merck Apoteke Apoteke

Glimegamma


UPUTSTVO ZA LEK


Glimegamma®2, tableta, 2mg

Pakovanje: ukupno 30 kom, blister, 3 x 10 kom

Glimegamma®3, tableta, 3mg

Pakovanje: ukupno 30 kom, blister, 3 x 10 kom

Glimegamma®4, tableta, 4mg

Pakovanje: ukupno 30 kom, blister, 3 x 10 kom

Glimegamma®4, tableta, 4mg

Pakovanje: ukupno 60 kom, blister, 6 x 10 kom

Glimegamma®6, tableta,6mg

Pakovanje: ukupno 30 kom, blister, 3 x 10 kom

Glimegamma®6, tableta, 6mg

Pakovanje: ukupno 60 kom, blister, 6 x 10 kom


Proizvođač: Wörwag Pharma GmbH&Co.KG


Adresa: Calwer Straße 7, 71034 Böblingen, Nemačka

Podnosilac

zahteva: Wörwag Pharma GmbH&Co.KG-PREDSTAVNIŠTVO


Adresa: Zahumska 23a/I, 11 000 Beograd


Za lekove koji se izdaju samo uz lekarski recept


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Glimegamma i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Glimegamma

 3. Kako se upotrebljava lek Glimegamma

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Glimegamma

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK GLIMEGAMMA® I ČEMU JE NAMENJEN


  Glimegamma snižava nivoe šećera u krvi, tako što povećava samu proizvodnju insulina u organizmu, a delimično tako što pojačava dejstvo insulina u telu. Glimegamma se koristi za lečenje dijabetesa tipa 2 (odrasli tip) ukoliko samo način ishrane, smanjenje težine i fizička aktivnost ne dovedu do zadovoljavajućih rezultata. Glimegamma se takođe može koristiti zajedno sa insulinom.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK GLIMEGAMMA


  Lek GLIMEGAMMA ne smete koristiti:


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK GLIMEGAMMA


  Lek Glimegamma uvek treba da uzimate tačno onako kako vam je lekar rekao. Ukoliko niste sigurni, treba da proverite sa svojim lekarom. Uobičajena doza kod odraslih je 1-4 mg na dan u zavisnosti od nivoa šećera u krvi. Tablete jačine 2mg se mogu podeliti po podeonoj crti, čime se omogućava primena doze od 1mg.

  Maksimalna dnevna doza je 6 mg. Veoma važno je ne preskakati obroke tokom terapije sa lekom


  Glimegamma. Kao dodatak terapiji lekom Glimegamma može se koristiti insulin. U tom slučaju, vaš lekar će odrediti dozu insulina koja odgovora vama lično.


  Ukoliko smatrate da je dejstvo leka Glimegamma suviše snažno ili suviše slabo, molimo Vas obratite se svom lekaru ili farmaceutu.


  Ako ste uzeli više leka GLIMEGAMMA nego što je trebalo


  Odmah pozovite svog lekara ili idite u hitnu službu najbliže bolnice. Simptomi mogu da se jave do 24 sata posle gutanja tableta Glimegamma.


  Simptomi predoziranja uključuju nizak šećer u krvi, mučninu, povraćanje, abdominalni bol, uznemirenost, tremor, abnormalan vid, poremećaje koordinacije, pospanost, gubitak svesti (koma) i konvulzije. Ukoliko se sumnja na predoziranje, odmah treba uzeti šećer, voćni sok ili slično. Međutim, hrana ili piće se ne smeju davati komatoznom pacijentu.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek GLIMEGAMMA


  Ukoliko zaboravite da uzmete neku dozu, uzmite je čim se setite, osim ukoliko nije vreme za vašu narednu dozu. Nemojte uzimati dvostruku dozu kako biste nadoknadili propuštenu.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek GLIMEGAMMA


  Povećanje nivoa šećera u krvi je moguće. Terapiju nemojte prekidati pre nego što porazgovarate sa svojim lekarom.


  Ukoliko imate bilo kakva dodatna pitanja o upotrebi ovog leka, pitajte svog lekara ili farmaceuta.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA

  Kao i svi lekovi i Glimegamma može da izazove neželjena dejstva iako ona ne moraju da se jave kod svih. Odmah obavestite svog lekara ukoliko se kod Vas javi nešto od navedenog:


  Tokom terapije lekom Glimegamma prijavljeni su sledeći neželjeni efekti: Retka neželjena dejstva (više od 1/10 000 ali manje od 1/1000 pacijenata):

  Promene krvne slike (obično reverzibilne po prekidu terapije) i smanjenje nivoa šećera u krvi.


