otsuka Apoteke Apoteke

Rosuhol

film tableta; 5mg; ukupno 30 kom, blister, 3 x 10 kom
CENA: 520,87 din.

film tableta; 10mg; ukupno 30 kom, blister, 3 x 10 kom
CENA: 842,42 din.

film tableta; 20mg; ukupno 30 kom, blister, 3 x 10 kom
CENA: 1.046,10 din.


UPUTSTVO ZA PACIJENTA


Rosuhol® , film tablete, 5mg Pakovanje: blister, 3x10 film tableta Rosuhol® , film tablete, 10mg Pakovanje: blister, 3x10 film tableta Rosuhol® , film tablete, 20mg Pakovanje: blister, 3x10 film tableta Rosuhol® , film tablete, 40mg Pakovanje: blister, 3x10 film tableta


Proizvođač: PharmaSwiss d.o.o.


Adresa: Milorada Jovanovića 9, Beograd, Srbija

Podnosilac zahteva: PharmaSwiss d.o.o.

Adresa: Vojvode Stepe 18, Beograd, Srbija


Rosuhol® , 5mg, film tablete Rosuhol® , 10mg, film tablete Rosuhol® , 20mg, film tablete Rosuhol® , 40mg, film tablete

rosuvastatin


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Rosuhol® i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Rosuhol®

 3. Kako se upotrebljava lek Rosuhol®

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Rosuhol®

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK ROSUHOL® I ČEMU JE NAMENJEN

  Rosuhol® pripada grupi lekova koji se zovu statini. Lek Rosuhol® se propisuje u slučaju kada:

 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK ROSUHOL®


  Lek Rosuhol® ne smete koristiti:

  Ukoliko se bilo šta od navedenog odnosi na vas ili niste sigurni, nemojte uzimati najveću dozu leka Rosuhol® (40mg) i obavezno se konsultujte sa lekarom ili farmaceutom pre uzimanja bilo koje doze leka Rosuhol®.


  Kod malog broja pacijenata, statini mogu imati uticaja na jetru. To se utvrđuje jednostavnim testom koji pokazuje povišene vrednosti enzima jetre u krvi. Zbog toga će lekar, pre i tokom terapije lekom Rosuhol®, redovno vršiti test provere funkcije jetre (putem testova krvi).


  Primena drugih lekova


  Obavestite svog lekara ili farmaceuta ako uzimate, ili ste do nedavno uzimali neki drugi lek, uključujući i lek koji


  se može nabaviti bez lekarskog recepta.

  Obavestite lekara ukoliko uzimate neke od sledećih lekova:


  Uzimanje leka Rosuhol®sa hranom ili pićima

  Lek Rosuhol® se može uzimati nezavisno od obroka.


  Primena leka Rosuhol®u periodu trudnoće i dojenja

  Ne smete uzimati ovaj lek tokom perioda trudnoće i dojenja.

  Ukoliko zatrudnite tokom uzimanja leka Rosuhol® , odmah prekinite sa terapijom i obratite se lekaru.

  Treba izbegavati trudnoću tokom uzimanja leka Rosuhol®, korišćenjem odgovarajuće kontracepcije.


  Uticaj leka Rosuhol®na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama

  Kod većine ljudi, uzimanje leka Rosuhol® ne utiče na sposobnost upravljanja vozilima i rukovanja mašinama. Ipak, neki ljudi mogu osećati vrtoglavicu tokom uzimanja leka Rosuhol®. U slučaju da

  osetite vrtoglavicu, konsultujte se sa lekarom pre ovih radnji.


  Važne informacije o nekim sastojcima leka Rosuhol®


  U slučaju netolerancije na neke od šećera, obratite se lekaru pre upotrebe ovog leka.


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK ROSUHOL®


  Uvek uzimajte lek Rosuhol® onako kako vam je lekar propisao. Ukoliko niste sigurni ili imate pitanja, obratite se lekaru ili farmaceutu.


  Doziranje kod odraslih


  U terapiji povišenog holesterola:

  Početna doza

  Terapiju lekom Rosuhol® treba početi sa dozom od 5mg ili 10 mg, čak i ako ste ranije uzimali veće doze nekog drugog statina. Izbor početne doze će zavisiti od nivoa holesterola, stepena rizika od pojave srčanog

  ili moždanog udara i prisustva nekog faktora rizika od pojave neželjenih dejstava.

  Proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom koja početna doza leka Rosuhol® vam najviše odgovara. Lekar može odlučiti da propiše najmanju dozu:

 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA

  Kao i svi lekovi, i Rosuhol® može da izazove neželjene reakcije, iako se one ne javljaju kod svih pacijenata.

  One su obično blage i nestaju posle kraćeg vremena.


  Odmah prestanite sa primenom leka Rosuhol® i potražite medicinsku pomoć, ukoliko se pojavi neka od sledećih alergijskih reakcija:


  Ukoliko bilo koja neželjena reakcija postane ozbiljna, ili ukoliko primetite reakcije koje nisu navedene u ovom uputstvu, obratite se lekaru ili farmaceutu.


 5. KAKO ČUVATI LEK ROSUHOL®

  Rok upotrebe

  2 godine

  Nemojte koristiti lek Rosuhol® posle isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju.


  Čuvanje

  Čuvati u originalnom pakovanju. Čuvati van domašaja dece.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Rosuhol®

Aktivna supstanca: rosuvastatin.

Rosuhol®, film tablete, 30 x 5mg: 1 film tableta sadrži 5 mg rosuvastatina (u obliku rosuvastatin-kalcijuma). Rosuhol®, film tablete, 30 x 10mg: 1 film tableta sadrži 10mg rosuvastatina (u obliku rosuvastatin-kalcijuma).

Rosuhol®, film tablete, 30 x 20mg: 1 film tableta sadrži 20mg rosuvastatina (u obliku rosuvastatin-kalcijuma). Rosuhol®, film tablete, 30 x 40mg: 1 film tableta sadrži 40mg rosuvastatina (u obliku rosuvastatin-kalcijuma).


Pomoćne supstance:

Celuloza, mikrokristalna; laktoza, monohidrat; krospovidon; magnezijum-stearat; hipromeloza; titanijum-dioksid (E 171); triacetin (E 1518); hinolin žuti aluminijumski lak (E104).


Kako izgleda lek Rosuhol® i sadržaj pakovanja

Farmaceutski oblik i sadržaj

Film tablete.

Rosuhol®, film tablete, 30 x 5mg: Okrugle, bikonveksne film tablete žute boje, sa utisnutom oznakom „5“ sa jedne i „15“ sa druge strane.

Rosuhol®, film tablete, 30 x 10mg: Okrugle, bikonveksne film tablete žute boje, sa utisnutom oznakom „10“ sa

jedne i „15“ sa druge strane.

Rosuhol®, film tablete, 30 x 20mg: Okrugle, bikonveksne film tablete žute boje, sa utisnutom oznakom „20“ sa jedne i „15“ sa druge strane.

Rosuhol®, film tablete, 30 x 40mg: Okrugle, bikonveksne film tablete žute boje, sa utisnutom oznakom „40“ sa jedne i „15“ sa druge strane.


Priroda i sadržaj kontaktne ambalaže

Rosuhol®, film tablete, 30 x 5mg: 3 blistera (PA/Alu/PVC-Alu) sa po 10 film tableta u kartonskoj kutiji. Rosuhol®, film tablete, 30 x 10mg: 3 blistera (PA/Alu/PVC-Alu) sa po 10 film tableta u kartonskoj kutiji. Rosuhol®, film tablete, 30 x 20mg: 3 blistera (PA/Alu/PVC-Alu) sa po 10 film tableta u kartonskoj kutiji.

Rosuhol®, film tablete, 30 x 40mg: 3 blistera (PA/Alu/PVC-Alu) sa po 10 film tableta u kartonskoj kutiji.


Nosilac dozvole i Proizvođač

Nosilac dozvole: PharmaSwiss d.o.o., Vojvode Stepe 18, Beograd, Srbija

Proizvođač: PharmaSwiss d.o.o., Milorada Jovanovića 9, Beograd, Srbija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Avgust, 2011.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


Rosuhol®, film tablete, 30 x 5mg: 515-01-4522-10-001 od 16.06.2011.

Rosuhol®, film tablete, 30 x 10mg: 515-01-4523-10-001 od 16.06.2011.

Rosuhol®, film tablete, 30 x 20mg: 515-01-4524-10-001 od 16.06.2011.

Rosuhol®, film tablete, 30 x 40mg: 515-01-4525-10-001 od 16.06.2011.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   
kontakt@lekovi.org
Medicines Medicines