Moozeeck

Angeliq


UPUTSTVO ZA LEK


Angeliq® ,film tableta, (2 mg /+1 mg) Pakovanje: blister 1x28 film tableta


Proizvođač: Bayer Schering Pharma


Adresa: Berlin Muellerstrasse 178, Nemačka


Podnosilac zahteva: Bayer d.o.o.

Adresa: Omladinskih brigada 88 b 11070 Novi Beograd


Angeliq® , 2 mg + 1 mg, film tableta drospirenon/estradiol


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Angeliq i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Angeliq

  Anamneza i redovne kontrole

  Ne uzimajte lek Angelik u slučaju da Posebno pazite sa lekom Angeliq

  Delovanje leka Angeliq na Vaše srce i krvotok

  lek Angeliq i krvni ugrušci lek Angeliq i oboljenja srca lek Angeliq i moždani udar lek Angeliq i karcinom

  lek Angeliq i gubitak pamćenja Ostala stanja

  Korišćenje drugih lekova Trudnoća i dojenje

  Upravljanje motornim vozilima i mašinama

  Važne informacije o nekim sastojcima leka Angeliq

 3. Kako se upotrebljava lek Angeliq

  Podaci o pakovanju Kada početi

  Ako uzmete više leka Angeliq nego što bi trebalo

  Ako zaboravite da uzmete lek Angeliq

  Ako prestanete da uzimate lek Angeliq

  Ako treba da se podvrgnete hirurškoj intervenciji

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Angeliq

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK Angeliq I ČEMU JE NAMENJEN


  Šta je lek Angeliq

  Angeliq je lek za hormonsku supstitucionu terapiju (HST). On sadrži dva tipa ženskih hormona, estrogen i progestagen. Vaši jajnici više ne proizvode ove hormone posle menopauze.


  Kada se lek Angeliq koristi

  Lek Angeliq se koristi za lečenje simptoma menopauze kao što su talasi vrućine, nesanica, razdražljivost, vrtoglavica, ili suva vagina. kod žena kod kojih je prošlo najmanje 12 meseci od prethodnog menstrualnog krvarenja

  Lek Angeliq se takođe koristi za prevenciju osteoporoze kod žena u postmenopauzi kod kojih je visok rizik pojave preloma i koje ne mogu da koriste druge lekove za lečenje osteoporoze.

  Iskustva sa lečenjem žena starijih od 65 godina su ograničena.


  Lek Angeliq nije kontraceptivno sredstvo.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK Angeliq


  Uz prednosti, HST ima i neke rizike koje morate da razmotrite kada se odlučujete da ih koristite ili da ih imate na umu dok ih koristite.


  Anamneza i redovne kontrole

  Pre nego što počnete da koristite lek Angeliq Vaš lekar će Vas pitati o Vašoj ličnoj i o Vašoj porodičnoj istoriji bolesti (anamnezi). Vaš lekar može da odluči da pregleda Vaše grudi i/ili Vaš stomak i može izvršiti internistički pregled, samo u slučaju da su Vam ti pregledi neophodni, ili ako imate posebne brige.

  Kad jednom počnete da koristite HST lekove, treba da odlazite kod svog lekara na redovne kontrole (najmanje

  jednom godišnje). Na tim kontrolama, Vaš lekar će možda govoriti o prednostima i rizicima nastavka primene HST.


  Vodite računa da

 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK Angeliq


  Angeliq ne treba da koristite pre nego što prođe najmanje 12 meseci od Vaše poslednje prirodne menstruacije.


  Podaci o pakovanju Kada početi

  Uvek koristite lek Angeliq tačno kako Vam je Vaš lekar rekao. Ako niste sigurni, treba da proverite sa svojim

  lekarom ili farmaceutom. Vaš lekar će odlučiti koliko dugo treba da koristite lek Angeliq.

