FISKocr

Mucofalk Pomorandža


UPUTSTVO ZA LEK


Mucofak®Pomorandža granule za oralnu suspenziju 3,25 g

ukupno 20 kom; kesica, 20 x 5 g


Proizvođač: Dr Falk Pharma GmbH


Adresa: Freiburg, Leinenweberstrasse 5, Nemačka


Podnosilac zahteva: Sephora lek doo


Adresa: Mileševska 37, Beograd, Srbija


Mucofalk® Pomorandža, 3,25 g, granule za oralnu suspenziju

INN: bokvica (Plantago ovata), semenjača semena


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, jer sadrži informacije koje su važne za Vas.

Ovaj lek se može nabaviti bez lekarskog recepta. Međutim, neophodno je da pažljivo koristite lek Mucofalk Pomorandža, da biste sa njim postigli najbolje rezultate.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Mucofalk Pomorandža i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Mucofalk Pomorandža

 3. Kako se upotrebljava lek Mucofalk Pomorandža

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Mucofalk Pomorandža

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK MUCOFALK POMORANDŽA I ČEMU JE NAMENJEN


  Aktivni sastojak leka Mucofalk Pomorandža je Ispaghula husk, sredstvo biljnog porekla koje bubri za regulisanje stolice.


  Mucofalk Pomorandža je biljni lek koji se koristi:

 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK MUCOFALK POMORANDŽA


  Lek Mucofalk Pomorandža ne smete koristiti:

 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK MUCOFALK POMORANDŽA


  Ukoliko vam lekar nije propisao drugačiji način primene leka Mucofalk Pomorandža, primenite sledeće uputstvo. Molimo, sledite uputstvo jer u protivnom Mucofalk Pomorandža neće delovati na odgovarajući način!


  Odrasli i adolescenti stariji od 12 godina uzimaju sadržaj kesice sa jednom dozom leka Mucofalk Pomorandža 2 do 3 puta na dan, nakon što sadržaj razmute u dosta tečnosti (najmanje 150 ml).


  Kada se primenjuje kao dopuna terapiji sindroma iritabilnih creva, odrasli pacijenti i adolescenti stariji od 12 godina uzimaju sadržaj kesice sa jednom dozom Mucofalk Pomorandža 2 do 6 puta na dan, nakon što sadržaj razmute u dosta tečnosti (najmanje 150 ml).


  Važno je da, dok pripremate proizvod za upotrebu, izbegnete udisanje praška.


  Uputstvo za upotrebu:


  Ovaj preparat nikada nemojte uzimati u suvom stanju jer to može izazvati poteškoće pri gutanju.


  Napomena:


  Ovaj lek uzimajte sa dosta tečnosti (najmanje 150 ml). Ukoliko lek ne uzmete sa dovoljno tečnosti može doći do gušenja.

  Lek Mucofalk Pomorandža ne treba uzimati neposredno pre odlaska u postelju. Molimo, takođe, obratite pažnju na upozorenja i mere opreza navedene u odeljku 2.


  Dužina primene

  Pogledajte upozorenja i mere opreza navedene u odeljku 2.


  Ako vam se učini da je dejstvo leka Mucofalk Pomorandža previše jako ili previše slabo, posavetujte se sa svojim lekarom ili farmaceutom.


  Ako ste uzeli više leka Mucofalk Pomorandža nego što je trebalo (namerno ili slučajno predoziranje)

  Čak i u slučaju da ste odjednom uzeli sadržaj nekoliko kesica, ne bi trebalo da se jave znaci predoziranja. Međutim, ako se uzme prevelika količina, mogu se pojačati simptomi neželjenih dejstava kao što su bol u

  stomaku, gasovi i osećaj nadutosti. Prvo i najvažnije je da se popije dosta tečnosti i potom potraži savet lekara koji će proceniti da li su potrebne protivmere.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Mucofalk Pomorandža


  Ako ste zaboravili da uzmete dozu, nastavite sa tretmanom na način kako je preporučeno u uputstvu i nemojte povećavati dozu. Ako niste sigurni, potražite savet od svog lekara.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Mucofalk Pomorandža

  Ako prekinete ili pre vremena napustite lečenje, morate očekivati i da željeni efekat leka Mucofalk Pomorandža ne bude postignut, ili da će se vaše stanje ponovo pogoršati. Stoga, ako želite da prekinete ili napustite lečenje, posavetujte se sa lekarom.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA

  Kao svi lekovi, i Mucofalk Pomorandža može izazvati neželjena dejstva ali se ona ne javljaju kod svih. Već postojeći poremećaji kao što su gasovi i osećaj nadutosti mogu da se pojačaju u prvih nekoliko dana,

  međutim, u nastavku lečenja, ovi simptomi se smanjuju.

  Takođe, mogu da se jave grčevi u stomaku, zadržavanje stolice, a moguć je i rizik od opstrukcije creva ili jednjaka, posebno ako se lek uzima sa nedovoljnom količinom tečnosti.


  Usled alergijskog potencijala bokvice, sledeća neželjena dejstva mogu da se jave veoma retko (kod manje od 1 na 10 000 lečenih osoba):

 5. KAKO ČUVATI LEK MUCOFALK POMORANDŽA


  Čuvati van vidokruga i domašaja dece.


  Rok upotrebe 3 godine Čuvanje

  Lek Mucofalk Pomorandža nemojte upotrebljavati po isteku roka upotrebe označenog na kesici i kutiji. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana u naznačenom mesecu.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Mucofalk Pomorandža


Aktivna supsranca je Ispaghula husk.

1 kesica sa 5 g granula sadrži 3,25 g Ispaghula husk.


Ostali sastojci su: saharoza, limunska kiselina, dekstrin, natrijum-alginat, natrijum-citrat, dihidrat, aroma pomorandže, natrijum-hlorid, saharin-natrijum.


Kako izgleda lek Mucofalk Pomorandža i sadržaj pakovanja


Lek Mucofalk Pomorandža je u obliku granula bež boje sa smeđim česticama. Kutija sa 20 kesica sa po 5 g granula.


Nosilac dozvole i Proizvođač:


Nosilacdozvole


Sephora lek doo Mileševska 37 Beograd

Srbija

Tel/Fax: +381 11 3287 205


e-mail: mipop@eunet.rs


Proizvođač


Dr. Falk Pharma GmbH Freiburg Leinenweberstrasse 5 Nemačka


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Mart 2012


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati bez lekarskog recepta.


Broj i datum dozvole:


515-01-6275-11-001 od 29.05.2012.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z