FISKocr

Azitromicin Sandoz


UPUTSTVO ZA LEK


Azitromicin Sandoz® film tablete 250mg Pakovanje: blister, 1 x 6 film tableta Azitromicin Sandoz® film tablete 500 mg Pakovanje: blister, 1 x 3 film tablete


Proizvođač: S.C. Sandoz S.R.L


Adresa: Targu Mures, Str. Livenzeni 7A, Rumunija


Podnosilac zahteva: Predstavništvo Sandoz Pharmaceuticals d.d. Beograd


Adresa: Kneginje Zorke 2, Beograd, Srbija


Azitromicin Sandoz® 250mg film tablete Azitromicin Sandoz® 500 mg film tablete


INN: azitromicin


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:

 1. Šta je lek Azitromicin Sandoz i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Azitromicin Sandoz

 3. Kako se upotrebljava lek Azitromicin Sandoz

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Azitromicin Sandoz

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK Azitromicin Sandoz I ČEMU JE NAMENJEN


  Lek Azitromicin Sandoz pripada grupi antibiotika koji se nazivaju makrolidi. Namenjen je lečenju infekcija uzrokovanih bakterijama osetljivim na azitromicin, aktivnu supstancu ovog leka.


  Ovaj lek se obično propisuje za lečenje:

 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK Azitromicin Sandoz


  Lek Azitromicin Sandoz ne smete koristiti:  Primena drugih lekova


  Kažite svom lekaru i farmaceutu ako uzimate ili ste do nedavno uzimali bilo koji drugi lek, uključujući i one koji se mogu nabaviti bez lekarskog recepta.


  Posebno je važno da obavestite lekara ako uzimate neke od navedenih lekova:

  - Didanozin, zidovudin, nelfinavir, efavirenc, indinavir (za lečenje HIV infekcija);

 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK Azitromicin Sandoz

  Lek Azitromicin Sandoz uzimajte uvek tačno onako kako vam je to objasnio Vaš lekar. Ako niste sasvim sigurni, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom.


  Za oralnu upotrebu.

  Lek je namenjen za odrasle i decu telesne težine veće od 45 kg.


  Lek Azitromicin Sandoz se uzima tokom 3 ili 5 dana.

 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA

  Lek Azitromicin Sandoz , kao i drugi lekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod

  svih.


  Ozbiljna neželjena dejstva:

  Ako imate bilo koji od navedenih simptoma teške alergijske reakcije prestanite sa uzimanjem leka i odmah obavestite lekara ili idite do najbliže bolnice:


  Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


 5. KAKO ČUVATI LEK Azitromicin Sandoz


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece.


  Rok upotrebe


  3 godine.


  Nemojte koristiti lek Azitromicin Sandoz posle isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju ("Važi do:"). Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Čuvanje


  Ovaj lek ne zahteva posebne uslove čuvanja.


  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.

  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Azitromicin Sandoz Aktivna supstanca je: azitromicin.


Azitromicin Sandoz® 250mg film tablete

Jedna film tableta sadrži 250 mg azitromicina u obliku azitromicin-monohidrata. Azitromicin Sandoz® 500mg film tablete

Jedna film tableta sadrži 500 mg azitromicina u obliku azitromicin-monohidrata.


Ostali sastojci su:

Jezgro: celuloza,mikrokristalna; skrob, preželatinizovan; natrijum-skrobglikolat; silicijum-dioksid, koloidni, bezvodni; natrijum-laurilsulfat; magnezijum-stearat

Film obloga: polivinil alkohol; titan-dioksid (E 171); talk; soja lecitin; ksantan guma


Kako izgleda lek Azitromicin Sandoz i sadržaj pakovanja


Azitromicin Sandoz® 250mg film tablete

Opis: ravne tablete bele do skoro bele boje, ovalnog oblika.

U kartonskoj kutiji se nalazi 1 PVC/PVDC/Al blister sa 6 film tableta.


Azitromicin Sandoz® 500mg film tablete

Opis: ravne tablete bele do skoro bele boje, ovalnog oblika sa duboko utisnutom podeonom crtom s jedne strane i podeonom crtom s druge strane.

U kartonskoj kutiji se nalazi 1 PVC/PVDC/Al blister sa 3 film tablete.


Nosilac dozvole i Proizvođač

Nosilac dozvole:

Predstavništvo Sandoz Pharmaceuticals d.d. Beograd Kneginje Zorke 2, Beograd, Srbija


Proizvođač: S.C.Sandoz S.R.L

Targu Mures, Str. Livenzeni 7A, Rumunija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Jun 2013.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


Azitromicin Sandoz® 250mg film tablete: 515-01-00329-13-001 od 29.07.2013. Azitromicin Sandoz® 500 mg film tablete: 515-01-00330-13-001 od 29.07.2013.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z