-abdominalne infekcije

  -infekcija kože i potkožnog tkiva

  -infekcija kostiju i zglobova

  -prevencija infekcija izazvanih bakterijom Neisseria meningitidis

  -terapija nakon inhalacije uzročnika antraksa

  Ciprofloksacin se može koristiti kod pacijenata sa niskim brojem belih krvnih zrnaca (neutropenija), koji imaju povišenu temperaturu za koju se sumnja da je posledica bakterijske infekcije.

  Ukoliko imate tešku infekciju ili je Vaša infekcija izazvana većim brojem bakterija, pored leka

  Citeral možete dobiti još neki antibiotik.


  Deca i adolescenti

  Citeral se koristi kod dece i adolescenata, pod nadzorom lekara specijaliste, u terapiji sledećih bakterijskih infekcija:

  -infekcija pluća i bronhija (disajnih puteva) kod dece i adolescenata koji boluju od cistične fibroze

  -komplikovana infekcija urinarnog trakta (mokraćnih puteva), uključujući infekciju bubrega (pijelonefritis)

  -terapija nakon inhalacije uzročnika antraksa

  Citeral se može koristiti u terapiji drugih specifičnih teških infekcija kod dece i adolescenata, kada lekar proceni da je to potrebno.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK CITERAL


  Lek Citeral ne smete koristiti:


  -ste preosetljivi na ciprofloksacin, druge lekove iz grupe hinolona ili druge sastojke leka. Ako niste sigurni u vezi ovoga, pitajte svog lekara.

  -uzimate tizanidin (za mišićni spazam (ukočenost) kod multiple skleroze)


  Kada uzimate lek Citeral, posebno vodite računa:


  Pre nego što počnete terapiju ciprofloksacinom recite svom lekaru ukoliko:

  -ste ikada imali probleme sa bubrezima. U tom slučaju može biti potrebno prilagođavanje doze ciprofloksacina;

  -bolujete od epilepsije ili drugih neuroloških poremećaja;

  -ste ranije imali problema sa tetivama nakon uzimanja antibiotika kao što je ciprofloksacin;

  -imate miasteniju gravis (bolest koju karakteriše slabost mišića);

  -ste imali probleme sa srcem. Kada koristite ciprofloksacin, potreban je oprez ukoliko ste rođeni sa dužim QT intervalom ili neko u porodici ima produžen QT interval (može se videti na EKG-u, električno beleženje rada srca), imate poremećaj elektrolita u krvi (naročito nizak nivo kalijuma ili magnezijuma u krvi), imate jako usporen ritam srca (bradikardija), imate slabo srce (srčana insuficijencija), ukoliko ste imali srčani udar (infarkt miokarda), osoba ste ženskog pola ili ste stariji ili koristite druge lekove koji dovode do promena na EKG-u (vidite poglavlje: Primena drugih lekova).


  U slučaju pojave nekih genitalnih infekcija, Vaš lekar može propisati drugi antibiotik, koji se primenjuje uz ciprofloksacin. Ako do poboljšanja ne dođe nakon 3 dana od početka primene terapije, molimo Vas konsultujte Vašeg lekara.


  Dok ste na terapiji ciprofloksacinom, odmah recite Vašem lekaru ukoliko osetite nešto od sledećeg. Vaš lekar će odlučiti da li je potrebno prekinuti dalju terapiju ciprofloksacinom.


  -Teška, iznenadna alergijska reakcija (anafilaktička reakcija/šok, angioedem). Čak i nakon prve doze, postoji mala verovatnoća za nastanak teške alergijske reakcije sa sledećim simptomima: stezanje u grudima, osećaj vrtoglavice, mučnina, gubitak svesti, ili osećaj vrtoglavice nakon naglog ustajanja.

  Ukoliko se ovo dogodi, prekinite dalju upotrebu ciprofloksacina i odmah kontaktirajte Vašeg lekara.

  -Bol i otok tetiva i zglobova se mogu povremeno javiti, naročito ukoliko ste stariji i

  istovremeno ste na terapiji kortikosteroidima. Zapaljenje i ruptura tetive mogu se javiti čak i u toku prvih 48 sati od primene ili do nekoliko meseci nakon prekida primene ciprofloksacina. Na prvi znak bola i inflamacije (zapaljenja) prekinite sa upotrebom ciprofloksacina, a zahvaćenu regiju odmarajte. Izbegavajte bilo kakav nepotreban napor, jer to može povećati rizik za nastanak rupture (pucanja) tetive.

