Moozeeck

Naklofen duo


UPUTSTVO ZA LEK


Naklofen duo; kapsula sa modifikovanim oslobađanjem, tvrda; 75 mg


Pakovanje: blister, 2 x 10 kapsula sa modifikovanim oslobađanjem, tvrdih


Proizvođač: KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D.


Adresa: Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenija


Podnosilac zahteva: Krka Farma d.o.o., Beograd


Adresa: Jurija Gagarina 26v/II, Beograd, Srbija


Naklofen duo 75 mg kapsula sa modifikovanim oslobađanjem, tvrda diklofenak


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Naklofen duo i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Naklofen duo

 3. Kako se upotrebljava lek Naklofen duo

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Naklofen duo

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK NAKLOFEN DUO I ČEMU JE NAMENJEN


  Diklofenak natrijum, aktivna supstanca u leku Naklofen duo, pripada grupi nesteroidnih antiinflamatornih lekova (NSAIL). Lekovi iz ove grupe ublažavaju bol i zapaljenske procese.


  Naklofen duo, kapsule sa modifikovanim oslobađanjem, tvrde, su posebno formulisane tako da postepeno otpuštaju aktivnu supstancu.


  Naklofen duo kapsule ublažuju bol, smanjuju otok i blage upale zglobova, mišića i tetiva, uključujući:


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK NAKLOFEN DUO


  Upozorite lekara ako uzimate druge lekove, imate neku hroničnu bolest, neki poremećaj metabolizma, preosetljivi ste na lekove ili ste imali alergijske reakcije na neke od njih.


  Lek Naklofen duo ne smete koristiti:  Kao i kod drugih nesteroidnih antiinflamatornih lekova moguće su alergijske reakcije, ukljućujući anafilaktoidnu/anafilaktičku reakciju, čak i ukoliko niste prethodno uzimali Naklofen duo.


  Kod starijih osoba poremećaji u sistemu organa za varenje (krvarenja, čirevi, povraćanje krvi, krv u stolici), ispoljavaju se češće i u težem obliku, mogu se pojaviti u bilo kojoj fazi terapije, čak i bez upozoravajućih simptoma ili prethodne istorije. Kao za sve lekove koji se daju starijim pacijentima i za Naklofen duo preporučujemo da se uzima u najmanjim, ali još uvek efikasnim dozama.


  Ako ste ranije imali probleme sa stomakom kada ste uzimali lekove NSAIL grupe, naročito ako spadate u grupu starijih osoba, morate odmah reći lekaru ako primetite bilo kakve neuobičajene simptome.


  Tokom dugotrajne terapije, naročito kod starijih osoba, neophodna je redovna kontrola funkcije bubrega, jetre i krvne slike.


  Trebalo bi da uzimate najmanju dozu leka u najkraćem mogućem periodu, posebno ako ste neuhranjeni ili ako ste starija osoba.


  Prilikom uzimanja lekova kao što je Naklofen duo postoji malo povećan rizik od moždanog ili srčanog udara. Ovaj rizik je veći ako uzimate velike doze tokom dugog vremenskog perioda. Uvek se pridržavajte uputstava lekara o tome koliko leka treba da uzimate i koliko dugo da ga uzimate.


  U toku terapije lekom Naklofen duo Vaš lekar može tražiti da dolazite na kontrolne preglede radi provere Vašeg opšteg stanja. Ukoliko primetite bilo koje neuobičajene simptome od strane digestivnog trakta (naročito krvarenje), treba odmah da se obratite Vašem lekaru. Poseban oprez je potreban ako ste ranije imali stomačne tegobe nakon primene lekova iz grupe NSAIL ili ako ste stariji od 65 godina.


  Diklofenak je antiinflamatorni lek i može smanjiti simptome infekcije, kao što su glavobolja ili visoka temperatura. Zbog toga treba da upozorite Vašeg lekara ili farmaceuta da uzimate lek Naklofen duo.


