FISKocr

Canesten krem


UPUTSTVO ZA LEK


Canesten®, krem, 1%

Pakovanje: tuba, 1 x 20 g


Proizvođač: Kern Pharma S.L.


Adresa: 08228 Terrassa (Barcelona), Španija


Podnosilac zahteva: Bayer d.o.o.


Adresa: Omladinskih brigada 88b, 11070 Beograd, Srbija


Canesten®, 1 %, krem INN klotrimazol


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, jer sadrži informacije koje su važne za Vas.

Ovaj lek se može nabaviti bez lekarskog recepta. Međutim, neophodno je da pažljivo koristite lek Canesten krem, da biste sa njim postigli najbolje rezultate.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Canesten krem i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Canesten krem

 3. Kako se upotrebljava lek Canesten krem

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Canesten krem

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK CANESTEN KREM I ČEMU JE NAMENJEN


  Aktivna supstanca Canesten krema je klotrimazol koji prodire u obolele delove kože i napada gljivice, a posledično gljivice izumiru ili im je inhibiran rast.

  Canesten krem se koristi za lečenje:

  - svih gljivičnih infekcija kože prouzrokovanih plesnima i drugim glivicama (na primer Trichophyton vrste).

  - svih gljivičnih infekcija kože prouzrokovanih kvasnicama (Candida vrste).

  Ovo se može manifestovati kao: gljivične infekcije stopala (atletsko stopalo), gljivične infekcije kože i prevoja na koži (pregibnih površina) i površinske kandidijaze, infekcije stidnih usana i predela oko njih te upale glavića i prepucija muškog polnog organa prouzrokovanih kvasnicama (kandida-vulvitis i kandida-balanitis).


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK CANESTEN KREM


  Upozorite lekara ako uzimate druge lekove, imate neku hroničnu bolest, neki poremećaj metabolizma, preosetljivi ste na lekove ili ste imali alergijske reakcije na neke od njih.


  Lek Canesten krem ne smete koristiti:


  Ne smete upotrebljavati lek Canesten krem ako ste alergični (preosetljivi) na klotrimazol, cetostearilalkohol ili bilo koji drugi sastojak leka. U ovom slučaju treba da se pre upotrebe konsultujete sa Vašim lekarom.


  Kada uzimate lek Canesten krem, posebno vodite računa:


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece. Izbegavati kontakt sa očima. Ne gutati.


  Cetostearilalkohol može izazvati lokalne reakcije na koži (npr. kontaktni dermatitis).

  Kod pacijenata koji su preosetljivi na cetostearilalkohol treba upotrebiti formulaciju bez cetostearilalkohola (na primer Canesten rastvor za kožu).


  Napomena:

  Ovaj proizvod može da ošteti kontraceptive od lateksa kao što su kondomi i dijafragme ako se zajedno koriste. Usled toga, efikasnost takvih kontraceptiva može biti smanjena. Ukoliko koristite ovaj krem na stidnim usnama ili penisu, potrebno je koristiti druge mere predostrožnosti, bar još pet dana nakon upotrebe ovog proizvoda.


  Primena drugih lekova


  Kažite svom lekaru i farmaceutu ako uzimate ili ste do nedavno uzimali bilo koji drugi lek, uključujući i one koji se mogu nabaviti bez lekarskog recepta.


  Primena leka Canesten krem u periodu trudnoće i dojenja


  Pre nego što počnete da uzimate neki lek, posavetujte se sa svojim lekarom ili farmaceutom. Klotrimazol može da se koristi u periodu trudnoće, ali samo pod nadzorom lekara ili babice.

  Uticaj leka Canesten krem na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama


  Nema uticaja.


  Važne informacije o nekim sastojcima leka Canesten krem


  Canesten krem sadrži cetostearilalkohol koji može izazvati lokalne reakcije na koži (npr. kontaktni dermatitis).


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK CANESTEN KREM


  Lek Canesten krem uzimajte uvek tačno onako kako je navedeno u ovom uputstvu za lek (osim ako Vam je lekar propisao drugačije). Ukoliko se ne pridržavate uputstva, lek neće pravilno delovati.

  Ako niste sasvim sigurni, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Lek Canesten krem, kao i drugi lekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih.


  Imunološki poremećaji: alergijske reakcije iznenadna nesvestica, pad krvnog pritiska, otežano disanje, koprivnjača.


  Poremećaji na nivou kože i potkožnog tkiva: plikovi, neugodnost/bol, otok, iritacija, ljušćenje, svrab, osip, bockanje/žarenje.


  Šta uraditi kada se jave neželjena dejstva?

  U slučaju da su se neželjena dejstva pojavila po prvi put ili da se stanje pogoršalo, prestanite da upotrebljavate Canesten krem i konsultujte se sa lekarom.


  Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite lekara ili farmaceuta.


 5. KAKO ČUVATI LEK CANESTEN KREM


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece.


  Rok upotrebe


  Rok upotrebe je tri godine i označen je na tubi.

  Nemojte koristiti lek Canesten krem posle isteka roka upotrebe označenog na pakovanju!

  Rok upotrebe posle otvaranja pakovanja iznosi tri meseca ako se proizvod čuva na temperaturi do 25°C.


  Čuvanje


  Nema posebnih uslova čuvanja.

  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Canesten krem


Aktivna supstanca je klotrimazol.

1 g krema sadrži 10 mg klotrimazola.


Ostali sastojci su: benzilalkohol; cetostearilalkohol; cetilpalmitat; oktildodekanol; polisorbat 60; sorbitanstearat; voda, prečišćena.


Kako izgleda lek Canesten krem i sadržaj pakovanja


Krem bele boje.

Unutrašnje pakovanje leka je aluminijumska tuba, sa aluminijumskom membranom i sa PE zatvaračem. Tuba sadrži 20 g krema. Spoljnje pakovanje je složiva kartonska kutija.


Nosilac dozvole i Proizvođač


Naziv i adresa nosioca dozvole za stavljanje leka u promet:


Bayer d.o.o., Omladinskih brigada 88b, 11070 Beograd


Naziv i adresa proizvođača:


Kern Pharma S.L., 08228 Terrassa (Barcelona), Španija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Decembar 2011.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati bez lekarskog recepta.


Broj i datum dozvole:


515-01-5523-11-001 od 17.01.2012.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z