FISKocr

Caduet


UPUTSTVOZA LEK


CADUET® 10 mg /5 mg film tableta

Pakovanje: ukupno 30 film tableta; blister; 3x10 fim tableta


CADUET® 10 mg /10 mg film tableta

Pakovanje: ukupno 30 film tableta; blister; 3x10 fim tableta


Proizvođač: Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH- Betriebsstätte, Freiburg


Adresa: Mooswaldallee 1, Freiburg, Nemačka


Podnosilac zahteva: Pfizer H.C.P. Corporation – Predstavništvo Beograd

Adresa: Neznanog junaka 5, 11000 Beograd, SrbijaCaduet®; 10mg/5mg; film tableta Caduet® ; 10mg/10mg; film tableta


Atorvastatin, amlodipin


Pažljivo pročitajte ovo Uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate.

Ako imate dodatnih pitanja, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu.

Ovaj lek propisan je Vama i ne smete ga davati drugima. Može da im škodi, čak i kada imaju iste znake bolesti kao i Vi.

Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Caduet i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Caduet

 3. Kako se upotrebljava lek Caduet

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Caduet

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK CADUET I ČEMU JE NAMENJEN


  Caduet se koristi za sprečavanje kardiovaskularnih događaja (npr.angine, srčanog udara) kod pacijenata sa povišenim krvnim pritiskom koji imaju dodatne kardiovaskularne faktore rizika poput pušenja, prekomerne telesne mase, povišenog holesterola u krvi, srčanih oboljenja u porodičnoj anamnezi ili dijabetesa (šećerne bolesti). Postojanje ovih faktora rizika povezanih sa povišenim krvnim pritiskom dovodi do povećanog rizika od pojave kardiovaskularnih oboljenja.


  Caduet je lek koji sadrži dve aktivne supstance, amlodipin (antagonista kalcijuma) i atorvastatin (statin), i treba ga koristiti onda kada Vaš lekar proceni da je podesno koristiti oba leka. Amlodipin se koristi u lečenju povišenog krvnog pritiska (hipertenzije), a atorvastatin snižava holesterol.


  Visok krvni pritisak (hipertenzija) je stanje kod kojeg je krvni pritisak stalno povišen iznad normalnih vrednosti i jedan je od faktora rizika za pojavu kardiovaskularnih oboljenja (angina, srčani udar, moždani udar).


  Holesterol je supstanca koja se prirodno nalazi u organizmu i koja je neophodna za normalni rast. Međutim, ukoliko se u Vašoj krvi nalazi previše holesterola, on se može nataložiti na zidovima krvnih sudova, time povećavajući rizik od stvaranja krvnih ugrušaka i pojave kardiovaskularnih događaja. Ovo je jedan od najčešćih uzroka srčanih oboljenja.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK CADUET


  Lek Caduet ne smete koristiti:


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK CADUET


  Lek Caduet uvek uzimajte na način kako Vam je propisao Vaš lekar. Ukoliko niste sigurni proverite sa Vašim lekarom ili farmaceutom.


  Odrasli


  Uobičajena početna doza leka Caduet je jedna tableta od 10mg/5mg jednom dnevno. Ako je potrebno, Vaš lekar može da poveća dozu na 10mg/10mg jednom dnevno. Za ovo doziranje lekar će Vam propisati lek Caduet u dozi od 10mg/10mg.


  Tabletu leka Caduet treba progutati celu sa vodom. Tabletu možete uzeti u bilo koje doba dana, sa hranom ili bez nje. Treba da se trudite da Caduet uzimate u isto vreme svakog dana.


  Tokom terapije lekom Caduet morate nastaviti sa dijetom, koju Vam je savetovao Vaš lekar, posebno dijetom sa smanjenim unosom masnoća, ne treba da pušite i treba da nastavite sa redovnim fizičkim aktivnostima.


  Ukoliko mislite da lek Caduet suviše slabo ili jako deluje na Vaš organizam, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu.


  Deca i adolescenti

  Ne preporučuje se primena kod dece i adolescenata.


  Ako ste uzeli više leka Caduet nego što je trebalo


  Ukoliko ste slučajno uzeli veći broj tableta leka Caduet (više od Vaše propisane dnevne doze), odmah pozovite svog lekara ili najbližu bolnicu za savet.

