Moozeeck

Vigantol


UPUTSTVO ZA LEK


Vigantol®,

oralne kapi, rastvor, 20000 i.j./mL, bočica sa kapaljkom, 1x10mL


Ime leka, oblik, jačina i pakovanje


Proizvođač: Merck KGaA


Adresa: Frankfurter Straße 250, 64293 Darmstadt, Nemačka


Podnosilac zahteva: Merck doo

Adresa: Đorđa Stanojevića 12, 11070 Novi Beograd


Vigantol®, 20000 i.j./mL, oralne kapi, rastvor


Zaštićeno ime, jačina, farmaceutski oblik INN holekalciferol


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Vigantol i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Vigantol

 3. Kako se upotrebljava lek Vigantol

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Vigantol

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK Vigantol I ČEMU JE NAMENjEN

  Lek Vigantol, oralne kapi, rastvor je vitaminski preparat, sadrži holekalciferol (vitamin D3 ). Lek Vigantol se koristi za:

 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK Vigantol

  Lek Vigantol ne smete koristiti:


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK Vigantol

  Lek Vigantol uzimajte uvek tačno onako kako vam je to objasnio Vaš lekar. Ako niste sasvim sigurni, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom.

  Ukoliko nije drugačije propisano, uobičajeno doziranje je:

 4. MOGUĆA NEŽELjENA DEJSTVA

  Lek Vigantol, kao i drugi lekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih.


  Neželjena dejstva su posledica prekomerne doze.

  U zavisnosti od doze i dužine trajanja terapije, može se javiti teška i dugotrajna hiperkalcemija (povišeni nivo kalcijuma u krvi) sa svojim akutnim (srčane aritmije, mučnina, povraćanje, psihički simptomi, poremećaj svesti) i hroničnim (povećan nagon za mokrenjem, povećana žeđ, gubitak apetita, gubitak težine, kamenje u bubrezima, bubrežne kalcifikacije, kalcifikacije u vankoštanim tkivima) posledicama.

  U veoma retkim slučajevima prijavljen je i smrtni ishod.

  Poremećaji metabolizma i ishrane

  Hiperkalcemija (povišen nivo kalcijuma u krvi) i hiperkalciurija (povišen nivo kalcijuma u urinu)

  Gastrointestinalni poremećaji

  Gastrointestinalne smetnje kao što su zatvor, nadutost, mučnina, abdominalni bol ili diareja

  Poremećaji na nivou kože i potkožnog tkiva

  Reakcije preosetljivosti kao što su svrab, osip ili koprivnjača


  Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


 5. KAKO ČUVATI LEK Vigantol


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece.


  Rok upotrebe

  Rok upotrebe: 5 godina

  Nemojte koristiti lek Vigantol posle isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.

  Rok upotrebe nakon otvaranja bočice: 6 meseci

  Čuvanje


  Čuvati u originalnom pakovanju, zaštićeno od svetlosti.

  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Vigantol

Aktivna supstanca je holekalciferol.

1 mL Vigantol oralnih kapi, rastvora (40 kapi) sadrži 0,5 mg holekalciferola, što odgovara 20000 i.j. vitamina D3 (1 kap sadrži približno 500 i.j.)

Ostali sastojci su trigliceridi srednje dužine lanca.


Kako izgleda lek Vigantol i sadržaj pakovanja


Bistar, slabo žućkast viskozan, uljani rastvor.

10 mL, staklena boca od braon stakla tip III, sa PE centralnom kapaljkom i PP zatvaračem, u složivoj kartonskoj kutiji.


Nosilac dozvole i Proizvođač


Nosilac dozvole:

Merck doo, Đorđa Stanojevića 12, 11070 Novi Beograd Proizvođač:

Merck KgaA, Frankfurter Straße 250, 64293 Darmstadt, Nemačka


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Jun 2013.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


515-01-01737-13-001 od 18.09.2013.


Ostale informacije

Riblje ulje i riba su naročito bogati vitaminom D; male količine se nalaze u mesu, žumancu jaja, mleku, mlečnim proizvodima i u avokadu.

Dnevne potrebe odraslih iznose 5 mikrograma dnevno. Zdrave odrasle osobe mogu da zadovolje svoje potrebe

stvaranjem vitamina D dovoljnom izloženosti kože suncu. Unošenje vitamina D hranom ima sporednu ulogu, ali


može da bude presudno u određenim kritičnim stanjima (klima, način života).

Između ostalog, nedostatak vitamina D može se javiti kod prevremeno rođenih, odojčadi hranjene samo majčinim mlekom duže od 6 meseci bez hrane koja sadrži kalcijum i kod dece na strogoj vegetarijanskoj ishrani. Nedostatak vitamina D, koji se retko javlja kod odraslih, može da nastane usled neadekvatnog unosa hranom, nedovoljne izloženosti suncu, poremećene intestinalne resorpcije hranljivih materija, ciroze jetre i oštećene bubrežne funkcije.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z