  Primena drugih lekova


  Kažite svom lekaru ili farmaceutu ako uzimate, ili ste do nedavno uzimali bilo koji drugi lek, uključujući i one koji se mogu nabaviti bez lekarskog recepta. Ukoliko se, u budućnosti, ukaže potreba da, ponekad, uzimate i druge lekove, obavestite Vašeg lekara da koristite lek Naklofen duo. To je iz razloga što neki lekovi mogu da oslabe ili da pojačaju dejstvo leka Naklofen duo.


  Tokom istovremenog uzimanja diklofenaka i nekih dugih lekova može, usled njihovog uzajamnog delovanja, da se dejstvo jednog ili drugog leka smanji ili pojača. To može da se dogodi sa nekim od sledećih lekovima:

 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK NAKLOFEN DUO


  Lek Naklofen duo uzimajte uvek tačno onako kako Vam je to objasnio Vaš lekar. Ako niste sasvim sigurni, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom.


  Odrasli:

  Uobičajena dnevna doza za odrasle je 75 mg (jedna kapsula dnevno). Doza može da se poveća na 150 mg dnevno (dve kapsule) ukoliko je to potrebno. Prvu dozu treba uzeti ujutru pre doručka, a drugu, ukoliko je potrebno, 12 časova kasnije.


  Stariji od 65 godina:

  Vaš lekar će Vam možda propisati manje doze leka nego što je preporučena doza za odrasle. Takođe, Vaš

  lekar može tražiti da detaljnije proveri stanje Vašeg želuca u toku primene Naklofen duo kapsula.


  Deca i adolescenti:

  Ne preporučuje se primena Naklofen duo kapsula kod dece i adolescenata. Lek je namenjen za odrasle.

  Vaš lekar može da Vam propiše i druge lekove da bi zaštitio Vaš želudac od neželjenih dejstava leka Naklofen duo, naročito ako ste ranije imali neko oboljenje želuca ili ste stariji pacijent ili ste na terapiji određenim lekovima.


  Ako ste uzeli više leka Naklofen duo nego što je trebalo


  Nemojte uzimati više od 150 mg diklofenaka u toku 24 h. Ukoliko ste uzeli više kapsula od onoga što Vam je preporučeno (predoziranje) ili je neko drugi slučajno uzeo Vaš lek, odmah se obratite Vašem lekaru, farmaceutu ili najbližoj zdravstvenoj ustanovi. Obavezno ponesite sa sobom kapsule u originalnom pakovanju, sa ovim uputstvom, kako bi lekar znao šta ste uzeli.


  Kod predoziranja diklofenakom može se javiti povraćanje, krvarenje u digestivnom traktu, dijareja (proliv), vrtoglavica, zujanje u ušima, koma, ekscitacija, gubitak svesti ili konvulzije (grčevi). Kod značajnog trovanja, mogu nastati akutna bubrežna insuficijencija (bubrežna slabost) i oštećenje jetre.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Naklofen duo


  Nikada ne uzimajte duplu dozu da nadomestite to što ste preskočili da uzmete lek!


  Ukoliko ste zaboravili da popijete lek u predviđeno vreme, uzmite ga odmah čim se setite. Međutim, ukoliko se približilo vreme za uzimanje sledeće doze, nastavite sa uzimanjem leka po preporučenom režimu.


  Lek uzimajte svaki dan u približno isto vreme. Nemojte uzeti više od 150 mg leka za 24 časa.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Naklofen duo


  Ako diklofenak upotrebljavate za kratkotrajno ublažavanje bolova, bez opasnosti možete naglo da prekinete da ga uzimate. Kad lekar propiše dugotrajno lečenje, morate sa njim da se posavetujete pre nego što prekinete lečenje.


  Ako imate bilo kakva dodatna pitanja o korišćenju ovog leka, obratite se lekaru ili farmaceutu.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao svi lekovi, i lek Naklofen duo može da izazove neželjena dejstva, mada se ona ne moraju javiti kod svakoga.


  Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


  Neka neželjena dejstva mogu biti ozbiljna.