  -Ukoliko bolujete od epilepsije ili imate drugi neurološki problem, kao što je cerebralna ishemija ili šlog, možete osetiti neželjena dejstva koja su udružena sa centralnim nervnim sistemom. Ukoliko se ovo desi, prekinite upotrebu leka Citeral i odmah kontaktirajte Vašeg lekara.

  -Može doći do pojave psihijatrijskih reakcija prvi put kada počnete da koristite Citeral. Ukoliko patite od depresije ili psihoze, simptomi se mogu pogoršati pod uticajem ciprofloksacina. U retkim slučajevima depresija ili psihoza mogu napredovati do misli o samoubistvu, pokušaja samoubistva ili čina samoubistva. Ukoliko se ovo desi, prekinite upotrebu leka Citeral i odmah kontaktirajte Vašeg lekara.

  -Možete osetiti simptome neuropatije kao što su bol, osećaj peckanja, mravinjanja, utrnulost i/ili

  slabost. Ukoliko se ovo desi, prekinite upotrebu leka Citeral i odmah kontaktirajte Vašeg lekara.

  -Može nastati dijareja (proliv) dok ste na terapiji antibioticima (uključujući i ciprofloksacin), ili nekoliko nedelja nakon prekida antibiotske terapije. Ukoliko dijareja (proliv) postane teška ili uporna ili primetite krv ili sluz u stolici, prekinite upotrebu leka Citeral jer ovo stanje može biti životno-ugražavajuće. Nemojte koristiti lekove koji blokiraju


  ili usporavaju crevne pokrete i kontaktirajte Vašeg lekara.

  -Ukoliko je potrebno da uradite analizu krvi ili urina, recite svom lekaru ili laboratorijskom osoblju da ste na terapiji ciprofloksacinom.

  -Kažite Vašem lekaru ukoliko imate problema sa bubrezima, jer to može uticati na dozu koja će

  Vam biti primenjena.

  -Ciprofloksacin može izazvati oštećenje jetre. Ukoliko primetite pojavu gubitka apetita, žuticu (žutilo kože), tamnu prebojenost urina, svrab, bol u stomaku, prekinite upotrebu leka Citeral i odmah kontaktirajte Vašeg lekara.

  -Ciprofloksacin može izazvati smanjenje broja belih krvnih ćelija, što može dovesti do pada otpornosti prema infekcijama. Ukoliko osetite simptome kao što su groznica i ozbiljno pogoršanje opšteg stanja ili groznica sa simptomima lokalne infekcije kao što su bol u grlu/ždrelu/ustima ili imate urinarne probleme, treba odmah da se obratite Vašem lekaru. Biće potrebno da Vam se uradi analiza krvi da bi se proverilo da li je došlo do pada broja belih krvnih zrnaca (agranulocitoza). Važno je da obavestite Vašeg lekara da koristite ciprofloksacin.

  -Obavestite Vašeg lekara ukoliko Vi ili neko iz Vaše porodice ima nedostatak glukozo-6-fosfat dehidrogenaze (G6PD), jer ste pod povećanim rizikom za nastanak anemije dok ste na terapiji ciprofloksacinom.

  -Vaša koža može postati osetljivija na sunčevu ili ultraviolentnu svetlost dok ste na terapiji

  ciprofloksacinom. Izbegavajte da se izlažete sunčevoj svetlosti ili veštačkoj UV svetlosti kao što su solarijumi.


  Primena drugih lekova


  Imajte u vidu da se ove informacije mogu odnositi i na lekove koje više ne pijete, kao i na lekove koje planirate da uzimate u budućnosti. Obavestite svog lekara ili farmaceuta ako uzimate, ili ste do nedavno uzimali neki drugi lek, uključujući i lek koji se nabavlja bez lekarskog recepta.


  Morate obavestiti Vašeg lekara ukoliko koristite druge lekove koji mogu uticati na srčani ritam: lekovi koji pripadaju antiaritmicima (npr., hinidin, hidrohinidin, dizopiramid, amjodaron, sotalol, dofetilid, ibutilid), triciklični antidepresivi, neki antibiotici (koji pripadaju makrolidima), neki antipsihotici.


  Nemojte uzimati lek Citeral zajedno sa lekom tizanidin, jer može doći do pojave neželjenih dejstava kao što su nizak krvni pritisak i pospanost (videti poglavlje 2 Lek Citeral ne smete koristiti)


  Sledeći lekovi mogu stupiti u interakciju sa ciprofloksacinom u Vašem telu. Upotreba ciprofloksacina sa ovim lekovima može uticati na njihovu terapijsku efikasnost. Takođe, učestalost neželjenih dejstava može biti veća.


