FISKocr

Prospan


UPUTSTVO ZA LEK


Prospan®sirup,7 mg/ml;

Pakovanje: ukupno 100ml, staklena boca, 1x100 ml


Proizvođač: Engelhard Arzneimittel GmbH & Co.KG


Adresa: Herzbergstr. 3, 61138 Niederdorfelden, Nemačka


Podnosilac zahteva: Salveo d.o.o.


Adresa: Tošin bunar 272, 11070 Novi Beograd, Srbija


Prospan®, 7 mg/ml, sirup

bršljan (Hedera helix), standardizovani suvi ekstrakt lista


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, jer sadrži informacije koje su važne za Vas.

Ovaj lek se može nabaviti bez lekarskog recepta. Međutim, neophodno je da pažljivo koristite

lek Prospan, da biste sa njim postigli najbolje rezultate.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Prospan i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Prospan

 3. Kako se upotrebljava lek Prospan

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Prospan

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK Prospan® I ČEMU JE NAMENJEN


  Prospan sirup je biljni lek koji se koristi za ublažavanje simptoma akutnih i hroničnih zapaljenskih oboljenja disajnih puteva praćenih produktivnim kašljem.


  Napomena: U slučaju dužeg trajanja simptoma ili pojave kratkog daha, groznice kao i gnojnog ili krvavog ispljuvka, treba odmah konsultovati lekara.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK Prospan


  Lek Prospan ne smete koristiti:


  Lek Prospan ne smete koristiti ako ste alergični (preosetljivi) na bršljan ili na druge biljke iz familije Araliaceae, ili na bilo koji drugi sastojak ovog leka.

  Lek se ne sme davati deci ispod 2 godine starosti zbog rizika od pogoršanja respiratornih simptoma.


  Kada uzimate lek Prospan, posebno vodite računa:


  Uporan kašalj ili kašalj koji se ponovo javlja kod dece starosti 2-4 godine zahteva uspostavljanje dijagnoze pre započinjanja terapije.


  Ako se jave otežano disanje, povišena telesna temperatura, groznica, krvavi ili gnojni ispljuvak, potrebno je konsultovati lekara ili farmaceuta.

  Istovremena upotreba sa antitusicima kao što je kodein ili dekstrometorfan se ne preporučuje bez lekarskog saveta.

  Posebno obratiti pažnju kod bolesnika sa čirom želuca.

  Takođe, treba razmotriti informacije date u odeljku ”MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA”.


  Primena drugih lekova


  Ispitivanja interakcija nisu rađena. Do sada nema poznatih interakcija.

  Kažite svom lekaru i farmaceutu ako uzimate ili ste do nedavno uzimali bilo koji drugi lek, uključujući i one koji se mogu nabaviti bez lekarskog recepta.


  Uzimanje leka Prospan sa hranom ili pićima


  Do sada nije poznato da neka vrsta hrane ili pića mogu da utiču na dejstvo Prospan sirupa.


  Primena leka Prospan u periodu trudnoće i dojenja


  Pošto nema dostupnih podataka o sigurnoj primeni u periodu trudnoće i dojenja, Prospan sirup ne treba uzimati u periodu trudnoće i dojenja.


  Uticaj leka Prospan na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama


  Nema podataka o uticaju lekovitih proizvoda na bazi bršljana na upravljanje motornim vozilom i rukovanje mašinama.


  Važne informacije o nekim sastojcima leka Prospan


  Ovaj lek sadrži sorbitol.

  Ako se sirup uzima po uputstvu za doziranje, unosi se više do 1,9 g sorbitola svakim uzimanjem leka.

  Kod pacijenata sa retkim naslednim poremećajem intolerancije na fruktozu postoji zdravstveni rizik, pa zato kod ovih pacijenata lečenje treba započeti tek nakon konsultacije sa lekarom.


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK Prospan


  Lek Prospan uzimajte uvek tačno onako kako Vam je to objasnio Vaš lekar. Ako niste sasvim sigurni, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom.


