Moozeeck

Fluorogal


UPUTSTVO ZA LEK


Fluorogal®; tableta; 0,25 mg

Pakovanje: bočica plastična, 1x250 tableta


Proizvođač: GALENIKA AD


Adresa: Batajnički drum b.b., 11 080 Beograd

Podnosilac zahteva: GALENIKA AD

Adresa: Batajnički drum b.b., 11 080 Beograd


Fluorogal®; 0,25 mg; tablete natrijum-fluorid


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, jer sadrži informacije koje su važne za Vas.

Ovaj lek se može nabaviti bez lekarskog recepta. Međutim, neophodno je da pažljivo koristite

lek Fluorogal , da biste sa njim postigli najbolje rezultate.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Fluorogal i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Fluorogal

 3. Kako se upotrebljava lek Fluorogal

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Fluorogal

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK FLUOROGAL I ČEMU JE NAMENJEN


  Ovaj lek sadrži fluor.

  Prevencija zubnog karijesa kod dece sa visokim rizikom za nastanak karijesa, nakon što je utvrđen ukupni dnevni unos fluora, od pojave mlečnih zuba do 18. godine života.


  Napomena:

  Faktori rizika za pojavu karijesa su: prethodna pojava karijesa (lično ili kod roditelja ili kod braće i sestara), nepridržavanje pravila o održavanju oralne higijene, faktori rizika životne sredine.

  Ovaj lek je naročito prilagođen deci čim se pojave mlečni zubi (uzrasta oko 6 meseci ili 6 kg telesne mase) do 9 kg telesne mase (uzrasta oko 18 meseci).


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK FLUOROGAL

  Ovaj lek sadrži sorbitol i laktozu. U slučaju intolerancije na pojedine šećere, obratite se svom lekaru pre upotrebe ovog leka.


  Lek Fluorogal ne smete koristiti:


  Ovaj lek NE SME NIKADA da se primenjuje u sledećim slučajevima :

 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK FLUOROGAL


  Doziranje

  Uvek se pridržavajte doze koju vam je propisao vaš lekar ili farmaceut.


  Optimalna profilaktička doza je 0,05 mg fluora/kg/dan (kombinovani svi izvori fluora), pri čemu se ne sme prekoračiti doza od 1 mg na dan. U tom slučaju, Vi i Vaš lekar morate da odredite ukupni dnevni unos fluora kako bi se doza prilagodila potrebi vašeg deteta.


  Ukoliko vaše dete ne dobija fluor iz drugih izvora (voda za piće, fluorisana so, fluorisana zubna pasta), preporučena dnevna doza fluora je:

 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Lek Fluorogal kao i drugi lekovi može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih.


 5. KAKO ČUVATI LEK FLUOROGAL


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece.


  Rok upotrebe


  5 godina.

  Nemojte koristiti lek Fluorogal posle isteka roka upotrebe označenog na pakovanju. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Čuvanje


  Čuvati na temperaturi do 25° C u originalnom pakovanju, radi zaštite od svetlosti i vlage.


  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti u kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.

  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Fluorogal


Sadržaj aktivne supstance:

1 tableta sadrži 0,5528 mg natrijum-fluorida (odgovara 0,25 mg fluora).


Sadržaj pomoćnih supstanci:

Laktoza, monohidrat; sorbitol (E420); etilceluloza; magnezijum-stearat.


Kako izgleda lek Fluorogal i sadržaj pakovanja


Tablete Izgled

Okrugle, bikonveksne tablete bele do skoro bele boje.


Pakovanje

1 bočica od polietilena visoke gustine, mlečnobele boje sa zatvaračem od polipropilena, mlečnobele boje, sa 250 tableta i uputstvom u složivoj kutiji.


Nosilac dozvole i Proizvođač


Nosilac dozvole za stavljanje leka u promet:

GALENIKA AD, Batajnički drum b.b., 11 080 Beograd, Republika Srbija


Proizvođač:

GALENIKA AD, Batajnički drum b.b., 11 080 Beograd, Republika Srbija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Decembar, 2013.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati bez lekarskog recepta.


Broj i datum dozvole:


515-01-05456-13-001 od 27.03.2014.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z