FISKocr

Inhibace


UPUTSTVO ZA LEK


Inhibace®, film tablete, 2.5 mg

Pakovanje: ukupno 28 film tableta, blister, 4 x 7 film tableta

Inhibace®,filmtablete, 5mg

Pakovanje: ukupno 28 film tableta., blister, 4 x 7 film tabletaProizvođač:

1. Roche Farma S.A. 2.F.Hoffmann-La Roche LtdAdresa:

 1. C/Severo Ochoa, 13, Poligono Industrial de Leganes, Madrid, Španija 2.Grenzacherstrasse 124, Bazel, Švajcarska

  Podnosilac zahteva: Roche d.o.o.

  Adresa: Milutina Milankovića 11a, 11070 Novi Beograd, Srbija


  Zaštićeno ime, jačina, farmaceutski oblik

  Inhibace®, 2,5mg, film tablete Inhibace®, 5mg, film tablete


  INN

  Cilazapril


  Za lekove koji se izdaju samo uz lekarski recept


  Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Inhibace i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Inhibace

 3. Kako se upotrebljava lek Inhibace

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Inhibace

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK INHIBACE I ČEMU JE NAMENJEN

  Inhibace sadrži aktivni sastojak cilazapril koji pripada grupi lekova poznatih pod imenom ACE inhibitori(engleska skraćenica za izraz: inhibitroi enzima za konverziju angiotezina) inhibitori.


  Inhibace se koristi za lečenje:

 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK INHIBACE


  Lek Inhibace ne smete koristiti:


  Uzimanje leka Inhibace sa hranom ili pićima


  Obavestite Vašeg lekara ili farmacetuta ako uzimate suplemente koji sadrže kalijum.


  Primena leka Inhibace u periodu trudnoće i dojenja


  Trudnoća

  Morate reći Vašem lekaru ako mislite da ste trudni ili da možete biti. Vaš lekar će Vas savetovati da prekinete dalje uzimanje leka Inhibace pre nego što zatrudnite ili čim saznate da ste trudni i savetovaće Vas da uzmete neki drugi lek umesto leka Inhibace. Inhibace nije preporučljiv u ranoj trudnoći i ne sme se uzimati kada je prošlo više od tri meseca trudnoće jer može ozbiljno oštetiti Vašu bebu ako se uzima posle trećeg meseca trudnoće.


  Dojenje

  Obavestite Vašeg lekara ako dojite ili nemeravate da počnete da dojite. Inhibace se ne preporučuje majkama koje doje i Vaš lekar može da Vam preporuču drugi tretman ako želite da dojite, naročito ako je Vaša beba novorođenče ili rođena prevremeno.


  Uticaj leka Inhibace na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama


  Možete osetiti vrtoglavice dok uzimate lek Inhibace. To je vise verovatno da se desi na početku terapije. Ako osetite vrtoglavicu nemojte da vozite ili da koristite neke druge alate ili mašine.


  Važne informacije o nekim sastojcima leka Inhibace


  Inhibace sadrži laktozu (vrsta šećera). Ako Vam je Vaš lekar rekao da ste intolerantni prema nekim šećerima, razgovarajte sa Vašim lekarom pre uzimanja ovog leka.


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK INHIBACE


  Uvek uzimajte lek tačno onako kako vam je to propisao Vaš lekar. Ne prekidajte terapiju, osim ako Vam lekar tako ne naloži.


  Upotreba leka:

 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA

  Kao i svi lekovi i Inhibace može izazvati neželjena dejtva, mada ih ne dobijaju svi.


  Ozbiljne reakcije:

  Ako imate ozbiljnu rekaciju zvanu angioedem, prekinite uzimanje leka i hitno se javite lekaru. Znaci su:

 5. KAKO ČUVATI LEK INHIBACE


  Rok upotrebe


  3 godine.

  Ovaj lek se ne sme koristiti po isteku roka trajanja (EXP) koji je utisnut na spoljašnjoj etiketi.


  Čuvanje


  Bez posebnih naznaka.

  Držati lek van domašaja dece!

  Svu neiskorišćenu količinu ovog leka vratite Vašem farmaceutu. Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa vežećim propisima

 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Inhibace


Jedna film tableta sadrži 2.5 mg cilazaprila, bezvodnog u obliku cilazapril monohidrata. Jedna film tableta sadrži 5 mg cilazaprila, bezvodnog u obliku cilazapril monohidrata.


Sve tablete sadrže i pomoćne supstance: Jezgro tablete:

Laktoza monohidrat Kukuruzni skrob Hipromeloza 3cp Talk

Natrijum stearil fumarat


Omotač tablete: Hipromeloza 6cp Talk

Titanijum dioksid E171

Gvožđe oksid crveni E172 ( tablete 2.5mg i 5mg) Gvožđe oksid žuti E172 (tablete 2.5 mg)


Kako izgleda lek Inhibace i sadržaj pakovanja


Inhibace film tablete 2.5 mg su duguljaste, ovalne bikonveksne film tablete, svetlo crvenosmeđe boje, koje sa jedne strane imaju utisnutu podeonu crtu, a sa druge strane oznaku „CIL 2.5“.

Inhibace film tablete 5 mg su duguljaste, ovalne bikonveksne film tablete crvenosmedje do tamno crvene boje, koje sa jedne strane imaju utisnutu podeonu crtu, a sa druge strane oznaku „CIL 5“.


Pakovanje je Alu/Alu blister, sa ukupno 28 tableta.


Nosilac dozvole i Proizvođač

Nosilac dozvole: Roche d.o.o.

Milutina Milankovića 11a 11070 Novi Beograd Srbija


Proizvođač:


Roche Farma S.A. C/Severo Ochoa, 13

Poligono Industrial de Leganes Madrid, Španija


F.Hoffmann-La Roche Ltd Grenzacherstrasse 124 Bazel, Švajcarska


Napomena: štampano Uputstvo za lek u konkretnom pakovanju leka mora jasno da označi onog proizvođača koji je odgovoran za puštanje u promet upravo te serije leka o kojoj se radi, tj. da navede samo tog proizvođača, a ostale da izostavi.


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno April 2012

Režim izdavanja leka:


Lek se izdaje samo uz lekarski recept


Broj i datum dozvole:

Inhibace, tablete 2.5 mg: : 515-01-7471-11-001 od 28.05.2012.

Inhibace, tablete 5 mg: : 515-01-7472-11-001 od 28.05.2012.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z