Moozeeck

Lyvam


UPUTSTVO ZA LEK


LYVAM®, film tablete, 250 mg Pakovanje: ukupno 60 kom, blister, 6x 10 kom


LYVAM®, film tablete, 500 mg Pakovanje: ukupno 60 kom, blister, 6x 10 kom


LYVAM®, film tablete, 750 mg Pakovanje: ukupno 60 kom, blister, 6x 10 kom


LYVAM®, film tablete, 1000 mg Pakovanje: ukupno 60 kom, blister, 6x 10 kom


Proizvođač: ALKALOID d.o.o.

Prahovska 3, 11000 Beograd, R. Srbija


Adresa:


sa proizvodnim prostorijama u ul. Pančevački put 38, 11000 Beograd, Srbija


Podnosilaczahteva: ALKALOID d.o.o.

Adresa: Prahovska 3, 11000 Beograd, R. Srbija


LYVAM®, 250 mg, film tablete

LYVAM®, 500 mg, film tablete

LYVAM®, 750 mg, film tablete

LYVAM®, 1000 mg, film tablete


INN:levetiracetam


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta


Uovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Lyvam i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Lyvam

 3. Kako se upotrebljava lek Lyvam

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Lyvam

 6. Dodatne informacije


1. ŠTA JE LEK LYVAM I ČEMU JE NAMENJEN


Lek Lyvam pripada grupi lekova koji se zovu antiepileptici, koji se koriste u terapiji epileptičkih napada.


Lyvam se upotrebljava:

„Dodatne informacije“)


Kada uzimate lek Lyvam, posebno vodite računa:Primena drugih lekova


Molimo Vas obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta ukoliko uzimate ili ste nedavno uzimali druge lekove, uključujući i lekove koji se uzimaju bez recepta.


Nisu poznate interakcije levetiracetama i drugih sličnih lekova, ipak Vas molimo da se posavetujete sa Vašim lekarom ili farmaceutom pre upotreba ovog leka.


Uzimanje leka Lyvam sa hranom ili pićima


Lek Lyvammožete uzimati nezavisno od obroka. Kao mera opreza, ne uzimajte Lyvam tablete sa alkoholom.


Primena leka Lyvam u periodu trudnoće i dojenja

Pre nego što počnete da uzimate neki lek, posavetujte se sa svojim lekarom ili farmaceutom. Ako ste trudni, ili sumnjate na trudnoću, obavestite o tome svog lekara.

Lyvam tablete ne bi trebalo koristiti tokom trudnoće, osim ukoliko nije izričito neophodno.

Potencijalni rizik za Vaše nerođeno dete je nepoznat. Levetiracetam je pokazao neželjene reproduktivne efekte u studijama na životinjama sa dozama višim od onih koje su potrebne za kontrolu napada.


Dojenje tokom lečenja se ne preporučuje.


Uticaj lekaLyvam na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama


Levetiracetam može smanjiti Vašu sposobnost da upravljate vozilom ili bilo kojim alatima ili mašinama, jer se prilikom upotrebe levetiracetama možete osećati pospano. Ovo se češće javlja na početku terapije ili posle povećanja doze. Ne bi trebalo da upravljate vozilom ili rukujete mašinama dok ne utvrdite da Vaša sposobnost za izvođenje ovih aktivnosti nije ugrožena.


Važne informacije o nekim sastojcima leka Lyvam


Lyvam, 750 mg, film tableta sadrži boju Sunset yellow FCF (E110) koja može izazvati alergijske reakcije.


 1. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK LYVAM


  Uvek uzimajte tablete Lyvam tačno onako kako Vam je lekar propisao. Trebalo bi da proverite sa Vašim lekarom ili farmaceutom ukoliko niste sigurni.


  Lek Lyvam se primenjuje dva puta dnevno, ujutro i uveče, u približno isto vreme svakog dana. Uzimajte onoliko tableta koliko Vam je lekar propisao.


  Monoterapija: Odrasli i adolescenti stariji od 16 godina: Uobičajena doza leka je od 1000 mg do 3000 mg dnevno.

  Kada započinjete terapiju lekom Lyvam, Vaš lekar će Vam propisati nižu dozu tokom 2 nedelje, pre nego što Vam propiše najnižu uobičajenu dozu.


  Kombinovana terapija: Odrasli i adolescenti (od 12 do 17 godina) telesne mase 50 kg ili više: Uobičajena doza leka je od 1000 mg do 3000 mg dnevno.


  Odojčad (6 meseci do 23 meseca), deca (od 2 do 11 godina) i adolescenti (od 12 do 17 godina) telesne mase manje od 50 kg:

  Lekar će propisati najprikladniji farmaceutski oblik leka levetiracetam uzimjući u obzir uzrast, težinu i dozu.

  Levetiracetam, 100 mg/mL, oralni rastvor je farmaceutski oblik najprikladniji za odojčad i decu ispod 6 godina.

  Uobičajena doza leka je od 20 mg/kg do 60 mg/kg, dnevno. Odojčad (od 1 meseca do 6 meseci)

  Levetiracetam, 100 mg/mL, oralni rastvor je farmaceutski oblik najprikladniji za odojčad.


  Način primene

  Progutajte tablete leka Lyvam sa dovoljnom količinom vode (npr. sa čašom vode).


  Trajanje terapije

  skladu sa uputstvima lekara.


  Ako ste uzeli više leka Lyvam nego što je trebalo


  Mogući neželjeni efekti predoziranja lekom Lyvam su pospanost, uznemirenost, agresivnost, smanjen stepen svesti, otežano disanje i koma.

