Apoteke Apoteke
bausch
Apoteke

Tamsulosin PharmaS

kapsula sa modifikovanim oslobađanjem, tvrda; 0,4mg; ukupno 30 kom, blister, 3x10 kom
CENA: 610,37 din.


UPUTSTVO ZA PACIJENTA


Tamsulosin PharmaS, kapsula sa modifikovanim oslobađanjem, tvrda 0,4mg, 30 kapsula sa modifikovanim oslobađanjem, tvrdih


Proizvođač: PharmaS d.o.o. Beograd


Adresa: Slobodna zona Beograd, Viline vode bb, L-7, Beograd, Srbija

Podnosilac

zahteva: PharmaS d.o.o. Beograd

Adresa: Viline vode bb, Beograd, Srbija


Tamsulosin PharmaS, 0,4mg, kapsula sa modifikovanim oslobađanjem, tvrda tamsulosin


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Tamsulosin PharmaS i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Tamsulosin PharmaS

 3. Kako se upotrebljava lek Tamsulosin PharmaS

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Tamsulosin PharmaS

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK TAMSULOSIN PHARMAS I ČEMU JE NAMENJEN


  Aktivni sastojak leka Tamsulosin PharmaS je tamsulosin. On je selektivni alfa 1A/1D-adrenoreceptor antagonist. On deluje tako što opušta mišiće u prostati i uretri (mokraćni kanal kojim se mokraća odvodi iz organizma), olakšava prolaz mokraće kroz uretru i potpomaže mokrenje. Dodatno smanjuje osećaj nagona za mokrenjem.


  Tamsulosin PharmaS se koristi kod muškaraca za lečenje simptoma donjeg urinarnog trakta koji se pojavljuju usled dobroćudnog uvećanja prostate (benigna hiperplazija prostate). Simptomi su teškoće prilikom mokrenja (slab mlaz), curenje, hitno i učestalo mokrenje tokom noći kao i tokom dana.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK TAMSULOSIN PHARMAS


  Lek Tamsulosin PharmaS ne smete koristiti:


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK TAMSULOSIN PHARMAS


  Za odrasle i starije osobe doza je jedna kapsula dnevno posle doručka ili prvog dnevnog obroka. Progutajte celu kapsulu sa čašom vode. Nemojte je drobiti ni žvakati.


  Lekar će možda želeti da Vas pregleda s vremena na vreme dok uzimate ovaj lek.


  Ako ste uzeli više leka Tamsulosin PharmaS nego što je trebalo


  Ako ste uzeli previše kapsula, odmah se obratite lekaru ili najbližoj zdravstvenoj ustanovi i sa sobom ponesite preostali lek i ovo uputstvo za pacijenta.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Tamsulosin PharmaS


  Svoju kapsulu možete da uzmete kasnije u toku dana ako ste zaboravili da je uzmete ranije. Ako ste preskočili ceo dan, nastavite sa uzimanjem dnevne doze sledećeg dana. Nemojte uzimati dvostruku dozu ako ste propustili da uzmete prethodnu.


  Ako imate bilo kakva dodatna pitanja o korišćenju ovog leka, obratite se lekaru ili farmaceutu.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Tamsulosin PharmaS


  Ako imate bilo kakva dodatna pitanja o korišćenju ovog leka ili ako želite da prekinete terapiju, obratite se lekaru ili farmaceutu.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao svi lekovi, i lek Tamsulosin PharmaS može da izazove neželjena dejstva, mada se ona ne moraju javiti kod svakoga.


  Zabeležena su sledeća neželjena dejstva:


  Česta neželjena dejstva (kod 1-10 na 100 pacijenata koji uzimaju lek):

 5. KAKO ČUVATI LEK TAMSULOSIN PHARMAS


  Rok upotrebe


  4 godine.

  Tamsulosin PharmaS kapsule sa modifikovanim oslobađanjem, tvrde se ne smeju koristiti nakon isteka roka upotrebe navedenog na pakovanju.

  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


  Čuvanje


  Lek čuvati van domašaja dece!

  Lek čuvati na temperaturi do 25C.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Tamsulosin PharmaS

Aktivna supstanca Tamsulosin PharmaS kapsula sa modifikovanim oslobađanjem, tvrdih je tamsulosin-

hidrohlorid.

Jedna kapsula sa modifikovanim oslobađanjem, tvrda sadrži 0,4mg tamsulosin-hidrohlorida.


Tamsulosin PharmaS kapsule sa modifikovanim oslobađanjem, tvrde 0,4mg sadrže sledeće pomoćne supstance:


Sadržaj kapsule: celuloza, mikrokristalna; metakrilna kiselina-etilakrilat kopolimer (1:1); kalcijum-stearat; talk; trietil-citrat i polisorbat 80.

Sastav omotača kapsule: Titan-dioksid (E 171); indigo karmin (E 132); hinolin žuti (E 104) i želatin.


Kako izgleda lek Tamsulosin PharmaS i sadržaj pakovanja


Telo kapsule je zelene boje i providno, a kapa kapsule je svetlo zelene boje i neprovidna. Kapsula je ispunjena skoro belim peletama.


Pakovanje:

30 (3x10) kapsula sa modifikovanim oslobađanjem, tvrdih po 35 mg u PVC/PVdC-Al blisteru, u kutiji.


Nosilac dozvole i Proizvođač


PharmaS d.o.o. Beograd

Viline vode bb, Beograd, Srbija

PharmaS d.o.o. Beograd

Slobodna zona Beograd, Viline vode bb, L-7, Beograd, Srbija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


April 2012


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


515-01-3880-11-001 od 07.08.2012.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   


kontakt@lekovi.org
Medicines Medicines