FISKocr

BRONHOKLIRSYRUPS bršljan


UPUTSTVO ZA LEK


BRONHOKLIRSYRUPS® bršljan, 7mg/ml, sirup, 125ml, bočica


Proizvođač: Pharmanova d.o.o,

Adresa: Industrijska 8, 11500 Obrenovac

Podnosilac zahteva: Pharmanova d.o.o,

Adresa: Industrijska 8, 11500 Obrenovac


BRONHOKLIRSYRUPS® bršljan , 7mg/ml, sirup INN: bršljan (Hederae helix), suvi ekstrakt


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, jer sadrži informacije koje su važne za Vas.


Ovaj lek se može nabaviti bez lekarskog recepta. Međutim, neophodno je da pažljivo koristite lek BRONHOKLIRSYRUPS® bršljan, da biste sa njim postigli najbolje rezultate.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek BRONHOKLIRSYRUPS bršljan i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek BRONHOKLIRSYRUPS bršljan

 3. Kako se upotrebljava lek BRONHOKLIRSYRUPS bršljan

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek BRONHOKLIRSYRUPS bršljan

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK BRONHOKLIRSYRUPS bršljan I ČEMU JE NAMENJEN


  BRONHOKLIRSYRUPS bršljan je biljni lek koji se koristi u terapiji ublažavanja simptoma kod akutnih i hroničnih zapaljenja disajnih puteva praćenih produktivnim kašljem.


  BRONHOKLIRSYRUPS bršljan sadrži suvi ekstrat lista bršljana, koji zahvaljujući sadržaju hederaglikozidnih saponina razređuje bronhijalnu sluz, čini je manje gustom i na taj način olakšava iskašljavanje. Opušta glatke mišiće disajnih puteva, smanjuje nadražaj i blago smiruje kašalj.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK BRONHOKLIRSYRUPS bršljan


  Lek BRONHOKLIRSYRUPS bršljan ne smete koristiti:


  BRONHOKLIRSYRUPS bršljan ne smete koristiti ako ste alergični (preosetljivi) na bršljan ili na druge biljke iz familije Araliaceae, ili na bilo koji drugi sastojak ovog leka.


  Lek se ne sme davati deci ispod 2 godine starosti zbog rizika od pogoršanja respiratornih simptoma.


  Kada uzimate lek BRONHOKLIRSYRUPS bršljan, posebno vodite računa:


  U slučaju upornih simptoma ili pogoršanja bolesti (smetnje u disanju, temperatura, gnoj ili krv u ispljuvku) odmah se obratite lekaru.


  Istovremena upotreba sa lekovima protiv kašlja (antitusici, npr. kodein ili dekstrometorfan) se ne preporučuje bez lekarskog saveta.


  Posebno obratiti pažnju kod bolesnika sa zapaljenjem želuca (gastritisom) ili čirom na želucu. Deca mlađa od 4 godine ne treba da piju sirup bez saveta lekara.

  Primena drugih lekova


  Nema podataka o interakcijama sa drugim lekovima.


  Uzimanje leka BRONHOKLIRSYRUPS bršljan sa hranom ili pićima


  Hrana ne utiče na delovanje sirupa.


  Primena leka BRONHOKLIRSYRUPS bršljan u periodu trudnoće i dojenja

  Pre nego što počnete da uzimate neki lek, posavetujte se sa svojim lekarom ili farmaceutom


  Usled nedostatka podataka o upotrebi preparata ne preporučuje se primena primena sirupa Bronhoklirsyrups brsljan tokom trudnoće i dojenja.


  Uticaj leka BRONHOKLIRSYRUPS bršljan na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama


  Nema podataka o uticaju sirupa bršljana na upravljenje motornim vozilom i mašinama.


  Važne informacije o nekim sastojcima leka BRONHOKLIRSYRUPS bršljan

  U slučaju netolerancije na neke od šećera, obratite se Vašem lekaru pre upotrebe ovog leka. BRONHOKLIRSYRUPS bršljan ne sadrži šećer, već maltitol, pa ovaj biljni lek, po preporuci lekara, mogu

  koristiti i dijabetičari.


  Metil i propilparahidroksibenzoat mogu izazvati alergijske reakcije.


