FISKocr

CONCERTA


UPUTSTVO ZA LEK


§CONCERTA; tablete sa produženim oslobađanjem; 18 mg Pakovanje: bočica, 30 tableta

§CONCERTA; tablete sa produženim oslobađanjem; 36 mg Pakovanje: bočica, 30 tableta


Proizvođač1 : Janssen Pharmaceutica N.V.


Adresa: Turnhoutseweg 30, Beerse, BelgijaProizvođač 2:

Ortho-McNeil Janssen-Pharmaceutical Inc. Global Pharmaceutical Supply Group

Adresa: 1000 Route 202 South, Raritan, NJ, USA


Podnosilac zahteva: Johnson & Johnson SE, Predstavništvo Beograd


Adresa: Omladinskih brigada 88b, BeogradBroj rešenja: 515-01-0460-11-001 od 04.11.2011. za lek Concerta®; 18mg; 30 tableta sa produženim oslobađanjem Broj rešenja: 515-01-0464-11-001 od 04.11.2011. za lek Concerta®; 36mg; 30 tableta sa produženim oslobađanjem

1 od 14


Ime leka, jačina, farmaceutski oblik:


§CONCERTA®; 18mg; tablete sa produženim oslobađanjem

§CONCERTA®; 36mg; tablete sa produženim oslobađanjem


INN: metilfenidat


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek CONCERTA i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek CONCERTA

 3. Kako se upotrebljava lek CONCERTA

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek CONCERTA

 6. Dodatne informacije


1.ŠTA JE LEK CONCERTA I ČEMU JE NAMENJEN?


Za šta se koristi


Lek CONCERTA se koristi za lečenje hiperkinetskog sindroma sa poremećajem pažnje (ADHD).

Nije njihova greška što ne mogu da promene navedeno ponašanje.


Mnoga deca i mlade osobe se jako trude da poprave svoje ponašanje. Ipak sa ADHD-om, mogu da imaju teškoće u svakodnevnom životu. Mogu imati teškoće pri učenju i izradi domaćih zadataka.


Teško im je da se dobro ponašaju kod kuće, u školi i na drugim mestima. ADHD ne utiče na inteligenciju deteta ili mlade osobe


 1. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK CONCERTA?


  Lek CONCERTA ne smete koristiti:

 2. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK CONCERTA


  Koju količinu uzeti?


  Uvek uzmite lek Concerta tačno onako kako Vam je doktor rekao. Proverite sa Vašim lekarom ako niste sigurni.


 3. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao i svi lekovi, i lek CONCERTA može da ima neželjena dejstva. Neželjena dejstva se ne javljaju kod svakoga. Iako se kod nekih osoba mogu javtiti neželjena dejstva, većini osoba metilfenidat pomaže. Vaš doktor će sa Vama razgovrati o neželjenim dejstvima.


  Neka neželjena dejstva mogu biti ozbiljna. Ako imate neko od neželjenih dejstava dole navedenih, posetite odmah lekara.


  Česta (javlja se kod 1 od 10 osoba):

 4. KAKO ČUVATI LEK CONCERTA


  Rok upotrebe


  Lek se ne sme koristiti nakon isteka roka upotrebe označenog na pakovanju! Rok upotrebe se odnosi na zadnji dan tog meseca.


  Čuvanje


  Lek čuvati na temperaturi do 25C.

  Bočicu čuvati čvrsto zatvorenu da bi se zaštitila od vlage. Lek CONCERTA držati van domašaja dece


  Ne smeju se jesti desikanti iz pakovanja (jedan ili dva) koji se koriste da bi tablete ostale suve


  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.

  Lekove ne bi trebalo bacati u kanalizaciju ili đubre. Pitajte Vašeg farmaceuta kako da odložite lekove koji se više ne mogu koristiti. Ove mere će pomoći da zaštitite okolinu.


 5. DODATNE INFORMACIJE


  Šta sadrži lek CONCERTA


  Aktivna supstanca je metilfenidat hidrohlorid


Nosilac dozvole i proizvođač

Nosilac dozvole:

Johnson & Johnson S.E. INC., Predstavništvo Beograd, Omladinskih brigada 88B, Beograd. Proizvođač:

 1. Janssen-Pharmaceutica NV, Turnhoutseweg 30, Beerse, Belgija

 2. 2) Ortho-McNeil Janssen-Pharmaceutical Inc., Global Pharmaceutical Supply Group, 1000 Route 202 South, Raritan, NJ, USA

Napomena:

Štampano Uputstvo za lek u konkretnom pakovanju leka mora jasno da označi onog proizvođača koji je

odgovoran za puštanje u promet upravo te serije leka o kojoj se radi , tj. da navede samo tog proizvođača, a ostale da izostavi.


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Oktobar 2011.


REŽIM IZDAVANJA LEKA


Lek se može izdavati samo na lekarski recept u dva primerka, shodno propisima o lekovima koji sadrže opojne droge.

Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


Broj i datum dozvole

CONCERTA 18 mg 515-01-0460-11-001 od 04.11.2011.

CONCERTA 36 mg 515-01-0464-11-001 od 04.11.2011.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


INFORMACIJE ZA DECU I MLADE OSOBE


Sledeće informacije će Vam pomoći da naučite osnovne stvari o leku koji se zove CONCERTA.

Ukoliko ne uživate u čitanju, neko poput Vaše mame, tate ili negovatelja može da čita i odgovori na bilo koje pitanje.


Zašto mi je dat ovaj lek


Ovaj lek može da pomogne deci i mladim osobama sa ADHD-om:


Neke osobe moraju da razgovaraju sa lekarom pre nego što započnu sa lečenjem

Moraš razgovarati sa doktorom ako:


Koga treba da pitam ako ima nečega što mi nije jasno?


Tvoja mama, tata, negovatelj, doktor, medicinska sestra ili farmaceut će moći da ti pomognu.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z