  Veoma retka neželjena dejstva (manje od 1/10 000 pacijenata):

  Mučnina, povraćanje, dijareja i nadutost, abdominalni bol, smanjenje funkcije jetre (npr. holestaza i žutica), hepatitis, oštećenje jetre, teške reakcije preosetljivosti (dispneja, snižen krvni pritisak, šok), alergijski vaskulitis, fotosenzitivnost, smanjen sadržaj natrijuma u serumu.


  Osim toga, mogu da se jave povećanje nivoa enzima jetre, kožne reakcije preosetljivosti kao što su svrab, ospa i urtikarija kao i ukrštena alergija na derivate sulfonilureje ili sulfonamide. Mogu da se jave i prolazni poremećaji vida, posebno na početku terapije.


  Ukoliko se kod vas jave teški ili uznemiravajući simptomi, kao što su žutica ili dispneja, odmah se javite svom lekaru.


  Ukoliko bilo koje od ovih neželjenih dejstava postane ozbiljno ili ukoliko primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo vas recite to svom lekaru ili farmaceutu.


 5. KAKO ČUVATI LEK GLIMEGAMMA


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece.


  Rok upotrebe


  3 godine.


  Nemojte koristiti lek Glimegamma posle isteka roka upotrebe naznačenog na kutiji, važi do.

  Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Čuvanje


  Proizvod ne zahteva posebne uslove čuvanja.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek GLIMEGAMMA

Lek Glimegamma sadrži aktivnu supstancu glimepirid. Ostali sastojci su:

Glimegamma 2: laktoza, monohidrat, natrijum- skrobglikolat, celuloza, mikrokristalna, povidon K30, magnezijum-stearat, Iron oxide Yellow E 172), Indigo carmine E132


Glimegamma 3: laktoza, monohidrat, natrijum- skrobglikolat, celuloza, mikrokristalna, povidon K30, magnezijum-stearat, Iron oxide Yellow E172


Glimegamma 4: laktoza, monohidrat, natrijum- skrobglikolat, celuloza, mikrokristalna, povidon K30, magnezijum-stearat, Indigo carmine E132


Glimegamma 6: laktoza, monohidrat, natrijum- skrobglikolat, celuloza, mikrokristalna, povidon K30, magnezijum-stearat, Sunset Yellow E110


Kako izgleda lek GLIMEGAMMA i sadržaj pakovanja


Glimegamma 2: zelene duguljaste tablete, dimenzija 11x5.5 mm, sa podeonom crtom sa obe strane. Glimegamma 3: bledo žute, duguljaste tablete, dimenzija 11x5.5 mm, sa podeonom crtom sa obe strane. Glimegamma 4: svetlo plave, duguljaste tablete, dimenzija 11x5.5 mm, sa podeonom crtom sa obe strane Glimegamma 6: svetlo narandžaste duguljaste tablete, dimenzija 11x5.5 mm, sa podeonom crtom sa obe strane


Glimegamma 2 , kutija sa 30 tableta, blisteri od PVC/Al folije, 3 x 10 tableta. Glimegamma 3 , kutija sa 30 tableta, blisteri od PVC/Al folije, 3 x 10 tableta. Glimegamma 4 , kutija sa 30 i 60 tableta, blisteri od PVC/Al folije, 3 x 10 i 6 x 10 tableta.

Glimegamma 6 , kutija sa 30 i 60 tableta, blisteri od PVC/Al folije, 3 x 10 i 6 x 10 tableta.


Nosilac dozvole i Proizvođač


Nosilac dozvole za stavljanje leka u promet:

Wörwag Pharma GmbH & Co.KG-PREDSTAVNIŠTVO, Zahumska 23a/I, 11 000 Beograd

Proizvođač:

Wörwag Pharma GmbH&Co.KG, Calwer Straße 7, 71034 Böblingen, Nemačka Tel: +49 (0) 7031 6204-0

Fax:+49 (0) 7031 6204-620


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Januar, 2012.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


Broj i datum dozvole za stavljanje u promet leka Glimegamma® 2, tableta, 30 x (2mg): 515-01-4282-10-001 od 17.04.2012.

Broj i datum dozvole za stavljanje u promet leka Glimegamma® 3, tableta, 30 x (3mg):

515-01-4283-10-001 od 17.04.2012.

Broj i datum dozvole za stavljanje u promet leka Glimegamma® 4, tableta, 30 x (4mg): 515-01-4284-10-001 od 17.04.2012.

Broj i datum dozvole za stavljanje u promet leka Glimegamma® 4, tableta, 60 x (4mg):

515-01-4285-10-001 od 17.04.2012.

Broj i datum dozvole za stavljanje u promet leka Glimegamma® 6, tableta, 30 x (6mg): 515-01-4286-10-001 od 17.04.2012.

Broj i datum dozvole za stavljanje u promet leka Glimegamma® 6, tableta, 60 x (6mg): 515-01-4287-10-001 od 17.04.2012.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   
kontakt@lekovi.org
Medicines Medicines