Moozeeck

Ortalox



UPUTSTVOZA LEK


Ortalox®, gastrorezistentna kapsula, tvrda; 10 mg; Pakovanje: bočica plastična, 28 gastrorezistentnih kapsula, tvrdih


Ortalox®, gastrorezistentna kapsula, tvrda; 20 mg; Pakovanje: bočica plastična, 14 gastrorezistentnih kapsula, tvrdih


Ortalox®, gastrorezistentna kapsula, tvrda; 20 mg; Pakovanje: bočica plastična, 28 gastrorezistentnih kapsula, tvrdih

Ime leka, oblik, jačina i pakovanje

Proizvođač:

Jadran Galenski laboratorij d.d.

Adresa:

Pulac bb, 51000 Rijeka, Hrvatska

Podnosilac zahteva:

Jadran Galenski laboratorij d.d., Predstavništvo

Adresa:

Mirijevski bulevar 37a, 11000 Beograd


Zaštićeno ime, jačina, farmaceutski oblik


Ortalox®, 10 mg, gastrorezistentna kapsula, tvrda Ortalox®, 20 mg, gastrorezistentna kapsula, tvrda


INN: omeprazol


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Ortalox i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Ortalox

 3. Kako se upotrebljava lek Ortalox

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Ortalox

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK ORTALOX I ČEMU JE NAMENjEN


  Lek Ortalox kao aktivnu supstancu sadrži omeprazol. Pripada grupi lekova poznatoj pod nazivom

  „inhibitori protonske pumpe”. Oni deluju tako što smanjuju količinu kiseline koja se stvara u želucu. Lek Ortalox se koristi:


  Kod odraslih:

 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK ORTALOX

  Lek Ortalox ne smete koristiti:

 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK ORTALOX


  Lek Ortalox uzimajte uvek tačno onako kako Vam je to objasnio Vaš lekar. Ako niste sasvim sigurni, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom.

  Lekar će Vam reći koliko kapsula bi trebalo da uzimate i koliko dugo. Ovo zavisi od Vašeg zdravstvenog stanja i Vašeg uzrasta.


  Uobičajene doze su:


  Odrasli


  Lečenje simptoma GERB-a kao što su gorušica i vraćanje želudačne kiseline u jednjak


  Lečenje čira dvanaestopalačnog creva (ulkusa duodenuma)

  - uobičajena doza je 20 mg jednom dnevno u trajanju od 2 nedelje. Lekar Vam može savetovati da produžite terapiju još dve nedelje ukoliko čir još uvek nije zalečen;

 4. MOGUĆA NEŽELjENA DEJSTVA

  Lek Ortalox, kao i drugi lekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih. Ukoliko se javi neko od sledećih retkih, ali ozbiljnih neželjenih dejstava, odmah se obratite Vašem lekaru ili farmaceutu:


  Povremena:

  - prelomi kuka, ručnog zgloba ili kičme


  Lek Ortalox može u veoma retkim slučajevima uticati na smanjenje broja belih krvnih zrnaca i dovesti do slabljenja odbrambenog (imunog) sistema. Ukoliko imate infekciju sa simptomima kao što su groznica i ozbiljno oslabljeno opšte stanje ili groznicu sa simptomima lokalne infekcije sa bolom u vratu, grlu ili usnoj duplji, ili imate otežano mokrenje, morate konsultovati Vašeg lekara što je pre moguće, jer se nedostatak belih krvnih zrnaca (agranulocitoza) može otkriti analizom krvi. U ovom slučaju je bitno da date informaciju o leku koji uzimate.

  Nemojte biti zabrinuti kada pročitate sva moguća neželjena dejstva, jer to ne znači da će se kod Vas javiti bilo šta od navedenog. Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


 5. KAKO ČUVATI LEK ORTALOX


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece.


  Rok upotrebe


  2 godine.

  Nemojte koristiti lek Ortalox posle isteka roka upotrebe naznačenog na spoljašnjem pakovanju. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Čuvanje


  Lek Ortalox čuvati na temperaturi do 25°C, u originalnom pakovanju radi zaštite od svetlosti i vlage.