  Kažite Vašem lekaru ukoliko koristite:

  -varfarin ili druge lekove koji se koriste za sprečavanje zgrušavanja krvi

  -probenecid (za terapiju gihta)

  -metotreksat (za terapiju određenih tipova karcinoma, psorijaze, reumatoidnog artritisa)

  -teofilin (za terapiju problema sa disanjem)

  -tizanidin (za mišićni spazam (ukočenost) kod multiple skleroze)

  -klozapin (antipsihotik)

  -ropinirol (za Parkinsonovu bolest)

  -fenitoin (za terapiju epilepsije)

  -ciklosporin (za lečenje određenih kožnih stanja, reumatoidnog artritisa i nakon transplantacije


  organa)

  -glibenklamid (za terapiju šećerne bolesti)

  -ostale lekove koji mogu izmeniti srčani ritam: lekovi koji pripadaju grupi antiaritmika (hinidin, hidrohinidin, dizopiramid, amjodaron, sotalol, dofetilid, ibutilid), triciklični antidepresivi, neki antimikrobni lekovi (koji pripadaju grupi makrolida), neki antipsihotici.


  Ciprofloksacin može povećati nivo sledećih lekova u krvi:

  -pentoksifilin (za probleme sa cirkulacijom)

  -kofein

  -duloksetina (za terapiju depresije, oštećenja nerava usled šećerne bolesti ili kod inkontinencije (nemogućnosti zadržavanja urina))

  -lidokaina (kod problema sa srcem ili kao anestetik)

  -sildenafila (npr. kod erektilne disfunkcije).


  Neki lekovi smanjuju efikasnost ciprofloksacina. Kažite Vašem lekaru ukoliko uzimate, ili nameravate da uzimate sledeće lekove:

  -antacide

  -omeprazol

  -mineralne dodatke ishrani

  -sukralfate

  -polimere koji vezuju fosfate (npr. sevelamer)

  -lekove ili dodatke ishrani koji sadrže kalcijum, magnezijum, aluminijum ili gvožđe


  Ukoliko je neophodno da uzimate ove lekove, ciprofloksacin uzmite dva sata pre ili ne manje od četiri sata posle ovih lekova.


  Uzimanje leka Citeral sa hranom ili pićima

  Ukoliko Citeral uzimate uz jelo, ne smete konzumirati mlečne proizvode (kao što su mleko ili

  jogurt) ili napitke obogaćene kalcijumom prilikom primene ovih tableta, pošto mogu uticati na apsorpciju aktivne supstance leka.


  Primena leka Citeral u periodu trudnoće i dojenja

  Poželjno je izbegavati upotrebu ciprofloksacina tokom trudnoće. Obavestite svog lekara ukoliko ste trudni ili planirate da ostanete u drugom stanju.

  Lek Citeral se ne primenjuje za vreme dojenja, s obzirom da se ciprofloksacin izlučuje u majčino mleko, što može da naškodi Vašoj bebi.

  Uticaj leka Citeral na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama

  Tokom lečenja lekom Citeral možete da imate smanjenu pažnju. Moguća su i neurološka neželjena dejstva. U skladu s tim, pre nego što uzmete da vozite ili upravljate mašinama proverite kako reagujete na lek Citeral. Ako niste sigurni, posavetujte se sa svojim lekarom.


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK CITERAL


  Vaš lekar će Vam reći koliko Citeral tableta treba da koristite i koliko dugo. Ovo će zavisiti od tipa i težine infekcije.


  Kažite Vašem lekaru ukoliko imate problema sa bubrezima, jer to može uticati na dozu koju će Vam lekar propisati.

  Terapija obično traje od 5 do 21 dan; ponekad i duže, ukoliko je infekcija teža. Uzmite tablete


  tačno onako kako Vam je lekar propisao. Ukoliko niste sigurni, obratite se lekaru ili farmaceutu. a) Progutajte tabletu sa dosta tečnosti. Tablete nemojte žvakati.

  b) Pokušajte da koristite tablete u isto vreme svaki dan.

  c) Možete uzimati tablete tokom obroka, ili između obroka. Kalcijum koji se unosi sa obrokom ne utiče značajno na resorpciju ciprofloksacina. Međutim, nemojte uzimati ciprofloksacin istovremeno sa mlečnim proizvodima kao što su mleko ili jogurt, ili sokovima obogaćenim mineralima (npr. sok od pomorandže sa dodatim kalcijumom).