  Tablete treba progutati cele sa malo tečnosti, bez obzira na unos hrane. Terapija je kontinurana, što znači da sledeće pakovanje sledi odmah, bez prekida. Poželjno je tablete uzimati u isto vreme svakog dana.


  Ukoliko uzimate druge HST lekove: uzimajte ih sve dok završite svoje tekuće pakovanje i iskoristite sve tablete


  za dati mesec. Svoju prvu tabletu leka Angeliq uzmite narednog dana. Ne pravite pauzu između svojih starih tableta i Angeliq tableta.


  Ako je ovo Vaš prvi HST lek: možete početi da uzimate tablete Angeliq bilo kog dana.


  Ako ste uzeli više leka Angeliq nego što je trebalo


  Ako ste greškom uzeli previše tableta Angeliq, može da Vam bude muka, možete da povraćate ili da imate izvesno krvarenje slično menstruaciji. Nikakvo specifično lečenje nije potrebno.Ukoliko ste zabrinuti treba da se posavetujete sa svojim lekarom ili farmaceutom.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Angeliq


  Ako ste zaboravili da uzmete tabletu u uobičajeno vreme, a kasnite manje od 24 sata, uzmite je što pre. Sledeću tabletu uzmite u uobičajeno vreme.

  Ako kasnite više od 24 sata, ostavite zaboravljenu tabletu u pakovanju. Nastavite da uzimate preostale tablete u uobičajeno vreme svakog dana. Nemojte uzeti duplu dozu da biste nadoknadili zaboravljenu tabletu.

  Ako zaboravite da uzmete tabletu tokom nekoliko dana, može da se pojavi neredovno krvarenje.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Angeliq


  Možete ponovo početi da osećate uobičajene simptome menopauze, a to mogu da budu talasi vrućine, problemi sa spavanjem, nervoza, vrtoglavica ili suva vagina. Posavetujte se sa svojim lekarom ili farmaceutom ukoliko želite da prestanete da uzimate lek Angeliq.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao i svi lekovi i Angeliq može da izazove neželjena dejstva, mada se ona ne javljaju kod svih.

  Ako bilo koje neželjena reakcija postane ozbiljna, ili ako primetite neke neželjene reakcije koje nisu navedene u ovom uputstvu, molimo da obavestite svog lekara ili farmaceuta.


  Ozbiljna neželjena dejstva povezana sa HST: krvni ugrušci u venama

  karcinom sluzokože materice karcinom dojke

  karcinom jajnika

  oboljenja srca moždani udar demencija


  Za više informacija o ovim neželjenim dejstvima vidite u delu 2.

  Navedena je lista neželjenih reakcija koja su povezane sa korišćenjem leka Angeliq.


  Veoma česte neželjene reakcije (javljaju se kod više od 1 od svakih 10 pacijenata):


  - neočekivano krvarenje slično menstruaciji (vidite deo 2 ,,Angeliq i karcinom/karcinom sluzokože materice")



  Ove neželjene reakcije se javljaju tokom prvih nekoliko meseci lečenja sa Angeliq. One su obično privremene i normalno nestaju sa nastavkom lečenja. Ako se to ne desi, obratite se svom lekaru.


  Česte neželjene reakcije (javljaju se kod između 1 i 10 od svakih 100 pacijenata): depresija, promena raspoloženja, nervoza

  glavobolja

  bolovi u stomaku, mučnina, uvećanje stomaka

  grudvice u grudima (benigna neoplazma dojki), otok grudi povećanje veličine fibroida materice

  nekancerski rast ćelija u vratu materice (benigni cervikalni izraštaj) neredovno vaginalno krvarenje

  iscedak iz vagine

  gubitak energije, lokalno zadržavanje tečnosti.