  Prestanite sa uzimanjem kapsula i odmah se obratite lekaru ako primetite sledeće:


  Neželjena dejstva koja se javljaju kod manje od 1 od 100.000 pacijenata koji uzimaju lek:

  Dejstva na nervni sistem:

  Mravinjanje ili utrnulost u prstima, drhtavica, zamućeni ili dvostruki vid, gubitak ili pogoršanje sluha, tinitus (zujanje u ušima), nesanica, noćne more, promene raspoloženja, depresija, anksioznost, mentalni poremećaji, zbunjenost, halucinacije, osećanje slabosti, dezorijentisanost i gubitak pamćenja, napadi, glavobolja praćena averzijom prema jarkom svetlu, temperatura i ukočen vrat, poremećaji čula.


  Dejstva na želudac i sistem za varenje:

  Opstipacija (zatvor), zapaljenje jezika, ulkusi (čirevi), u ustima, promene u čulu ukusa, poremećaji donjeg dela crevnog sistema (uključujući zapaljenje debelog creva).


  Dejstva na srce, grudni koš ili krv:

  Palpitacije (ubrzan ili nepravilan rad srca), bol u grudima, hipertenzija (visok krvni pritisak), zapaljenje krvnih sudova (vaskulitis), zapaljenje pluća (pneumonija), kongestivna srčana insuficijencija, poremećaji u krvi (uključujući anemiju).


  Dejstva na jetru ili bubrege:

  Poremećaji bubrega ili jetre, prisustvo krvi ili proteina u urinu.


  Dejstva na kožu ili kosu:

  Ozbiljni osipi na koži uključujući Stivens-Džonsonov sindrom i Lajov sindrom te drugi kožni osipi koji mogu da se pogoršaju pri izlaganju sunčevoj svetlosti.

  Opadanje kose.


  Ostala dejstva:

  Zapaljenje pankreasa, impotencija.

  Lekovi kao što je diklofenak mogu biti povezani sa malim porastom rizika od srčanog ili moždanog udara.


  Nemojte biti zabrinuti zbog liste neželjenih dejstava – većina ljudi pije lek Naklofen duo bez ikakvih problema.


  Ukoliko bilo koji od simptoma postane neugodan ili primetite promene koje nisu navedene u tekstu, molimo Vas da posetite Vašeg lekara. On/ona Vam mogu propisati drugi lek.


 5. KAKO ČUVATI LEK NAKLOFEN DUO


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece.


  Rok upotrebe


  3 godine.


  Nemojte koristiti lek Naklofen duo posle isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Čuvanje


  Čuvati na temperaturi do 30°C, u originalnom pakovanju, radi zaštite od vlage.


  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.

  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Naklofen duo


- Aktivna supstanca je diklofenak. Svaka kapsula sa modifikovanim oslobađanjem, tvrda sadrži 75 mg diklofenak-natrijuma (25 mg u obliku gastro-rezistentnih peleta i 50 mg u obliku peleta sa produženim oslobađanjem aktivne supstance).


Pomoćne supstance u jezgru kapsule su šećerne sfere, hidroksipropilceluloza, hipromeloza, magnezijum- karbonat, teški, metakrilna kiselina – etilakrilat kopolimer (1:1) disperzija 30%, trietilcitrat, talk, titan-dioksid (E171), karmeloza-natrijum, makrogol, natrijum-hidroksid, amonijummetakrilat kopolimer (tip A i B), arboksimetilceluloza-natrijum, Indigo karmin – FD&C Blue 2 (E132), želatin.


Kako izgleda lek Naklofen duo i sadržaj pakovanja


Bele do skoro bele pelete u tvrdim želatinskim kapsulama sa plavom kapicom i belim telom.


Na raspolaganju su kutije sa 20 kapsula sa modifikovanim oslobađanjem, tvrdih. U kutiji su 2 blistera (PVC/PE/PVDC/PE/PVC//Al) sa po 10 kapsula sa modifikovanim oslobađanjem, tvrdih.


Nosilac dozvole i Proizvođač


KrkaFarma d.o.o., Beograd, Jurija Gagarina 26v/II, Beograd, Srbija


Krka, Tovarna Zdravil, D.D., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


April, 2011.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


Broj i datum rešenja za lek Naklofen duo; 20 x 75mg: 515-01-4461-10-001 od 25.05.2011.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z