astrazeneca Apoteke Apoteke

Rinofluimucil


UPUTSTVO ZA LEK


Rinofluimucil®, sprej za nos, rastvor, 1% + 0,5% Pakovanje: bočica, 1x10 ml


Proizvođač: Zambon S.p.A.


Adresa: Via della Chimica 9, 36100 Vicenza, Italija


Podnosilac zahteva: Bonifar d.o.o.


Adresa: Bulevar Zorana Ðinđića 87/1, 11070 Novi Beograd, Srbija


Rinofluimucil®, 1% + 0,5%, sprej za nos, rastvor Acetilcistein; tuaminoheptan


-


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, jer sadrži informacije koje su važne za Vas.

Ovaj lek se može nabaviti bez lekarskog recepta. Međutim, neophodno je da pažljivo koristite lek Rinofluimucil, da biste sa njim postigli najbolje rezultate.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Rinofluimucil i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Rinofluimucil

 3. Kako se upotrebljava lek Rinofluimucil

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Rinofluimucil

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK RINOFLUIMUCIL I ČEMU JE NAMENJEN


  Rinofluimucil je rastvor u obliku spreja za nos. Lek Rinofluimucil ima dve komponenete: acetilcistein sa mukolitičkim dejstvom (smanjuje gustinu sekreta) i tuaminoheptan sa vazokonstriktornim dejstvom (smanjuje otok sluznice nosa i lučenje sekreta). Primenjuje se kod otoka sluznice i sekrecije u nosnom i predelu ždrela. Koristi se u slučaju:

 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK RINOFLUIMUCIL


  Lek Rinofluimucil ne smete koristiti:  Uzimanje leka Rinofluimucil sa hranom ili pićima


  Nisu poznate bilo kakve interakcije sa hranom ili pićima.


  Primena leka Rinofluimucil u periodu trudnoće i dojenja

  Pre nego što počnete da uzimate neki lek, posavetujte se sa svojim lekarom ili farmaceutom. Trudnoća

  Podaci dobijeni ispitivanjem na ograničenom broju trudnica koje su uzimale acetilcistein ne ukazuju na

  negativne efekte ovog leka na trudnoću ili zdravlje novorođenčeta. Do sada nisu dostupni drugi značajni epidemiološki podaci. Ispitivanja na životinjama ne ukazuju na direktne ili indirektne štetne efekte leka na reproduktivnu toksičnost.

  Nema odgovarajućih podataka o upotrebi tuaminoheptana kod trudnica, niti su dostupni podaci o ispitivanjima na životinjama sa tuaminoheptanom.

  Primena leka Rinofluimucil se ne preporučuje tokom trudnoće.


  Dojenje

  Nije poznato da li se acetilcistein ili tuaminoheptan izlučuju u majčino mleko, zato lek Rinofluimucil ne treba koristiti u periodu dojenja.


  Uticaj leka Rinofluimucil na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama


  Nema ni pretpostavki ni dokaza da ovaj lek može uticati na pažnju i vreme reagovanja.


  Važne informacije o nekim sastojcima leka Rinofluimucil

  Upozorenje za sportiste: lek sadrži sastojke koji su doping kontrolama zabranjeni za korišćenje. Molimo vas da lek koristite isključivo u dozama i na način kako je navedeno u ovom uputstvu.

  Kod sportista, lekovi koji sadrže alkohol mogu dati pozitivne rezultate na anti-doping testu. Nađene alkoholne koncentracije su uglavnom u okviru ili nešto veće od propisane granične vrednosti.

  Lek sadrži konzervans benzalkonijum-hlorid koji je iritant i može izazvati reakcije na koži ili bronhospazam.


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK RINOFLUIMUCIL


Ukoliko mislite da lek Rinofluimucil suviše slabo ili jako deluje na Vaš organizam, obratite se lekaru ili farmaceutu.


Kako koristiti Rinofluimucil?

Raspršivačem uprskati RINOFLUIMUCIL u svaku nozdrvu ponaosob.

Odrasli: 3-4 puta dnevno po 2 doze uprskati u svaku nozdrvu.

Deca preko 12 godina: 3-4 puta dnevno po 1 dozu uprskati u svaku nozdrvu. Za uprskavanje spreja u nozdrvu koristite priloženi raspršivač.


Pridržavajte se preporučenog doziranja.

Jedanput otvorena bočica se može upotrebljavati narednih 20 dana. Lek ne primenjivati kod dece mlađe od 12 godina.

Rinofluimucil sprej za nos, upotrebljavati najduže 7 dana u kontinuitetu.


UPUTSTVO ZA OTVARANJE BOČICE I KORIŠĆENJE RASPRŠIVAČA:


 1. Odvrnite sigurnosni zatvarač na bočici (istovremenim pritiskom na dole i odvrtanjem).

 2. Otklonite zaštitni omotač sa sprej pumpe i zavrnite pumpu sa raspršivačem na bočicu.

 3. Skinite zaštitni poklopac sa raspršivača.

 4. Nekoliko puta pritisnite raspršivač da bi se aktivirala pumpa.


Ako ste uzeli više leka Rinofluimucil nego što je trebalo


Ukoliko ste uzeli veću dozu leka Rinofluimucil nego što bi trebalo, odmah razgovarajte sa Vašim lekarom ili farmaceutom!