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK BRONHOKLIRSYRUPS bršljan


  Pre upotrebe sirup promućkati.


  Odrasli


  Tri puta dnevno po 5 ml sirupa (odgovara dozi od 105 mg suvog ekstrakta lista bršljana dnevno, odnosno 35 mg suvog ekstrakta lista bršljana po dozi )


  Trajanje terapije

  Ako tokom primene leka simptomi traju duže od jedne nedelje, potrebno je konsultovati lekara ili farmaceuta.


  Ako ste uzeli više leka BRONHOKLIRSYRUPS bršljan nego što je trebalo


  Ako ste uzeli veću dozu leka mogu se javiti stomačne tegobe, proliv, mučnina i povraćanje, posebno kod osoba sa "osetljivim" želucem.

  U tom slučaju se obavezno obratite lekaru.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek BRONHOKLIRSYRUPS bršljan


  Nikada ne uzimajte duplu dozu da nadomestite propuštenu dozu.


  Ako ste zaboravili da uzmete dozu leka, uzmite je što pre. Ukoliko je vreme da uzmete sledeću dozu, preskočite propuštenu dozu i nastavite kao i ranije.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek BRONHOKLIRSYRUPS bršljan


  Ne očekuju se nikakve posebne pojave.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao i svi lekovi, i BRONHOKLIRSYRUPS bršljan može izazvati neželjena dejstva, koja se ne javljaju kod svih pacijenata.

  Čestaneželjenadejstva tj. dejstva koja se javljaju kod 1-10 na 100 pacijenata koji uzimaju lek, su: Gastrointestinalne tegobe (mučnina, povraćanje, proliv)


  Povremenaneželjenadejstva tj. dejstva koja se javljaju kod kod 1-10 na 1 000 pacijenata koji uzimaju lek, su: Alergijske reakcije (koprivnjača, svrab, plikovi, otežano disanje)


  Veomaretkaneželjenadejstva tj. dejstva koja se javljuju ređe od 1 na 10 000 pacijenata koji uzimaju lek, su: Alergijske reakcije (otok lica, jezika (Quincke-ov edem), osip (egzantem))


  Ako primetite bilo koje simptome koji bi mogli biti neželjena reakcija na BRONHOKLIRSYRUPS bršljan, a nisu pomenuti u ovom uputstvu, obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta.


 5. KAKO ČUVATI LEK BRONHOKLIRSYRUPS bršljan

  Rok upotrebe

  1. godine


   Rok upotrebe sirupa nakon prvog otvaranja:

  2. meseca


  Lek se ne sme koristiti posle isteka roka upotrebe označenog na pakovanju.

  Kao i svi preparati biljnog porekla, sirup može s vremenom promeniti boju, što nema uticaja na njegov terapijski efekat.


  Čuvanje


  Čuvati na temperaturi do 25ºC, zaštićeno od svetlosti. Čuvati van domašaja dece.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek BRONHOKLIRSYRUPS bršljan

Aktivna supstanca:

1ml sirupa sadrži 7mg suvog ekstrakta iz Hedera helix (L.) (list bršljana) (4-8:1), koji sadrži najmanje 9% hederakozida C.

Rastvarač za ekstrakciju: Etanol 30% (m / m)


Pomoćne supstance: Limunska kiselina, bezvodna; Metil parahidroksibenzoat; Propil parahidroksibenzoat; Maltitol, tečni; voda, prečišćena


Kako izgleda lek BRONHOKLIRSYRUPS bršljan i sadržaj pakovanja


Sirup bledožute do žutozelene boje, slabog karakterističnog mirisa.

Bočica od tamnog stakla, hidrolitičke otpornosti III, zatvorena PVC zatvaračem, u kartonskoj kutiji sa odmernom kašičicom sa dozom skalom.


Proizvođač


Pharmanova d.o.o,


Industrijska 8, 11500 Obrenovac Srbija


Nosilac dozvole za stavljanje leka u promet


Pharmanova d.o.o.


Industrijska 8, 11500 Obrenovac Srbija


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati bez lekarskog recepta.


Broj i datum dozvole:


515-01-0536-11-001 od 16.05.2012.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z