Moozeeck

Persen


UPUTSTVO ZA LEK


Persen® obložene tablete 50mg+25mg+25mg

Pakovanje: blister, 4 x 10 obloženih tableta


Proizvođač: Lek farmacevtska družba d.d.


Adresa: Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija


Podnosilac zahteva: Predstavništvo Sandoz Pharmaceuticals d.d. Beograd


Adresa: Kneginje Zorke 2, Beograd, Srbija


Persen®; 50mg+25mg+25mg; obložene tablete


INN:

valerijana (Valeriana officinalis), suvi ekstrakt korena, matičnjak (Melissa officinalis), suvi ekstrakt lista, nana (Mentha piperita), suvi ekstrakt lista


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, jer sadrži informacije koje su važne za Vas.

Ovaj lek se može nabaviti bez lekarskog recepta. Međutim, neophodno je da pažljivo koristite lek

Persen, da biste sa njim postigli najbolje rezultate.


U ovom uputstvu pročitaćete:

 1. Šta je lek Persen i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Persen

 3. Kako se upotrebljava lek Persen

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Persen

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK Persen I ČEMU JE NAMENJEN


  Lek Persen je biljni lek koji sadrži kombinaciju suvog ekstrakta korena valerijane, suvog ekstrakta lista matičnjaka i suvog ekstrakta lista nane.


  Persen se preporučuje za ublažavanje simptoma blage nervne napetosti i kao pomoć kod nesanice. Persen je biljni lek čija se upotreba u definisanim indikacijama isključivo bazira na dugotrajnoj primeni.

 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK Persen


  Lek Persen ne smete koristiti:


  - ako ste alergični (preosetljivi) na koren valerijane, list matičnjaka, list nane ili na bilo koji drugi sastojak leka Persen.


  Kada uzimate lek Persen, posebno vodite računa:


  Pacijenti sa gastroezofagealnim refluksom (gorušicom) bi trebalo da izbegavaju uzimanje preparata koji sadrže nanu, jer ona može pogoršati stanje.


  Pacijenti sa kamenom u žuči ili bilo kojim drugim oboljenjem žučne kese i žučnih puteva moraju biti izuzetno oprezni prilikom primene preparata koji sadrže nanu.


  Zbog nedovoljno podataka o bezbednosti i efikasnosti leka Persen, njegova primena kod dece mlađe od 12 godina se ne preporučuje.


  Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom ako se nastave simptomi tokom upotrebe leka ili se jave neka neželjena dejstva koja nisu navedena u ovom Uputstvu.


  Primena drugih lekova


  Kažite svom lekaru i farmaceutu ako uzimate ili ste do nedavno uzimali bilo koji drugi lek, uključujući i one koji se mogu nabaviti bez lekarskog recepta.


  Postoje ograničeni podaci o kliničkim interakcijama. Nisu uočene klinički značajne interakcije sa lekovima koji se metabolišu putem enzima jetre. Istovremena upotreba drugih lekova za smirenje (npr.benzodiazepina) sa ne preporučuje i dozvoljena je samo pod nadzorom lekara.


  Uzimanje leka Persen sa hranom ili pićima


  Ne savetuje se uzimanje leka Persen sa alkoholnim pićima. Kapsule uzmite sa nekom tečnošću, bez obzira na obrok


  Primena leka Persen u periodu trudnoće i dojenja


  Pre nego što počnete da uzimate neki lek , posavetujte sa svojim lekarom ili farmaceutom.


  Nije ustanovljena bezbednost primene leka Persen tokom trudnoće i dojenja. Kao mera predostrožnosti, zbog nedostatka podataka, ne preporučuje se upotreba tokom trudnoće i dojenja.


  Uticaj leka Persen na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama


  Persen može delovati štetno na sposobnost upravljanja motornim vozilom ili rukovanja mašinama. Ako je pacijent uzeo ovaj lek ne preporučuje se vožnja ili rukovanje mašinama.


  Važne informacije o nekim sastojcima leka Persen


  Persen obložene tablete sadrže laktozu, monohidrat i saharozu. U slučaju intolerancije na pojedine šećere, obratite se Vašem lekaru pre upotrebe ovog leka.


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK Persen


  Lek Persen uzimajte uvek tačno onako kako vam je to objasnio Vaš lekar. Ako niste sasvim sigurni, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom.


