Moozeeck

Fervex za odrasle bez šećera


UPUTSTVO ZA LEK


Fervex® za odrasle, bez šećera, granule za oralni rastvor, 25 mg + 500 mg + 200 mg Pakovanje: kesica, 8 x 1 kesica


Proizvođač: Bristol- Myers SquibbAdresa:

979 Avenue des Pyrenees, Le Passage, Francuska, ili 304 Avenue Jean Bru, Agen, Francuska, ili

Champ de Lachaud Goualle, Meymac, Francuska


Podnosilac zahteva: PharmaSwiss d.o.o.

Adresa: Vojvode Stepe 18, Beograd, Srbija


Fervex® za odrasle, bez šećera, 25 mg + 500 mg + 200 mg, granule za oralni rastvor INN: feniramin, paracetamol, askorbinska kiselina


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, jer sadrži informacije koje su važne za Vas.

Ovaj lek se može nabaviti bez lekarskog recepta. Međutim, neophodno je da pažljivo koristite lek Fervex za odrasle bez šećera, da biste sa njim postigli najbolje rezultate.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Fervex za odrasle bez šećera i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Fervex za odrasle bez šećera

 3. Kako se upotrebljava lek Fervex za odrasle bez šećera

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Fervex za odrasle bez šećera

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK FERVEX ZA ODRASLE BEZ ŠEĆERA I ČEMU JE NAMENJEN


  Ovaj lek se koristi za simptomatsku terapiju prehlade, zapaljenja sluznice nosa (rinitisa), zapaljenja sluznice nosa i ždrela (rinofaringitisa) i stanja sličnih gripu kod odraslih (15 godina i stariji), uključujući groznicu, glavobolju, kijavicu, bistru sekreciju iz nosa i suzenje očiju.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK FERVEX ZA ODRASLE, BEZ ŠEĆERA


  Lek Fervex za odrasle, bez šećera ne smete koristiti kod:


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK FERVEX ZA ODRASLE, BEZ ŠEĆERA

  Doziranje

  Isključivoodrasli (15godinaistariji).

  Uzima se 1 kesica i ukoliko je potrebno doza se ponavlja nakon najmanje 4 sata, vodeći računa da se ne uzme više od 3 kesice na dan.

  Način primene

  Oralna upotreba.


  Sadržaj kesice treba razmutiti u čaši tople ili hladne vode.

  Za lečenje stanja sličnih gripu preporučuje se upotreba leka rastvorenog u toploj vodi, najbolje uveče.


  Učestalost doziranja

  U slučaju ozbiljne insuficijencije bubrega (klirens kreatinina < 10 ml/min), interval između dve doze mora da bude najmanje 8 časova.


  Trajanje terapije


  Maksimalna dužina terapije je 5 dana.


  Ako ste uzeli više leka Fervex za odrasle, bez šećera nego što je trebalo


  Ukoliko ste uzeli veću dozu leka Fervex za odrasle, bez šećera nego što je trebalo: PREKINITE TERAPIJU I ODMAH KONSULTUJTE LEKARA.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Fervex za odrasle, bez šećera


  Ukoliko ste zaboravili da uzmete lek Fervex za odrasle, bez šećera: NE UZIMAJTE DUPLU DOZU DA NADOMESTITE TO ŠTO STE ZABORAVILI DA UZMETE LEK.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Fervex za odrasle, bez šećera


  Nije primenljivo.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  KAO I DRUGI LEKOVI I FERVEX ZA ODRASLE, BEZ ŠEĆERA MOŽE DA IMA NEŽELJENA DEJSTVA, MADA SE ONA NE MORAJU ISPOLJITI KOD SVIH.


 5. KAKO ČUVATI LEK FERVEX ZA ODRASLE, BEZ ŠEĆERA

  Rok upotrebe


  3 godine.

  Lek ne koristiti nakon isteka roka upotrebe označenog na pakovanju.


  Čuvanje


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece. Bez posebnih naznaka.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Fervex za odrasle, bez šećera

Jedna kesica sadrži 500 mg paracetamola, 200 mg askorbinske kiseline i 25 mg feniramin-maleata.

Pomoćne supstance: manitol; limunska kiselina, bezvodna; povidon; magnezijum-citrat, bezvodni; aspartam; aroma Antilles 87 57 48.

Sastav arome Antilles 87 57 48: esencijalna ulja limuna, cimeta i karanfilića, prirodni ekstrakt ruma i vanile, Peruanski balzam, karamel na bazi sastavljenoj od maltodekstrin cereloze i akacije.


Kako izgleda lek Fervex za odrasle, bez šećera i sadržaj pakovanja

Granulirani prašak, svetlo krem boje.

Fervex za odrasle, bez šećera, granule za oralni rastvor pakovane su u kesice (papir-aluminijum-polietilen). Kutija sadrži 8 kesica.


Nosilac dozvole


PharmaSwiss d.o.o.

Vojvode Stepe 18, Beograd, Srbija

Proizvođač


Bristol- Myers Squibb


979 Avenue des Pyrenees, Le Passage, Francuska, ili 304 Avenue Jean Bru, Agen, Francuska, ili

Champ de Lachaud Goualle, Meymac, Francuska

Napomena:

Štampano Uputstvo za pacijenta u konkretnom pakovanju leka mora jasno da označi onog proizvođača koji je

odgovoran za puštanje u promet upravo te serije leka o kojoj se radi, tj. da navede samo tog proizvođača (adresu), a ostale da izostavi.


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Jun 2011.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati bez lekarskog recepta.


Broj i datum dozvole:


515-01-4230-10-001 od 27.06.2011.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z