  Povremene neželjene reakcije (javljaju se kod između 1 i 10 od svakih 1000 pacijenata) povećanje ili smanjenje telesne mase, gubitak ili povećanje apetita, povišenje masti u krvi problemi sa spavanjem, anksioznost, umanjeno interesovanje za seks

  osećaj pečenja ili bockanja, smanjena koncentracija, vrtoglavica problem sa očima (npr. crvene oči), poremećaj vida (npr. zamućen vid) lupanje srca

  krvni ugrušak, venska tromboza (bol u nogama), povišeni krvni pritisak, migrena, zapaljenje vena, proširene vene

  gubitak daha

  stomačni poremećaj, proliv, zatvor, povraćanje, suva usta, vetrovi, izmenjeno čulo ukusa promene enzima jetre (pojaviće se na ispitivanjima krvi)

  problemi sa kožom, akne, gubitak kose, svrab kože, preterana dlakavost

  bol u leđima, bol u zglobovima, bol u ekstremitetima, grčevi u mišićima poremećaji i infekcije urinarnog trakta

  rak dojke, zadebljanje sluzokože materice, suva vagina, svrab ili upala vagine

  grudvice u grudima (fibrocistične dojke), poremećaji jajnika, cerviksa i materice, bol u karlici generalizovano zadržavanje tečnosti, bol u grudima, opšti osećaj neugodnosti, pojačano znojenje. nekancerski tumor materice (benigni noplazma materice)


  Retke neželjene reakcije (javljaju se kod između 1 i 10 od svakih 10.000 pacijenata) anemija

  vrtoglavoca zvonjenje u ušima kamen u žučnoj kesi bolovi u mišićima zapaljenje jajovoda

  mlečni iscedak iz bradavica

  drhtavica


  Sledeća neželjena dejstva su se javila u kliničkim ispitivanjima kod žena sa povišenim krvnim pritiskom:

  visoki sadržaj kalijuma (hiperkalijemija) koji su ponekad izazivali grčeve u mišićima, proliv, mučninu, vrtoglavicu ili glavobolju

  otkazivanje rada srca, povećanje srca, treperenje srca, uticaji na ritam srčanog rada povišenje aldosterona u krvi.


  Sledeća neželjena dejstva su prijavljena za druge HST:

  razni poremećaji kože (eritema nodozum, eritema multiforme i hemoragijski dermatitis)


 5. KAKO ČUVATI LEK Angeliq


  Rok upotrebe


  3 godine


  Čuvanje


  Lek držati van domašaja i vidokruga dece.

  Ne koristite lek Angliq posle isteka roka upotrebe koji je odštampan na kartonskoj kutiji i blisteru iza ,,Važi do”. Datum isteka roka trajanja se odnosi na poslednji dan navedenog meseca.

  Lek Angeliq ne zahteva posebne uslove čuvanja.

  Lekove ne treba bacati u otpadne vode ili otpatke iz domaćinstva. Pitajte svog farmaceuta kako da odložite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere će pomoći u zaštiti životne sredine.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Angeliq


Aktivne supstance su drospirenon i estradiol (u obliku estradiol hemihidrata); Svaka tableta sadrži 2 mg drospirenona i 1 mg estradiola.


Jezgro tablete: Laktoza monohudrat Kukuruzni skrob Modifikovan skrob Povidon

Magnezium-stearat (E470b)


Film omotač: Hidroksimetilpropilceluloza (E464) Makrogol 6000

Talk (E553b)

Titan-dioksid (E171)

Oksid gvožđa, crveni (E172)


Kako izgleda lek Angeliq i sadržaj pakovanja


Okrugle, bikonveksne tablete, smeđecrvene boje, koje sa jedne strane imaju utisnut znak „DL” u pravilnom šestougaoniku

Isporučuju se u blister pakovanju koje sadrži 28 tableta. Dani u nedelji su odštampani na blisteru.

Jedna kutija sadrži jedan blister pakovanju.


Nosilac dozvole i Proizvođač


Bayer d.o.o.

Bayer Schering Pharma


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Septembar 2011.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


515-01-7534-10-001.........10.11.2011.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z