  Ne zaboravite da pijete dosta tečnosti dok koristite lek Citeral.


  Vaš lekar će odrediti odgovarajuću dozu leka Citeral za Vas, prema sledećim smernicama:

  Odrasli:


  Indikacije

  Dnevne doze (u mg)

  Ukupno trajanje lečenja (potencijalno uključujući početnu parenteralnu terapiju ciprofloksacinom)

  Infekcije donjih delova

  respiratornog trakta

  500 mg -750 mg dva

  puta dnevno

  7 do 14 dana

  Infekcije

  gornjih delova respiratornog trakta

  Akutna

  egzacebracija hroničnog sinuzitisa

  500 mg -750 mg dva

  puta dnevno

  7 do 14 dana

  Hronični

  supurativni otitis media

  500 mg -750 mg dva

  puta dnevno

  7 do 14 dana

  Maligni otitis

  eksterna

  750 mg dva puta

  dnevno

  28 dana do 3 meseca

  Infekcije urinarnog trakta (videti odeljak 4.4)

  Nekomplikovani cistitis

  250 mg - 500 mg dva puta dnevno

  3 dana

  Kod žena u premenopauzi, može se koristiti i 500

  mg u jednoj dozi

  Komplikovani

  cistitis, Nekomplikovani pijelonefritis

  500 mg dva puta

  dnevno

  7 dana

  Komplikovani

  pijelonefritis

  500 mg - 750 mg dva

  puta dnevno

  Najmanje 10 dana, u nekim

  specifičnim situacijama može biti i više od 21-og dana (npr. apsces)

  Prostatitis

  500 mg - 750 mg dva

  puta dnevno

  Od 2 -4 nedelje (akutni) do


  4 - 6 nedelja (hronični)

  Infekcije

  genitalnog trakta

  Gonokokni

  uretritis i cervicitis

  500 mg u jednoj dozi

  1 dan (u jednoj dozi)

  Epididimo-orhitis

  i pelvična inflamatorna bolest

  500 mg - 750 mg dva

  puta dnevno

  Najmanje 14 dana

  Infekcije gastro- intestinalnog trakta i intra- abdominalne infekcije

  Dijareja uzrokovana bakterijskim patogenima uključujući Shigella spp. (sem Shigella dysenteriae tip I) i empirijsko lečenje težih oblika putničke dijareje

  500 mg dva puta dnevno

  1 dan

  Dijareja uzrokovana

  patogenom Shigella dysenteriae tip 1

  500 mg dva puta

  dnevno

  5 dana

  Dijareja uzrokovana

  patogenom Vibrio cholerae

  500 mg dva puta

  dnevno

  3 dana

  Tifoidna groznica

  500 mg dva puta

  dnevno

  7 dana

  Intra-abdominalne

  infekcije uzrokovane Gram- negativnim bakterijama

  500 mg - 750 mg dva

  puta dnevno

  5 do 14 dana

  Infekcije kože i mekih tkiva

  500 mg - 750 mg dva

  puta dnevno

  7 do 14 dana

  Infekcije kostiju i zglobova

  500 mg - 750 mg dva

  puta dnevno

  Maksimalno 3 meseca

  Pacijenti sa neutropenijom koji

  imaju groznicu za koju se sumnja da je uzrokovana bakterijskom infekcijom (ciprofloksacin treba istovremeno primeniti sa odgovarajućim antibiotikom u skladu sa zvaničnim vodičem)

  500 mg - 750 mg dva

  puta dnevno

  Terapiju treba nastaviti u

  toku celog perioda dok postoji neutropenija

  Profilaksa invazivnih infekcija

  uzrokovanih bakterijom Neisseria meningitidis

  500 mg u jednoj dozi

  1 dan (u jednoj dozi)

  Inhalacioni antraks (profilaksa

  nakon izlaganja patogenu i lečenje), kod osoba koje mogu da uzimaju oralnu

  500 mg dva puta

  dnevno

  60 dana od potvrde

  izlaganja bakteriji Bacillus anthracis


  terapiju, kada je klinički opravdano (terapiju je potrebno započeti što je pre moguće nakon suspektnog ili potvrđenog izlaganja patogenu)


  Deca i adolescenti


  Indikacije

  Dnevne doze (u mg)

  Ukupno trajanje lečenja (potencijalno uključujući početnu parenteralnu terapiju ciprofloksacinom)

