Moozeeck

ZOLOFT


UPUTSTVO ZA LEK


Δ ZOLOFT® 50 mg film tableta

Pakovanje: ukupno 28 film tableta; blister; 2x14 fim tableta


Δ ZOLOFT® 100 mg film tableta

Pakovanje: ukupno 28 film tableta; blister; 2x14 fim tableta


Proizvođač: Haupt Pharma Latina S.r.l.


Adresa: Strada Statale 156 Km 47,600, Borgo San Michele (Latina), Italija


Podnosilac zahteva: Pfizer H.C.P. Corporation - Predstavništvo Beograd


Adresa: Neznanog junaka 5, 11000 Beograd, SrbijaΔ ZOLOFT® 50 mg film tableta Δ ZOLOFT® 100 mg film tableta


sertralin


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek!


Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate.

Ako imate dodatnih pitanja, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu.

Ovaj lek je propisan Vama i ne smete ga davati drugima. Može da im škodi, čak i kada imaju iste znake bolesti kao i Vi.

Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek ZOLOFT® i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek ZOLOFT ®

 3. Kako se upotrebljava lek ZOLOFT®

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek ZOLOFT®

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK ZOLOFT® I ČEMU JE NAMENJEN


  ZOLOFT® sadrži aktivnu supstancu sertralin. Sertralin spada u grupu lekova koji se nazivaju selektivni inhibitori preuzimanja serotonina (SSRI); ovi lekovi se primenjuju u lečenju depresije i/ili anksioznih poremećaja.


  ZOLOFT® se može primenjivati za lečenje:


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK ZOLOFT®


  Lek ZOLOFT® ne smete koristiti:


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK ZOLOFT®


  Uvek uzimajte lek ZOLOFT® tačno onako kako Vam je rekao Vaš lekar. ZOLOFT® tablete mogu se uzimati sa ili bez hrane.


  Uzmite Vaš lek jednom dnevno, ujutru ili uveče.


  Ukoliko niste sigurni, konsultujte se sa Vašim lekarom ili farmaceutom.


  Uobičajena doza iznosi:


  Odrasle osobe


  Depresija i opsesivno-kompulzivni poremećaj

  Uobičajena doza za depresiju i opsesivno-kompulzivni poremećaj iznosi 50 mg/dnevno. Dnevna doza se može povećavati za po 50 mg u intervalima od najmanje jedne nedelje tokom niza nedelja. Maksimalna preporučena doza iznosi 200 mg dnevno.


  Panični poremećaj, socijalni anksiozni poremećaj i posttraumatski stresni poremećaj

  Za panični poremećaj, socijalni anksiozni poremećaj i posttraumatski stresni poremećaj terapiju treba započeti sa 25 mg/dnevno i povećati do 50 mg/dnevno nakon jedne nedelje.

  Dnevna doza se može povećavati za po 50 mg tokom niza nedelja. Maksimalna preporučena doza iznosi 200 mg dnevno.


  Deca i adolescenti

  ZOLOFT® se može primenjivati samo kod dece i adolescenata obolelih od opsesivno-kompulzivnog poremećaja starosti od 6 do 17 godina.


  Opsesivno-kompulzivni poremećaj

  Deca starosti od 6 do 12 godina: Preporučena početna doza iznosi 25 mg dnevno. Nakon jedne nedelje, Vaš lekar može povećati dozu na 50 mg dnevno. Maksimalna doza iznosi 200 mg dnevno.

  Adolescenti starosti od 13 do 17 godina: Preporučena početna doza iznosi 50 mg dnevno. Maksimalna doza iznosi 200 mg dnevno.

  Ukoliko imate problema sa jetrom ili bubrezima, molimo Vas recite to Vašem lekaru i pratite uputstva lekara. Vaš lekar će Vam reći koliko dugo treba da uzimate ovaj lek. Ovo će zavisiti od prirode Vaše bolesti i koliko

  dobro reagujete na terapiju. Može biti potrebno da prođe nekoliko nedelja pre nego što se poboljšaju Vaši

  simptomi. Terapija depresije obično traje 6 meseci nakon poboljšanja.


  Ukoliko Vam je potrebna manja doza od 50mg koristite dostupan lek manje jačine.


  Ako ste uzeli više leka ZOLOFT® nego što je trebalo


  Ukoliko slučajno uzmete previše leka ZOLOFT® odmah kontaktirajte Vašeg lekara ili idite do najbližeg odeljenja hitne pomoći. Uvek ponesite obeleženo pakovanje leka sa sobom, nezavisno od toga da li je u njemu ostalo leka ili ne.


