FISKocr

Pantoprazol PharmaS


UPUTSTVOZA LEK


Pantoprazol PharmaS, gastrorezistentna tableta, 20mg, 14 gastrorezistentnih tableta Pantoprazol PharmaS, gastrorezistentna tableta, 20mg, 28 gastrorezistentnih tableta


Proizvođač: PharmaS d.o.o. Beograd


Adresa: Slobodna zona Beograd,Viline vode bb, L-7, Beograd, Srbija

Podnosilac

zahteva: PharmaS d.o.o. Beograd

Adresa: Viline vode bb, Beograd, Srbija


Pantoprazol PharmaS, 20mg, gastrorezisentna tableta pantoprazol


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Pantoprazol PharmaS i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Pantoprazol PharmaS

 3. Kako se upotrebljava lek Pantoprazol PharmaS

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Pantoprazol PharmaS

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK PANTOPRAZOL PHARMAS I ČEMU JE NAMENJEN


  Lek Pantoprazol PharmaS spada u grupu lekova koja se zove inhibitori protonske pumpe i deluje tako što smanjuje stvaranje želudačne kiseline. Primenjuje se u terapiji oboljenja želuca i tankog creva povezanih sa poremećajem stvaranja želudačne kiseline.


  Lek Pantoprazol PharmaS od 20 mg se primenjuje:


  Odrasli i adolescenti od 12 godina i stariji


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK PANTOPRAZOL PHARMAS


  Lek Pantoprazol PharmaS ne smete koristiti:


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK PANTOPRAZOL PHARMAS


  Lek Pantoprazol PharmaS od 20 mg uzimajte uvek tačno onako kako Vam je to objasnio Vaš lekar. Ako niste sasvim sigurni, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom.


  Za oralnu upotrebu.

  Lek je namenjen za odrasle i decu stariju od 12 godina.


  Način primene


  Progutajte celu tabletu leka Pantoprazol PharmaS od 20 mg (nemojte žvakati niti lomiti tabletu) sa malo vode, 1 sat pre obroka.


  Osim ako lekar ne propiše drugačije, uobičajena doza je:  Odrasli i adolescenti od 12 godina i stariji Terapija blagih refluksnih oboljenja i pratećih simptoma (npr. gorušica, regurgitacija želudačne kiseline, bol pri gutanju)

  Jedna tableta leka Pantoprazol PharmaS od 20 mg na dan.

  Generalno, izlečenje se postiže za 2 do 4 nedelje. Za potpuno izlečenje refluksnog ezofagitisa potrebna je terapijska kura od 4 nedelje. Ako to nije dovoljno, oporavak će se postići produženjem terapije na još četiri nedelje.

  Ako se simptomi ponovo jave, mogu se lečiti, nakon konsultacije sa Vašim lekarom, sa dozom od jedne tablete dnevno (20 mg pantoprazola) kada god se jave.


  Dugotrajna terapija i prevencija protiv ponovnog javljanja refluksnog ezofagitisa

  Kod dugotrajne terapije, odrasli bi trebalo da uzimaju 1 tabletu dnevno (20 mg pantoprazola). U slučaju rekurentnog (ponovo javljenog) refluksnog ezofagitisa, doza se može povećati na 2 tablete dnevno (40 mg pantoprazola). Kada se jednom postigne izlečenje, možete ponovo smanjiti dozu na 1 tabletu dnevno (20 mg pantoprazola).


  Odrasli Prevencija nastanka čira na želucu i dvanaestopalačnom crevu kod pacijenata koji su na stalnoj teraprji lekovima protiv bolova (neselektivni nesteroidni antiinflamatorni lekovi-NSAIL)

  1. tableta dnevno (20 mg pantoprazola).


   Pacijenti sa teškim oštećenjem jetre

   Ako pripadate ovoj grupi pacijenata, posavetujte se sa lekarom koji će odlučiti da li Vam je potrebno smanjenje doze leka. Po pravilu, ovi pacijenti ne bi trebalo da uzimaju više od 1 tablete dnevno (20 mg pantoprazola).


   Stariji pacijenti i pacijenti sa oštećenjem funkcije bubrega

   Ako pripadate ovoj grupi pacijenata, posavetujte se sa lekarom. Međutim, obično nije potrebno prilagođavanje ili promena doze leka.


   Deca mlađa od 12 godina

   Ovaj lek se ne preporučuje kod dece mlađe od 12 godina.


