FISKocr

Baralgetas


UPUTSTVO ZA LEK


Baralgetas®, supozitorija, (10mg + 0,1mg + 1000mg) Pakovanje: ukupno 5 kom, strip, 1 x 5 kom


Proizvođač: JUGOREMEDIJA A.D. ZRENJANIN


Adresa: Pančevačka bb, Zrenjanin, Srbija


Podnosilac zahteva: JUGOREMEDIJA A.D. ZRENJANIN


Adresa: Pančevačka bb, Zrenjanin, Srbija


Baralgetas®, (10mg + 0,1 mg + 1000 mg), supozitorija INN: pitofenon, fenpiverinijum-bromid, metamizol-natrijum


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Baralgetas i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Baralgetas

 3. Kako se upotrebljava lek Baralgetas

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Baralgetas

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK BARALGETAS I ČEMU JE NAMENJEN


  Baralgetas supozitorije sadrže sledeće aktivne supstance: pitofenon-hidrohlorid, fenpiverinijum-bromid i metamizol-natrijum.

  Metamizol-natrijum je derivat pirazolona i pripada grupi analgoantipiretika. Pored analgetičkog (smanjuje ili

  otklanja bol) pokazuje i antipiretičko (snižava povišenu telesnu temperaturu), spazmolitičko (smanjuje napetost mišića) i u manjoj meri antiinflamatorno (protivzapaljensko) delovanje.

  Pitofenon pokazuje miorelaksantno (opušta mišiće) delovanje, delujući na glatku muskulaturu (creva, mokraćnih

  puteva, materice i žučnih puteva), a fenpiverinijum smanjuje peristaltiku (pokretljivost) i tonus creva i intestinuma i relaksira (opušta) mokraćne i žučne puteve.

  Aktivne komponente ove fiksne kombinacije u leku deluju aditivno.


  Baralgetas supozitorije su indikovane samo za kratkotrajnu primenu kod jakih bolova (nakon trauma i posle peracija), kada se terapija drugim neopioidnim analgeticima pokaže neuspešnom.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK BARALGETAS


  Upozorite lekara ako uzimate druge lekove, imate neku hroničnu bolest, neki poremećaj metabolizma, preosetljivi ste na lekove ili ste imali alergijske reakcije na neke od njih.


  Lek Baralgetas ne smete koristiti:


  Lek se ne primenjuje kod dece mlađe od 18 godina.

  Pri primeni ovog leka može se javiti agranulocitoza (smanjenje broja belih krvnih zrnaca).


  Baralgetas, supozitorije, ne smete koristiti ako:


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK BARALGETAS

  Ukoliko mislite da lek suviše slabo ili jako deluje na Vaš organizam, obratite se lekaru ili farmaceutu. Lek je namenjen za odrasle.

  Lek se primenjuje rektalno.


  Kod jakih bolova, pacijentu se daje 1 - 4 puta dnevno po jedna supozitorija. Vremenski razmak između dve doze ne sme biti kraći od 6 sati.

  Maksimalna dnevna doza metamizola je 4 g dnevno.


  Baralgetas supozitorije treba uneti u rektum (završni deo debelog creva) 1 – 4 puta u toku dana, prema preporuci lekara, posle pražnjenja debelog creva.


  Ako ste uzeli više leka Baralgetas nego što je trebalo


  Ukoliko ste uzeli veću dozu leka nego što bi trebalo, odmah razgovarajte sa vašim lekarom ili farmaceutom!

  Ako dođe do slučajnog trovanja ili predoziranja javljaju se sledeći simptomi: mučnina, povraćanje, nesvestica, vrtoglavica, crvena prebojenost urina, hipotenzija (pad krvnog pritiska), pospanost, tahikardija (ubrzan srčani ritam), grčevi, koma.

  Kod akutnog trovanja javlja se suvoća grla, poremećaj srčanog ritma, palpitacije (osećaj jakog i ubrzanog lupanja srca), suvoća i crvenilo kože sa alergijskim manifestacijama. Kasnije se javlja retencija (zadržavanje) mokraće i stolice, izražena midrijaza (širenje zenica), ekscitacije (razdražljivost), grčevi i gubitak svesti.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Baralgetas


  Nikada ne uzimajte duplu dozu da nadomestite to što ste preskočili da uzmete lek!