  Ako to ne možete da uradite, idite do najbliže zdravstvene ustanove. Ponesite sve tablete koje su Vam preostale, pakovanje i etiketu, tako da bolničko osoblje može lako da utvrdi koji ste lek uzeli.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Caduet


  Ako ste zaboravili da popijete jednu dozu, uzmite je što pre, čim se setite, osim u slučaju da je blizu vreme za uzimanja Vaše sledeće doze. Nikada ne uzimajte duplu dozu da nadoknadite to što ste preskočili da uzmete lek!


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Caduet


  Vaš lekar će Vas posavetovati koliko dugo da uzimate lek Caduet . Ne prekidajte tretman bez konsultacije sa Vašim lekarom. Ukoliko imate dodatnih pitanja vezano za primenu ovog leka pitajte Vašeg lekara ili farmaceuta.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao i svi drugi lekovi i Caduet može izazvati neželjena dejstva, iako se ona ne javljaju kod svih pacijenata.


  Ukoliko se bilo koje od sledećih neželjenih dejstava javi kod Vas, odmah prekinite primenu leka Caduet i javite se Vašem lekaru:

 5. KAKO ČUVATI LEK CADUET


  Rok upotrebe


  Tri (3) godine.

  Lek se ne sme koristiti posle isteka roka upotrebe označenog na pakovanju.


  Čuvanje


  Čuvati na temperaturi do 30oC. Čuvati domašaja dece!

  Lekove ne treba odbacivati putem kanalizacije ili kućnog otpada. Pitajte Vašeg farmaceuta kako da odbacite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu u zaštiti životne sredine.


  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Caduet

Sadržaj aktivne supstance: Jedna film tableta 10mg/5mg sadrži:

10 mg atorvastatina (u obliku atorvastatin-kalcijum, trihidrata) 5 mg amlodipina (u obliku amlodipin-besilata) i


Jedna film tableta 10mg/10mg sadrži:

10 mg atorvastatina (u obliku atorvastatin-kalcijum, trihidrata) 10 mg amlodipina (u obliku amlodipin-besilata) i


Sadržaj pomoćnih supstanci: Film tableta 10mg/5 mg sadrži:

Jezgro: kalcijum-karbonat; kroskarmeloza-natrijum; celuloza, mikrokristalna; skrob, preželatinizovan; polisorbat 80; hidroksipropilceluloza; silicijum-dioksid, koloidni; magnezijum-stearat.

Film: Opadry II White 85F28751 (polivinil alkohol; titan-dioksid (E171); makrogol/PEG 3000; talk).


Film tableta 10 mg/10 mg sadrži:

Jezgro: kalcijum-karbonat; kroskarmeloza-natrijum; celuloza, mikrokristalna; skrob, preželatinizovan; polisorbat 80; hidroksipropilceluloza; silicijum-dioksid, koloidni; magnezijum-stearat.

Film: Opadry II Blue 85F10919 (polivinil alkohol; titan-dioksid (E 171); makrogol/PEG 3000; talk; boja Indigo karmin aluminijum lak).


Kako izgleda lek Caduet i sadržaj pakovanja


Caduet film tablete 10mg/5mg su bele, duguljaste, filmom obložene tablete sa utisnutom oznakom "Pfizer" na jednoj strani i "CDT" i "051" na drugoj strani.


Caduet film tablete 10mg/10mg su plave, duguljaste, filmom obložene tablete sa utisnutom oznakom "Pfizer" na jednoj strani i "CDT" i "101" na drugoj strani.


Sadržaj pakovanja:


Unutrašnje pakovanje je poliamid/Al/PVC/Al blister.

Spoljašnje pakovanje: U složivoj kartonskoj kutiji sa Uputstvom za pacijenta nalazi se 30 film tableta (3 blistera sa po 10 film tableta jačine 5mg/10mg ili 10mg/10mg).


Nosilac dozvole i Proizvođač


Nosilac dozvole:

Pfizer H.C.P. Corporation - Predstavništvo Beograd, Neznanog junaka 5, 11000 Beograd, Srbija

Proizvođač:

Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH- Betriebsstätte Freiburg, Mooswaldallee 1, Freiburg, Nemačka


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Decembar 2011.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


Caduet 10mg/5mg x 30 film tableta: 515-01-4385-11-001 od 13.02.2012.

Caduet 10mg/10mg x 30 film tableta: 515-01-4386-11-001 od 13.02.2012.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z