Moozeeck

FLEXOFEN


UPUTSTVO ZA LEK


FLEXOFEN®, film tablete, 60 mg Pakovanje: blister, 1 x 10 film tableta


Proizvođač: Bosnalijek d.d.


Adresa: Jukićeva 53, Sarajevo, Bosna i Hercegovina Podnosilac zahteva: Predstavništvo Bosnalijek d.d., Beograd

Adresa: Cara Nikolaja II 61b, Beograd, Srbija


Broj rešenja: 515-01-5735-09-002 od 08.09.2011. za lek Flexofen®, film tablete, 60mg


FLEXOFEN® 60 mg film tablete INN: Feksofenadin


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek FLEXOFEN i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek FLEXOFEN

 3. Kako se upotrebljava lek FLEXOFEN

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek FLEXOFEN

 6. Dodatne informacije


Broj rešenja: 515-01-5735-09-002 od 08.09.2011. za lek Flexofen®, film tablete, 60mg


 1. ŠTA JE LEK FLEXOFEN I ČEMU JE NAMENJEN


  FLEXOFEN sadrži feksofenadin-hidrohlorid koji je antihistaminik.


  FLEXOFEN 60 mg film tablete se primenjuju u odraslih i adolescenata uzrasta 12 godina i starijih od 12 godina za: 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK FLEXOFEN


  Lek FLEXOFEN ne smete koristiti:


  Ako ste alergični (preosetljivi) na feksofenadin ili pomoćne supstance leka (videti tačku 6. za kompletnu listu sastojaka).


  Kada uzimate lek FLEXOFEN , posebno vodite računa:


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK FLEXOFEN


  Lek FLEXOFEN uzimajte uvek tačno onako kako Vam je to objasnio Vaš lekar. Ako niste sasvim sigurni, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom.


  Lek se primenjuje oralno.


  Lek je namenjen za odrasle i decu uzrasta 12 godina i starije od 12 godina Preporučena doza je jedna film tableta (60 mg) dva puta dnevno.

  Uzmite film tabletu sa vodom pre jela.


  Ako ste uzeli više leka FLEXOFEN nego što je trebalo


  Ukoliko ste uzeli previše film tableta, odmah se javite Vašem lekaru ili u najbližu zdravstvenu ustanovu.


  Ukoliko ste primenili veću količinu leka nego što bi trebalo, možete imati sledeće simptome: vrtoglavicu, ošamućenost, pospanost, umor i suvoću usta.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek FLEXOFEN


  Nikada ne uzimajte duplu dozu da nadomestite to što ste preskočili da uzmete lek!


  Uzmite sledeću dozu u uobičajeno vreme kako Vam je propisao lekar.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek FLEXOFEN


  Obavestite Vašeg lekara ukoliko želite da prestanete sa uzimanjem FLEXOFEN pre završetka tretmana. Ako prestanete da uzimate FLEXOFEN pre nego što je planirano, simptomi Vam se mogu vratiti.


  Ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu.


  Broj rešenja: 515-01-5735-09-002 od 08.09.2011. za lek Flexofen®, film tablete, 60mg


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Lek FLEXOFEN, kao i drugi lekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih.


  Odmah obavestite Vašeg lekara i prestanite uzimati FLEXOFEN ukoliko Vam natekne lice, usne, jezik ili grlo i otežano dišete, jer to mogu biti znaci ozbiljne alergijske reakcije.


  Poremećaji nervnog sistema


  Česta neželjena dejstva (kod 1-10 na 100 pacijenata ): glavobolja, posapanost, vrtoglavica.


  Poremećaji gastrointestinalnog sistema


  Česta neželjena dejstva (kod 1-10 na 100 pacijenata): mučnina.


  Opšti poremećaji


  Povremena (kod 1-10 na 1000 pacijenata): zamor.


  U odraslih, sledeća neželjena dejstva su moguća ali učestalost javljanja je nepoznata:


  Poremećaji imunog sistema:


  stezanje u grudima, otežano disanje, crvenilo lica i sistemske anafilaktičke reakcije.


  Psihijatrijski poremećaji:

  nesanica, nervoza i poremećaji spavanja (npr. noćne more).


  Srčani poremećaji:

  ubrzan srčani rad , osećaj preskakanja srca (palpitacije).


  Gastrointestinalni poremećaji:

  proliv


  Poremećaji kože i potkožnog tkiva:

  osip, svrab, koprivnjača.


  Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


 5. KAKO ČUVATI LEK FLEXOFEN


  Čuvati van domašaja dece!


  Rok upotrebe


  2 godine.

  Nemojte koristiti lek FLEXOFEN posle isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju (“Važi do“). Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Čuvanje

  Čuvati na temperaturi do 30ºC. Čuvati u originalnom pakovanju.


  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine. Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


  Broj rešenja: 515-01-5735-09-002 od 08.09.2011. za lek Flexofen®, film tablete, 60mg


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek FLEXOFEN


Aktivna supstanca je: feksofenadin

Jedna film tableta sadrži 60 mg feksofenadin-hidrohlorida, što odgovara 56 mg feksofenadina.


Pomoćne supstance su:

Jezgro tablete: laktoza, monohidrat i celuloza, mikrokristalna; skrob, preželatinizirani; kroskarmeloza-natrijum; silicijum-dioksid, koloidni, bezvodni; magnezijum-stearat.

Obloga tablete: Hipromeloza E 464; Titan-dioksid E 171, CI 77891; Makrogol 400 E 1521; Gvožđe (III)-oksid

žuti E 172, CI 77492; Gvožđe (III)-oksid crveni E 172, CI 77491;


Kako izgleda lek FLEXOFEN i sadržaj pakovanja


Film tablete su svetlo ružičaste boje, okruglog, bikonveksnog oblika.


U kartonskoj kutiji se nalazi 1 neprovidni PVC/PVDC/Al blister sa 10 film tableta.


Nosilac dozvole i Proizvođač


Nosilac dozvole: Predstavništvo Bosnalijek d.d., Beograd, Cara Nikolaja II 61b Proizvođač: Bosnalijek d.d., Jukićeva 53, Sarajevo, Bosna i Hercegovina


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Maj 2011.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


515-01-5735-09-002 od 08.09.2011.


Broj rešenja: 515-01-5735-09-002 od 08.09.2011. za lek Flexofen®, film tablete, 60mg

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z