   Ako ste uzeli više leka Pantoprazol PharmaS nego što je trebalo


   Nema poznatih simptoma predoziranja. Međutim, ako ste uzeli veću dozu leka nego što je trebalo, odmah se posavetujte sa lekarom ili farmaceutom.


   Ako ste zaboravili da uzmete lek Pantoprazol PharmaS


   Ne uzimajte duplu dozu da bi nadoknadili preskočenu dozu. Nastavite da uzimate propisanu dozu prema utvrđenom rasporedu.


   Ako naglo prestanete da uzimate lek Pantoprazol PharmaS


   Uvek se posavetujte sa lekarom pre nego što sami prekinete sa terapijom ovim lekom ili završite sa terapijom pre nego što bi trebalo.

   Ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA  Lek Pantoprazol PharmaS 20 mg , kao i drugi lekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih.


  Procena neželjenih dejstava je zasnovana na sledećim informacijama o učestalosti: Veoma česta neželjena dejstva (češće od 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek)

  Česta neželjena dejstva (kod 1-10 na 100 pacijenata koji uzimaju lek) Povremena neželjena dejstva (kod 1-10 na 1 000 pacijenata koji uzimaju lek) Retka neželjena dejstva (kod 1-10 na 10 000 pacijenata koji uzimaju lek)

  Veoma retka neželjena dejstva (ređe od 1 na 10 000 pacijenata koji uzimaju lek)


  Ako se kod Vas jave neka od sledećih neželjenih dejstava, prestanite sa uzimanjem leka i odmah obavestite lekara ili idite do najbliže bolnice:


  u telesnoj težini, porast telesne temperature, oticanje ekstremiteta (periferni edem), alergijske reakcije, depresija, uvećanje dojki kod muškaraca.


  Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


 5. KAKO ČUVATI LEK PANTOPRAZOL PHARMAS


  Rok upotrebe


  1. godine.

  Pantoprazol PharmaS gastrorezistentne tablete se ne smeju koristiti nakon isteka roka upotrebe

  navedenog na pakovanju.

  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


  Čuvanje


  Čuvati van domašaja dece!

  Lek ne zahteva posebne uslove čuvanja.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Pantoprazol PharmaS


Aktivna supstanca Pantoprazol PharmaS gastrorezistentnih tableta je pantoprazol (u obliku pantoprazol- natrijum, seskvihidrata).

Jedna gastrorezistentna tableta sadrži 20 mg pantoprazola (u obliku pantoprazol- natrijum, seskvihidrata 22,6

mg).

Ostali sastojci su:

Jezgro: manitol; krospovidon; natrijum-karbonat, bezvodni; hidroksipropilceluloza; kalcijum-stearat.

Film: hipromeloza; gvožđe (III)-oksid, žuti (E 172); metakrilna kiselina-etilakrilat kopolimer (1:1); trietilcitrat. Mastilo: Opacode brown S-1-16530 (šelak glazura; n-butil alkohol; izopropil alkohol; gvožđe (III)-oksid, crni (E 172); gvožđe (III)-oksid, crveni (E 172); propilen glikol; gvožđe (III)-oksid, žuti (E 172); aluminijum- hidroksid.


Kako izgleda lek Pantoprazol PharmaS i sadržaj pakovanja


Pantoprazol PharmaS 20 mg gastrorezistentna tableta je žuta, ovalna, bikonveksna, gastrorezistentna tableta sa odštampanom oznakom “PT20” smeđim mastilom na jednoj strani.


Pakovanje:

14 (1x14) gastrorezistentnih tableta po 20 mg u aluminijum-aluminijum (OPA/Al/PVC-Al) blisteru, u kutiji. 28 (2x14) gastrorezistentnih tableta po 20 mg u aluminijum-aluminijum (OPA/Al/PVC-Al) blisteru, u kutiji.


Nosilac dozvole i Proizvođač


PharmaS d.o.o. Beograd

Viline vode bb, Beograd, Srbija PharmaS d.o.o. Beograd

Slobodna zona Beograd, Viline vode bb, L-7, Beograd, Srbija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno April 2012

Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


Pantoprazol PharmaS, 20 mg, 1x14kom: 515-01-5046-11-001 od 16.07.2012.

Pantoprazol PharmaS, 20 mg, 2x14 kom: 515-01-5047-11-001 od 16.07.2012.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z