  Cistična fibroza

  20mg/kg telesne mase dva puta

  dnevno, maksimalno 750 mg po dozi

  10 do 14 dana

  Komplikovane

  infekcije urinarnog trakta i pijelonefritis

  10-20 mg/kg telesne mase dva puta

  dnevno, maksimalno 750 mg po dozi

  10 do 21 dan

  Inhalacioni antraks

  (profilaksa nakon izlaganja patogenu i lečenje), kod osoba koje mogu da uzimaju oralnu terapiju, kada je klinički opravdano (terapiju je potrebno započeti što je pre moguće nakon

  suspektnog ili

  potvrđenog izlaganja patogenu)

  10-15 mg/kg telesne mase dva puta

  dnevno, maksimalno 500 mg po dozi

  60 dana od potvrde

  izlaganja bakteriji Bacillus anthracis

  Drugi teški oblici

  infekcija

  20mg/kg telesne mase dva puta

  dnevno, maksimalno 750 mg po dozi

  U zavisnosti od tipa

  infekcije


  Gerijatrijski pacijenti

  Prilikom određivanja doze kod starijih pacijenata treba uzeti u obzir težinu infekcije i klirens kreatinina pacijenta.


  Pacijenti sa oštećenjem bubrega i jetre

  Preporučene početne doze i doze održavanja kod pacijenata sa oštećenjem bubrežne funkcije su date u tabeli:


  Klirens kreatinina [mL/min/1.73 m²]

  Serumski kreatinin[µmol/L]

  Oralna doza [mg]

  > 60

  < 124

  Videti uobičajeno

  doziranje

  30-60

  124 to 168

  250-500 mg na svakih 12


  sati

  < 30

  > 169

  250-500 mg na svaka 24 sata

  Pacijenti na

  hemodijalizi

  > 169

  250-500 mg na svaka 24 sata

  (nakon dijalize)

  Pacijenti na

  peritonealnoj dijalizi

  > 169

  250-500 mg na svaka 24 sata


  Kod pacijenata sa oštećenom funkcijom jetre nije potrebno podešavanje doze. Nije utvrđeno doziranje kod dece sa oštećenom funkcijom bubrega/jetre.


  Ako ste uzeli više leka Citeral nego što je trebalo

  Ukoliko ste uzeli veću dozu leka Citeral nego što bi trebalo, odmah razgovarajte sa Vašim lekarom ili farmaceutom. Učinite ovako čak i ukoliko nema znakova nelagodnosti. Ukoliko idete kod lekara ili u bolnicu, ponesite sa sobom kutiju/ambalažu leka Citeral.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Citeral

  Ako ste zaboravili jednu dozu, uzmite lek čim se setite, i zatim nastavite kao što je propisano. Međutim, ako je došlo vreme za narednu dozu, ne uzimajte propuštenu dozu (ne duplirajte dozu), već nastavite kao obično.

  Ako naglo prestanete da uzimate lek Citeral

  Jako je važno da terapiju završite čak i ukoliko počnete da se osećate bolje posle nekoliko dana. Ne prekidajte terapiju ukoliko Vam to nije lekar savetovao. Moguće je da se simptomi vrate ili da se pogorša stanje bolesti za koju uzimate lek. Takođe može doći do razvoja rezistencije na antibiotik.


  Ukoliko imate dodatnih pitanja, obratite se lekaru ili farmaceutu.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA

  Kao svi lekovi, i Citeral može da izazove neželjena dejstva kod pojedinih pacijenata iako se ona ne javljaju kod svih.

  Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neželjeno dejstvo koje nije opisano

  u ovom uputstvu, obratite se lekaru ili farmaceutu.


  Česta neželjena dejstva (između 1 i 10 na 100 pacijenata koji uzimaju lek)

  -mučnina, proliv

  -bol u zglobovima kod dece


  Povremena neželjena dejstva (između 1 i 10 na 1000 pacijenata koji uzimaju lek)

  -superinfekcija gljivicama

  -povišene vrednosti eozinofila (vrsta belih krvnih ćelija)

  -gubitak apetita (anoreksija)

  -hiperaktivnost i agitacija

  -glavobolja, vrtoglavica, poremećaj sna, poremećaj čula ukusa

  -povraćanje, bol u stomaku, problemi sa varenjem kao što je uznemiren stomak (otežano varenje/gorušica) ili vetrovi


  -povišene vrednosti određenih supstanci u krvi (transaminaze i/ili bilirubin)