  Ukoliko Vaš lekar nije propisao drugačije, uobičajena doza je:


  Uzrast

  Pojedinačna doza

  Ukupna dnevna doza

  Deca od 2 - 6 godina

  2,5 ml što odgovara 17,5 mg suvog ekstrakta lista bršljana

  5 ml (2 x 2,5 ml) što odgovara 35 mg suvog ekstrakta lista bršljana

  Deca od 6 - 12 godina

  5 ml što odgovara 35 mg suvog ekstrakta lista bršljana

  10 ml (2 x 5 ml) što odgovara 70 mg suvog ekstrakta lista bršljana

  Deca starija od 12 godina i odrasli

  5 ml što odgovara 35 mg suvog ekstrakta lista bršljana

  15 ml (3 x 5 ml) što odgovara 105 mg suvog ekstrakta lista bršljana


  Način primene

  Sirup se uzima pomoću priložene dozirne merice.

  Sirup treba uzimati ujutru, (za vreme ručka) i uveče.

  Pre svake upotrebe sirup treba dobro promućkati!


  Dužina trajanja tretmana zavisi od vrste i težine Vaših simptoma. Međutim, čak i u slučaju blažih zapaljenja disajnih puteva, tretman bi trebalo da traje najmanje nedelju dana. Kako biste bili sigurni da je Vaš oporavak trajan i potpun, preporučuje se da nastavite da uzimate Prospan sirup još 2-3 dana nakon povlačenja simptoma.

  Ako imate utisak da Prospan sirup deluje suviše jako ili suviše slabo, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu.


  Ako ste uzeli više leka Prospan nego što je trebalo


  Ne smete prekoračiti preporučene dnevne doze. Unošenje značajno većih količina (više od trostruke dnevne doze) može da izazove mučninu, povraćanje, proliv i uznemirenost.

  U slučaju predoziranja, obratite se Vašem lekaru.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Prospan


  Ne uzimajte duplu dozu da biste nadoknadili preskočenu dozu. Jednostavno, nastavite da uzimate Prospan sirup kao što Vam je to propisao lekar ili kako je navedeno u ovom uputstvu.


  Ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Veoma često:

  Kod više od 1 na 10 pacijenata

  Često:

  Kod 1 do 10 na 100 pacijenata

  Povremeno:

  Kod 1 do 10 na 1000 pacijenata

  Retko:

  Kod 1 do 10 na 10000 pacijenata

  Veoma retko:

  Kod manje od 1 na 10000 pacijenata

  Nije poznata:

  Učestalost ispoljavanja se ne može proceniti na osnovu raspoloživih podataka

  Lek Prospan®, kao i drugi lekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih. Učestalost ispoljavanja neželjenih dejstava se klasifikuje kao:


  Često: Gastrointestinalne tegobe (mučnina, povraćanje, proliv).

  Povremeno: Alergijske reakcije (koprivnjača, osip po koži, kuperoza, otežano disanje). Veoma retko: Alergijske reakcije (Quincke-ov edem, egzantem).


  Povremeno se može ispoljiti i laksativno dejstvo usled sadržaja sorbitola.


  Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno o ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


 5. KAKO ČUVATI LEK Prospan


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece! Rok upotrebe

  Nemojte koristiti lek Prospan sirup posle isteka roka upotrebe naznačenog na kutiji i boci. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Rok upotrebe posle prvog otvaranja pakovanja: 3 meseca.


  Čuvanje


  Čuvati na temperaturi do 25°C.


  Neiskorišćeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Prospan2,5 ml sirupa sadrži 0,963 g veštačkog zaslađivača sorbitola (Ph.Eur.) = 0,08 BU.


Kako izgleda lek Prospan i sadržaj pakovanja


Sirup.

Svetlo smeđi, blago zamućeni sirup sa ukusom i mirisom višnje.


100 ml u staklenoj boci.


Nosilac dozvole i Proizvođač


Nosilac dozvole: Salveo d.o.o., Tošin bunar 272, 11070 Novi Beograd


Proizvođač: Engelhard Arzneimittel GmbH & Co.KG, Herzbergstr. 3, 61138 Niederdorfelden, Nemačka


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Septembar 2011.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati bez lekarskog recepta.


Broj i datum dozvole:


Broj i datum obnove dozvole za stavljanje u promet leka Prospan sirup 1 x 100ml(7mg/ml): 515-01-2854-11-001 od 21.11.2011.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z