  Za oralnu upotrebu.

  Lek je namenjen za odrasle i decu stariju od 12 godina.

  Za ublažavanje simptoma blage nervne napetosti: 3 do 4 obložene tablete leka Persen, tri puta dnevno. Kao pomoć kod nesanice uzeti 3 do 4 obložene tablete leka Persen pola sata do jedan sat pre odlaska na

  spavanje, a ukoliko je potrebno još jedna doza može se uzeti ranije tokom večeri.


  Maksimalna dnevna doza: 4 pojedinačne doze.


  Tablete treba progutati sa malo vode, nezavisno od uzimanja hrane.


  Ukoliko tokom upotrebe leka Persen simptomi i dalje traju, potrebno je konsultovati se sa lekarom ili kvalifikovanim zdravstvenim radnikom.


  Upotreba leka Persen se ne preporučuje kod dece mlađe od 12 godina.


  Ako ste uzeli više leka Persen nego što je trebalo


  Pojedinačna doza od oko 20 grama korena valerijane, što odgovara oko 98 obloženih tableta leka Persen, može uzrokovati benigne simptome kao što su zamor, grčevi u stomaku, stezanje u grudima, omaglice, tremor ruku i midrijaza. Ovi simptomi se povlače u roku od 24 sata. Ako ste uzeli više leka Persen nego što bi trebalo i ako su simptomi prisutni tokom 24 sata, posavetujte se odmah sa svojim lekarom.

  Nisu prijavljeni slučajevi predoziranja listovima matičnjaka i nane.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Persen


  Ne uzimajte duplu dozu da bi nadoknadili preskočenu dozu..


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Persen


  Nije primenljivo.


  Ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Lek Persen, kao i drugi lekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih.


  Mogu se javiti želudačno-crevne smetnje (npr. mučnina, grčevi u stomaku), međutim njihova učestalost nije poznata.

  Kod pacijenata sa gastroezofagealnim refluksom (gorušicom) zdravstveno stanje se može pogoršati.

  .


  Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


 5. KAKO ČUVATI LEK Persen


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece.


  Rok upotrebe


  2 godine


  Nemojte koristiti lek Persen posle isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju ("Važi do:"). Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Čuvanje


  Lek čuvati na temperaturi do 25C


  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.

  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Persen

Jedna Persen obložena tableta sadrži:

Suvi ekstrakt korena valerijane

Valeriana officinalis L., radix, extractum siccum (4 –7:1); rastvarač

za ekstrakciju: 70 % V/V etanol. ........................................................................50.00 mg

(odgovara 35.00 mg nativnog ekstrakta


Suvi ekstrakt lista matičnjaka

(Melissae officinalis L., folium , extractum siccum (3 – 6 :1); rastvarač

za ekstrakciju: 50% V/V etanol............................................................................25.00 mg

(odgovara 17.50 mg nativnog ekstrakta)


Suvi ekstrakt lista nane

(Menthae piperita L.,folium, extractum siccum (3 – 6 :1); rastvarač

za ekstrakciju: 40 % V/V etanol............................................................................25.00 mg

(odgovara 17.50 mg nativnog ekstrakta)


Ostali sastojci su:

Jezgro: celuloza, mikrokristalna; skrob, kukuruzni; krospovidon; laktoza, monohidrat; talk; magnezijum- stearat (E572); silicijum, koloidni, bezvodni.

Omotač: hipromeloza; talk; karmeloza-natrijum (E466); povidon; silicijum-dioksid, koloidni, bezvodni; kalcijum- karbonat; glicerol (E422); saharoza; vosak; sintetski gvožđe (III)- oksid, crveni (E 172), titan-dioksid (E 171)


Kako izgleda lek Persen i sadržaj pakovanja


Opis: okrugle, bikonveksne obložene tablete smeđe boje.


U kartonskoj kutiji se nalaze 4 Aclar blistera sa po 10 obloženih tableta (ukupno 40 obloženih tableta).


Nosilac dozvole i Proizvođač

Nosilac dozvole:

Predstavništvo Sandoz Pharmaceuticals d.d. Beograd Kneginje Zorke 2, Beograd, Srbija


Proizvođač:

Lek farmacevtska družba d.d. Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Mart, 2012.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati bez lekarskog recepta.


Broj i datum dozvole:


515-01-7072-11-001 od 28.05.2012.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z