  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da otklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.

  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE

Šta sadrži lek Ortalox Ortalox 10mg

Pomoćne supstance koje ulaze u sastav peleta:

šećerne sfere; natrijum-skrobglikolat; natrijum-laurilsulfat; povidon; kalijum-oleat; hidroksipropilmetilceluloza; metakrilna kiselina-etilakrilat kopolimer (1:1); trietilcitrat; titan-dioksid (E171); talk.

Pomoćne supstance koje ulaze u sastav tela kapsule:

želatin; eritrozin (E127); hinolin-žuto (E104); titan-dioksid (E171); prečišćena voda.

Pomoćne supstance koje ulaze u sastav kapice kapsule:


želatin; eritrozin (E127); gvožđe(III)-oksid, crveni (E172); titan-dioksid (E171); prečišćena voda.


Ortalox 20mg

Pomoćne supstance koje ulaze u sastav peleta:

šećerne sfere; natrijum-skrobglikolat; natrijum-laurilsulfat; povidon; kalijum-oleat; hidroksipropilmetilceluloza; metakrilna kiselina-etilakrilat kopolimer (1:1); trietilcitrat; titan-dioksid (E171); talk.

Pomoćne supstance koje ulaze u sastav tela kapsule:

želatin; eritrozin (E127); hinolin-žuto (E104); titan-dioksid (E171); prečišćena voda.

Pomoćne supstance koje ulaze u sastav kapice kapsule:

želatin; eritrozin (E127); indigo karmin (E132); titan-dioksid (E171); prečišćena voda.


Kako izgleda lek Ortalox i sadržaj pakovanja


Ortalox, 10 mg, gastrorezistentna kapsula, tvrda:


Izgled:

Neprovidne želatinske tvrde kapsule No.3 sa crvenom kapom i narandžastim telom. Na kapi je belim mastilom ispisana oznaka O, a na telu oznaka 10. Kapsule su punjene mikropeletama bele do bež boje.


Sadržaj pakovanja

Unutrašnje pakovanje je plastična HDPE bočica sa zatvaračem, koja sadrži 28 gastrorezistentnih kapsula, tvrdih. Spoljnje pakovanje je kartonska kutija koja sadrži 1 bočicu.


Ortalox, 20 mg, gastrorezistentna kapsula, tvrda:


Izgled:

Neprovidne želatinske tvrde kapsule No.2 sa tamno plavom kapom i svetlonarandžastim telom. Na kapi je belim mastilom ispisana oznaka O, a na telu oznaka 20. Kapsule su punjene mikropeletama bele do bež boje.


Sadržaj pakovanja

Unutrašnje pakovanje je plastična HDPE bočica sa zatvaračem, koja sadrži 14 gastrorezistentnih kapsula, tvrdih. Spoljnje pakovanje je kartonska kutija koja sadrži 1 bočicu.


Unutrašnje pakovanje je plastična HDPE bočica sa zatvaračem, koja sadrži 28 gastrorezistentnih kapsula, tvrdih. Spoljnje pakovanje je kartonska kutija koja sadrži 1 bočicu.


Nosilac dozvole i Proizvođač


Nosilac dozvole:

Jadran Galenski Laboratorij dd, Predstavništvo, Mirijevski bulevar 37a, 11000 Beograd


Proizvođač:

Jadran Galenski Laboratorij dd, Pulac bb, 51000 Rijeka, Hrvatska


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Septembar 2013.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:

Ortalox, 10 mg, 28 gastrorezistentnih kapsula, tvrdih: 515-01-04464-13-001 od 02.12.2013.

Ortalox, 20 mg, 14 gastrorezistentnih kapsula, tvrdih: 515-01-04465-13-001 od 02.12.2013.

Ortalox, 20 mg, 28 gastrorezistentnih kapsula, tvrdih: 515-01-04466-13-001 od 02.12.2013.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z