  -osip, svrab, koprivnjača

  -bol u zglobovima kod odraslih

  -slaba funkcija bubrega

  -bol u mišićima i kostima, opšte loše stanje (astenija), groznica

  -povećane vrednosti alkalne fosfataze u krvi (određena supstanca koja se nalazi u krvi)


  Retka neželjena dejstva (između 1 i 10 na 10 000 pacijenata koji uzimaju lek):

  -zapaljenska bolest creva (kolitis), nastala zbog upotrebe antibiotika (u veoma retkim slučajevima sa fatalnim ishodom) (videti odeljak 2 Kada uzimate lek Citeral, posebno vodite računa)

  -poremećaj broja krvnih zrnaca (leukopenija, leukocitoza, neutropenija, anemija), povećanje ili

  smanjenje broja krvnih pločica (trombocita)

  -alergijska reakcija, otok (edem), ili naglo oticanje kože i sluzokože (angioedem)

  -povećan šećer u krvi (hiperglikemija)

  -konfuzija, dezorjentacija, anksiozna reakcija, čudni snovi, depresija (koja potencijalno može da kulminira do suicidalnih ideja/misli, suicidalnog pokušaja i suicida (samoubistva)) (videti odeljak 2 Kada uzimate lek Citeral, posebno vodite računa) i halucinacije

  -osećaj bockanja i peckanja po koži, neobični osećaji na stimulaciju čula, smanjena osetljivost kože, tremor, konvulzije (videti odeljak 2 Kada uzimate lek Citeral, posebno vodite računa), vrtoglavica

  -problemi sa vidom

  -zujanje u ušima, gubitak sluha, oštećen sluh

  -ubrzan srčani rad (tahikardija)

  -širenje krvnih sudova (vazodilatacija), nizak krvni pritisak, nesvestica

  -otežano disanje, uključujući i simptome astme

  -poremećaji na nivou jetre, žutica (holestatski ikterus), hepatitis

  -preosetljivost na svetlost (videti odeljak 2 Kada uzimate lek Citeral, posebno vodite računa)

  -bol u mišićima, zapaljenske promene na zglobovima, povećan mišićni tonus, grčevi

  -oštećenje bubrega, pojava krvi ili kristala u mokraći (videti odeljak 2 Kada uzimate lek Citeral, posebno vodite računa), infekcija mokraćnih puteva

 5. KAKO ČUVATI LEK CITERAL


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece.


  Rok upotrebe


  Tri (3) godine.

  Nemojte koristiti lek Citeral posle isteka roka upotrebe naznačenog na kutiji. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Čuvanje


  Čuvati u originalnom pakovanju radi zaštite od svetlosti. Proizvod ne zahteva posebne temperaturne uslove čuvanja.


  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti u kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine. Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Citeral


skrob, kukuruzni; celuloza, mikrokristalna; magnezijum-stearat; krospovidon; silicijum-dioksid,

koloidni, bezvodni; želatin. Obloga tablete:

hipromeloza; makrogol 4000; titan-dioksid (E171).


Kako izgleda lek Citeral i sadržaj pakovanja


Citeral® 250 mg su duguljaste, bikonveksne, bele do bledo žućkaste film tablete. Tablete su pakovane u blistere (Al/PVC/TE/PVDC), i svaki blister sadrži 10 tableta. Kartonska kutija sadrži 10 tableta (1 blister) i uputstvo.


Citeral® 500 mg su duguljaste, bikonveksne, bele do bledo žućkaste film tablete sa podeonom crtom sa jedne strane. Podeona crta služi samo da olakša lomljenje da bi se lek lakše progutao, a ne za podelu na jednake doze.

Tablete su pakovane u blistere (Al/PVC/TE/PVDC), i svaki blister sadrži 10 tableta.

Kartonska kutija sadrži 10 tableta (1 blister) i uputstvo.

Nosilac dozvole i Proizvođač Nosilac dozvole

ALKALOID d.o.o. Beograd

Prahovska 3,

11000 Beograd, R. Srbija


Proizvođač

ALKALOID d.o.o. Beograd Prahovska 3,

11000 Beograd, R. Srbija

sa proizvodnim prostorijama u ul. Pančevački put br.38, 11000 Beograd


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Septembar, 2013.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


Citeral® 250 mg film tablete: 515-01-03677-13-001 od 09.12.2013.

Citeral® 500 mg film tablete: 515-01-03678-13-001 od 09.12.2013.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z