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Baralgetas


  Baralgetas supozitorije uvek koristite tačno onako kako vam je lekar rekao. Nemojte sami prekidati primenu leka.


  Ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao i svi drugi lekovi , upotreba leka Baralgetas, supozitorija, može izazvati pojavu neželjenih dejstava kod nekih pacijenata. U slučaju pojave nekih od sledećih simptoma, odmah obavestite lekara ili potražite medicinsku pomoć:


  Ukoliko prilikom lečenja osetite groznicu, bolove u grlu, teškoće pri gutanju ili upalu grla, odmah morate prestati sa korišćenjem Baralgetas supozitorija i odmah potražite pomoć lekara. Ovakvi znaci mogu biti posledica smanjenja broja belih krvnih zrnaca (agranulocitoza);


  Reakcije preosetljivosti kože i sluzokože javljaju se u nekim slučajevima. Tu spadaju osip kože, svrab, crvenilo kože, urtikarija (koprivnjača), otok (na primer lica), otežano disanje, stomačno-crevne tegobe (česta je pojava suvoće u ustima i zatvor); u veoma retkim slučajevima teške i delimično po život opasne reakcije koje se manifestuju formiranjem mehurića na koži i sluzokoži.


  Izvestan broj osoba reaguje takođe preosetljivo i na druge protivupalne preparate i analgetike (takozvana nepodnošljivost analgetika). Kod drugih postoji prava alergija na metamizol i srodne supstance (takozvani pirazoloni ili pirazolidini).


  Baralgetas može u nekim slučajevima izazvati pad krvnog pritiska i pojavu simptoma anafilaktičkog šoka (svrab, hladan znoj, vrtoglavica, ravnodušnost (apatija), mučnina, crvenjenje ili bledilo kože i dispneja (otežano disanje).

  Veoma retko dovodi do poremećaja u srčanom ritmu, poremećaja vida i konjuktivitisa.


  U pojedinačnim slučajevima, pre svega, kod osoba sa oboljenjem bubrega, ili predoziranja, količina izlučene mokraće se može jako smanjiti. Veoma retko se javlja i otežano mokrenje.


  Vrlo retko se javlja pojačana sklonost ka krvarenju i/ili tačkasto krvarenje na koži ili sluzokoži, u tom slučaju odmah obavestite svog lekara.


  Ponekad se može pojaviti povremena crvena prebojenost mokraće. Ova pojava je bezopasna, posledica je izlučivanja neškodljivog produkta metabolizma i iščezava po prestanku upotrebe Baralgetas supozitorija.


  Ukoliko primetite ili posumnjate na pojavu neželjenog dejstva koje ovde nije navedeno, obavestite svog lekara ili farmaceuta.


 5. KAKO ČUVATI LEK BARALGETAS


  ČUVATI VAN DOMAŠAJA DECE.


  Rok upotrebe


  3 godine

  Lek Baralgetas ne koristiti nakon isteka roka upotrebe naznačenog na spoljašnjem pakovanju leka.


  Čuvanje


  Čuvati na temperaturi do 25°C u originalnom pakovanju, radi zaštite od svetlosti i vlage.


  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.

  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE

Šta sadrži lek Baralgetas


1 supozitorija sadrži:


Pitofenon-hidrohlorid 10 mg

Fenpiverinijum-bromid 0,1 mg

Metamizol-natrijum, monohidrat 1000 mg


Pomoćne supstance: Soja-lecitin

Adeps solidus (čvrsta mast) - Witepsol H15 Adeps solidus (čvrsta mast) - Witepsol W35


Kako izgleda lek Baralgetas i sadržaj pakovanja

Izgled supozitorija: Supozitorije žućkastobele boje, oblika konusa. Pakovanje:

Unutrašnje pakovanje: Alu/Alu strip pakovanje sa 5 supozitorija.

Spoljno pakovanje: kartonska kutija sa jednim strip pakovanjem (ukupno 5 supozitorija) i Uputstvom za lek.


Nosilac dozvole i Proizvođač


Nosilac dozvole

JUGOREMEDIJA A.D. ZRENJANIN

Pančevačka bb, Zrenjanin, Srbija


Proizvođač

JUGOREMEDIJA A.D. ZRENJANIN

Pančevačka bb, Zrenjanin, Srbija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Septembar 2012.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


515-01-9046-11-002 od 06.11.2012.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z