Ukoliko ste uzeli veću količinu leka, obavezno se obratite lekaru ili najbližoj bolnici. U slučaju predoziranja može doći do arterijske hipertenzije (povišenog krvnog pritiska), osetljivosti na svetlost, intenzivne glavobolje, stezanja u grudima, a kod dece do hipotermije (sniženja telesne temperature) uz upadljivu sedaciju. U slučaju predoziranja neophodno je primeniti odgovarajuće mere prve pomoći.


Ako ste zaboravili da uzmete lek Rinofluimucil


Nikada ne uzimajte duplu dozu da nadomestite to što ste preskočili da uzmete lek!

Prvom prilikom kad se setite, primenite lek.

Ako naglo prestanete da uzimate lek Rinofluimucil


Primenu leka Rinofluimucil možete prekinuti kada poželite, bez ikakvih smetnji po Vaš organizam.


 1. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA

  Rinofluimucil, kao i drugi lekovi, može imati neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih. Dugotrajna upotreba leka Rinofluimucil može dovesti do lokalne osetljivosti i oticanja okolne sluzokože.

  Dugotrajna primena leka u visokim dozama može imati za posledicu povećanu uznemirenost, lupanje srca,

  drhtanje, itd.

  Ponekad se javlja suvoća sluznice nosa i grla a može doći i do pojave akni. Ovi efekti nestaju prestankom upotrebe leka.


  Sledeća neželjena dejstva se mogu povezati sa upotrebom leka Rinofluimucil; njihova učestalost nije poznata (ne može se proceniti na osnovu raspoloživih podataka).


  Sistem klasifikacije organa

  Neželjena reakcija

  Poremećaji imunog sistema

  Preosetljivost


  Psihijatrijski poremećaji

  Naročito prilikom produžene i/ili

  preterane primene: anksioznost, halucinacije, delirijum


  Poremećaji nervnog sistema

  Naročito prilikom produžene i/ili

  preterane primene: glavobolja, uznemirenost, agitacija, nesanica, tremor


  Kardiološki poremećaji

  Naročito prilikom produžene i/ili

  preterane primene: lupanje srca, ubrzan rad srca, aritmija

  Vaskularni poremećaji

  Povišen krvni pritisak


  Respiratorni, torakalni i medijastinalni poremećaji

  Naročito prilikom produžene i/ili

  preterane primene: suv nos i grlo, osećaj neprijatnosti u nosu, otok sluzokože nosa

  Gastrointestinalni poremećaji

  Mučnina

  Poremećaji na nivou kože i potkožnog tkiva

  Koprivnjača, osip

  Poremećaji na nivou bubrega i urinarnog sistema

  Zadržavanje mokraće


  Opšti poremećaji i reakcije na mestu primene

  Naročito prilikom produžene i/ili

  preterane primene: razdražljivost, zavisnost na lek


  Upotreba leka prema priloženom uputstvu smanjuje mogućnost pojave neželjenih dejstava. Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.

 2. KAKO ČUVATI LEK RINOFLUIMUCIL


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece


  .


  Rok upotrebe

  Rok upotrebe pre otvaranja: trideset meseci


  Rok upotrebe odnosi se na pravilno čuvan lek, u originalnom pakovanju. Ne upotrebljavati lek posle datuma isteka označenog na pakovanju! Otvorena bočica se može upotrebljavati najviše 20 dana.


  Čuvanje


  Ovaj lek ne zahteva posebne uslove čuvanja.


 3. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Rinofluimucil


100 ml spreja za nos sadrži acetilcistein 1 g i tuaminoheptan 0,5 g u obliku tuaminoheptan-sulfata.


Ostali sastojci su: benzalkonijum-hlorid, rastvor; hipromeloza; dinatrijum-edetat; natrijum-dihidrogenfosfat, monohidrat; dinatrijum-fosfat, dodekahidrat; ditiotreitol; sorbitol, tečni, nekristališući; aroma nane; etanol; natrijum-hidroksid; voda, prečišćena.


Kako izgleda lek Rinofluimucil i sadržaj pakovanja


Boca od tamnog stakla, sa 10 ml rastvora, zatvorena sigurnosnim zatvaračem sa aluminijumskim dihtungom. Složiva kutija sa jednom bocom rastvora, sprej pumpa sa raspršivačem i uputstvo za upotrebu.


Nosilac dozvole i Proizvođač

Nosilac dozvole:

Bonifar d.o.o., Bulevar Zorana Ðinđića 87/1, 11070 Novi Beograd, Srbija


Proizvođač:

Zambon S.p.A., Via della Chimica 9, 36100 Vicenza, Italija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno Novembar 2012.

Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati bez lekarskog recepta.


Broj i datum dozvole:


515-01-3987-12-001 od 11.01.2013.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   
kontakt@lekovi.org
Medicines Medicines