  Simptomi predoziranja su pospanost, mučnina i povraćanje, ubrzani rad srca, drhtavica, nemir, vrtoglavica i, u retkim slučajevima, gubitak svesti.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek ZOLOFT®


  Ukoliko zaboravite da uzmete dozu, nemojte uzeti propuštenu dozu. Samo uzmite narednu dozu u odgovarajuće vreme. Nemojte uzeti duplu dozu da biste nadoknadili propuštenu dozu.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek ZOLOFT®


  Nemojte prestati da uzimate lek ZOLOFT® ako Vam to nije rekao Vaš lekar. Pre nego što u potpunosti prestanete da uzimate ZOLOFT®, Vaš lekar će Vam postepeno smanjivati dozu ovog leka tokom nekoliko nedelja. Ukoliko iznenada prestanete da uzimate ovaj lek možete osetiti neželjena dejstva kao što su vrtoglavica, utrnulost, poremećaj sna, nemir ili anksioznost, glavobolje, mučnina, povraćanje i drhtavica. Ukoliko osetite bilo koje od ovih neželjenih dejstava, ili druga neželjena dejstva dok prestajete da koristite lek ZOLOFT®, molimo Vas razgovarajte sa Vašim lekarom.


  Ukoliko imate bilo kakvih pitanja o tome kako da koristite ovaj lek, pitajte Vašeg lekara ili farmaceuta.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao i svi lekovi, lek ZOLOFT® može prouzrokovati neželjena dejstva, iako se ona ne javljaju kod svih pacijenata.


  Ukoliko bilo koje neželjeno dejstvo postane ozbiljno, ili ukoliko primetite druga neželjena dejstva koja nisu pomenuta u ovom uputstvu, molimo Vas obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta.


  Najčešće neželjeno dejstvo je mučnina. Neželjena dejstva zavise od doze i često nestanu ili se smanje sa nastavkom terapije.


  Odmah recite Vašem lekaru:

  Ukoliko osetite neki od ovih simptoma nakon što ste uzeli ovaj lek, jer ovi simptomi mogu biti ozbiljni:

 5. KAKO ČUVATI LEK ZOLOFT®


  Rok upotrebe


  Pet (5) godina.

  Ne koristiti lek ZOLOFT® nakon isteka roka upotrebe navedenog na pakovanju. Rok upotrebe se odnosi na poslednji dan tog meseca.


  Čuvanje


  Čuvati na temperaturi do 25 ºC. Čuvati van domašaja dece.


  Lekove ne treba odbacivati putem kanalizacije ili kućnog otpada. Pitajte Vašeg farmaceuta kako da odbacite lekove koji Vam više nisu potrebni. Te mere pomažu u zaštiti životne sredine.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek ZOLOFT®


Sadržaj aktivne supstance:


Jedna film tableta sadrži 50 mg ili 100 mg sertralina (u obliku sertralin-hidrohlorida).


Sadržaj pomoćnih supstanci:

Jezgro tablete

Kalcijum-hidrogenfosfat, dihidrat; celuloza, mikrokristalna; hidroksipropilceluloza; natrijum-skrobglikolat, magnezijum-stearat.


Film obloga

Opadry® White: hipromeloza, titan-dioksid (E171); polietilenglikol; polisorbat 80. Opadry® Clear: hipromeloza, polietilenglikol.


Kako izgleda lek ZOLOFT® i sadržaj pakovanja


ZOLOFT® 50 mg: Duguljaste film tablete bele boje, koje na jednoj strani imaju utisnut naziv „Pfizer“, a na drugoj strani oznaku „ZLT-50“.

ZOLOFT® 100 mg: Duguljaste film tablete bele boje, koje na jednoj strani imaju utisnut naziv „Pfizer“, a na drugoj strani oznaku „ZLT-100“.


U složivu kartonsku kutiju sa uputstvom za pacijenta spakovana su 2 Alu/PVC blistera sa po 14 film tableta jačine 50 mg ili 100 mg (ukupno 28 film tableta).


Nosilac dozvole i Proizvođač


Nosilac dozvole: Pfizer H.C.P. Corporation - Predstavništvo Beograd, Neznanog junaka 5, Beograd, Srbija


Proizvođač: Haupt Pharma Latina S.r.l., Strada Statale 156 Km 47,600, Borgo San Michele (Latina), Italija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Septembar 2011.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


ZOLOFT® 50 mg, 28 film tableta: 515-01-0942-11-001 od 11.10.2011.

ZOLOFT® 100 mg, 28 film tableta: 515-01-0947-11-001 od 11.10.2011.


Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z