  Ako ste uzeli više tableta nego što je trebalo, odmah se posavetujte sa Vašim lekarom. Vaš lekar će odrediti najbolju moguću terapiju predoziranja.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Lyvam


  Kontaktirajte Vašeg lekara ukoliko propustite jednu ili više doza. Ne uzimajte duplu dozu leka da biste nadoknadili zaboravljenu dozu.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Lyvam


  Ako prekidate lečenje, kao i kod drugih antiepileptika, lek Lyvam treba ukidati postepeno, kako bi se izbeglo pojačanje napada.

  Nemojte prekidati terapiju bez prethodne konsultacije sa lekarom.


  Ako imate dodatnih pitanja vezanih za upotrebu ovog leka, pitajte Vašeg lekara ili farmaceuta.


 2. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao i svi lekovi i Lyvam tablete mogu izazvati neželjene efekte, mada ti efekti ne moraju kod svih da se jave.

  Neke od neželjenih reakcija kao što su pospanost, umor i vrtoglavica, mogu se češće javljati na

  početku terapije ili nakon povećanja doze. Međutim, ovi efekti se mogu smanjiti tokom vremena. Obratite se lekaru ukoliko primetite neke od sledećih neželjenih reakcija:


  Veoma česti: (češće od 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek)


  Ako neki od ovih neželjenih efekata postane ozbiljan, ili ako primetite neke neželjene efekte koji nisu navedeni u ovom uputstvu, molimo Vas da kažete Vašem lekaru ili farmaceutu.


 3. KAKO ČUVATI LEK LYVAM


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece.


  Rok upotrebe


  Tri (3) godine.

  Nemojte koristiti lek Lyvam posle isteka roka upotrebe naznačenog na kutiji. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Čuvanje


  Nema posebnih uslova čuvanja leka.


  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.

  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 4. DODATNE INFORMACIJE


  Šta sadrži lek Lyvam


Tabletno jezgro: Skrob, kukuruzni;

Silicijum-dioksid, koloidni, bezvodni;


Kroskarmeloza-natrijum; Povidon;

Celuloza, mikrokristalna;

Talk;

Magnezijum-stearat.


Film obloga Lyvam, 250 mg, film tablete: Opadry Blue 84F80803 sadrži:

Polivinil alkohol-delimično hidrolizovan; Titan-dioksid (E171);

Makrogol 3350;

Makrogol 6000; Talk;

Indigo carmine aluminium lake (E132).


Lyvam, 500 mg, film tablete: Opadry Yellow 84F82508 sadrži:

Polivinil alkohol-delimično hidrolizovan;

Titan-dioksid (E171); Makrogol 3350;

Makrogol 6000; Talk;

Gvožđe(III)-oksid, žuti (E172).


Lyvam, 750 mg, film tablete: Opadry Pink 84F84674 sadrži:

Polivinil alkohol-delimično hidrolizovan; Titan-dioksid (E171);

Makrogol 3350;

Makrogol 6000; Talk;

Gvožđe(III)-oksid, žuti (E172);

Gvožđe(III)-oksid, crveni (E172); Sunset yellowFCF aluminium lake (E110).


Lyvam, 1000 mg, film tablete: Opadry White 84F58775 sadrži:

Polivinil alkohol-delimično hidrolizovan; Titan-dioksid (E171);

Makrogol 3350;

Makrogol 6000; Talk.


Kako izgleda lek Lyvam i sadržaj pakovanja


Lyvam, 250 mg, film tablete

Plave, duguljaste, bikonveksne film tablete s urezanim brojem "250" sa jedne strane i podeonom crtom sa druge strane.


Lyvam, 500 mg, film tablete

Žute, duguljaste, bikonveksne film tablete s urezanim brojem "500" sa jedne strane i podeonom crtom sa druge strane.


Lyvam, 750 mg, film tablete

Boje breskve, duguljaste, bikonveksne film tablete s urezanim brojem "750" sa jedne strane i podeonom crtom sa druge strane.


Lyvam, 1000 mg, film tablete

Bele do prljavo bele, duguljaste, bikonveksne film tablete s urezanim brojem "1000" sa jedne strane i podeonom crtom sa druge strane.


Podeona crta služi samo da olakša lomljenje da bi se lek lakše progutao, a ne za podelu na jednake doze.


Lyvam, 250 mg, film tablete su pakovane u blistere (Al/PVC), i svaki blister sadrži 10 film tableta. Kartonska kutija sadrži 60 film tableta (6 blistera) i uputstvo.


Lyvam, 500 mg, film tablete su pakovane u blistere (Al/PVC), i svaki blister sadrži 10 film tableta. Kartonska kutija sadrži 60 film tableta (6 blistera) i uputstvo.


Lyvam, 750 mg, film tablete su pakovane u blistere (Al/PVC), i svaki blister sadrži 10 film tableta. Kartonska kutija sadrži 60 film tableta (6 blistera) i uputstvo.


Lyvam, 1000 mg, film tablete su pakovane u blistere (Al/PVC), i svaki blister sadrži 10 film tableta. Kartonska kutija sadrži 60 film tableta (6 blistera) i uputstvo.


Nosilac dozvole i Proizvođač Nosilac dozvole

ALKALOID d.o.o.

Prahovska 3,

11000 Beograd, Republika Srbija


Proizvođač

ALKALOID d.o.o.

Prahovska 3,

11000 Beograd, R. Srbija

sa proizvodnim prostorijama u ul. Pančevački put 38, 11000 Beograd, Srbija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Decembar, 2012.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


Lyvam, 250 mg, film tablete: 515-01-7756-11-001 od 28.02.2013.

Lyvam, 500 mg, film tablete: 515-01-7759-11-001 od 28.02.2013.

Lyvam, 750 mg, film tablete: 515-01-7762-11-001 od 28.02.2013.

Lyvam, 1000 mg, film tablete: 515-01-7763-11-001 od 28.02.2013.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z