FISKocr

Marocen


UPUTSTVO ZA LEK


MAROCEN, kapi za oči, rastvor, 5ml, (0.3%)

Pakovanje: bočica staklena, 1 x 5 ml


Proizvođač: Hemomont d.o.o.

Adresa: ul. Ilije Plamenca bb, Podgorica, Crna Gora Podnosilac zahteva: Hemofarm AD

Adresa: Beogradski put bb, Vršac, Republika Srbija


Marocen kapi za oči, rastvor, 3 mg/ml

INN: ciprofloksacin


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate.

Ako imate dodatnih pitanja obratite se svom lekaru ili farmaceutu.

Ovaj lek propisan je Vama i ne smete ga davati drugima. Može da im škodi, čak i kada imaju

iste znake bolesti kao i Vi.

Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


U ovom uputstvu pročitaćete:

 1. Šta je lek Marocen i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Marocen

 3. Kako se upotrebljava lek Marocen

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Marocen

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK MAROCEN I ČEMU JE NAMENJEN?


  Lek Maroce, kapi za oči, rastvor sadrži aktivnu supstancu ciprofloksacin, koja pripada grupi lekova pod nazivom hinolonski antibiotici. Koristi se u lečenju oštećenja rožnjače (kornealnog ulkusa) i drugih bakterijskih infekcija oka.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK MAROCEN


  Upozorite lekara ako uzimate druge lekove, imate neku hroničnu bolest, neki poremećaj metabolizma, preosetljivi ste na lekove ili ste imali alergijske reakcije na neke od njih.


  Lek Marocen ne smete koristiti ukoliko:


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK MAROCEN


  Uvek uzimajte lek tačno kako Vam je lekar preporučio i ne prekidajte lečenje ukoliko Vam Vaš lekar ne kaže da to uradite. Ukoliko mislite da lek Marocen suviše slabo ili jako deluje na Vaš organizam, obratite se lekaru ili farmaceutu.


  Ulkus rožnjače


  Marocen kapi za oči se moraju primenjivati u sledećim intervalima, uključujući i noć:


  Ukoliko se rastvor zamuti ili promeni boju, ne sme se koristiti.


  Ako ste uzeli više leka Marocen nego što je trebalo


  Ukoliko misite da ste uzeli veću dozu leka Marocen kapi za oči od onoga što Vam je preporučeno, isperite oko mlakom vodom.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Marocen


  Nikada ne uzimajte duplu dozu da nadomestite to što ste preskočili da uzmete lek!


  Ukoliko ste preskočili da uzmete dozu leka, uzmite je što je pre moguće. Međutim, ukoliko se približilo vreme za uzimanje sledeće doze, nastavite sa uzimanjem leka po preporučenom režimu.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Marocen


  Vaš lekar će Vas savetovati kada da prestanete sa terapijom. Ukoliko naglo prestanete da uzimate lek Marocen, nećete osetiti nikakve nagle promene, ali može doći do pogoršanja Vašeg zdravstvenog stanja.


  Ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Lek Marocen, kao i drugi lekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih.


  Za vreme primene ciprofloksacin kapi za oči se mogu javiti osećaj peckanja i nelagodnosti u oku, svrab, osećaj stranog tela, kruste na ivicama očnih kapaka, formiranje kristala/ljuspica, hiperemija konjunktive i neprijatan ukus u ustima nakon ukapavanja. Pored toga prijavljeni su i prebojenost rožnjače, zapaljenje rožnjače, alergijske reakcije, otok kapaka, suzenje, preosetljivost na svetlost, infiltrati u rožnjači, mučnina i oslabljen vid. Ne mogu se isključiti ni reakcije preosetljivosti.


  Kod pacijenata sa ulkusom rožnjače i učestalom primenom leka, zapaženi su beli precipitati koji su se povlačili tokom dalje primene leka. Pojava precipitata ne sprečava dalju primenu leka, niti štetno utiče na klinički tok ulkusa niti na funkciju vida. Do pojave precipitata obično je dolazilo u periodu od 24 časa do 7 dana od početka terapije, a nestajali su neposredno po javljanju ili do 13 dana od početka terapije.


  Usled lokalne primene fluorohinolona vrlo retko se mogu javiti generalizovan osip, toksična epidermoliza (rasprostranjeni osip sa plikovima i guljenjem kože na većem delu tela), eksfolijativni dermatitis, Stivens-Džonson–ov sindrom (veoma rašireni osip sa plikovima i perutanjem kože, posebno u predelu usta, nosa, očiju i genitalija) i koprovnjača.


  U izolovanim slučajevima nakon lokalne primene ciprofloksacina u oko zabeleženi su zamućen vid, smanjenje oštrine vida i rezidue leka u oku.


  Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


 5. KAKO ČUVATI LEK MAROCEN


  Rok upotrebe:


  2 godine. Lek ne treba koristiti po isteku roka upotrebe označenog na pakovanju.


  Čuvanje:


  Proizvod ne zahteva posebne uslove čuvanja.

  Rok upotrebe leka nakon prvog otvaranja je 28 dana u uslovima čuvanja na temperaturi do

  25ºC.

  Čuvati van domašaja dece.


  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine. Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Marocen


Marocen kapi za oči, rastvor, 3 mg/ml:

Aktivna supstanca je: ciprofloksacin (u obliku ciprofloksacin-hidrohlorida). Pomoćne supstance su:


Kako izgleda lek Marocen i sadržaj pakovanja


Marocen kapi za oči, rastvor, 3 mg/ml:


Bistar, bezbojan do slabožućkasti rastvor.

Staklena bočica smeđe boje sa 5 ml rastvora, gumenim čepom, aluminijumskom kapicom i nastavkom za doziranje kapi u kartonskoj kutiji.

Nosilac dozvole i Proizvođač Nosilac dozvole:

Hemofarm AD, Beogradski put bb, Vršac, Republika Srbija.


Proizvođač:

Hemomont d.o.o., ul. Ilije Plamenca bb, Podgorica, Crna Gora


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno

Novembar 2012.


Režim izdavanja leka: Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole: 515-01-3411-12-001 od 26.12.2012.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z