Moozeeck

Nicorette Invisipatch transdermalni flaster


UPUTSTVO ZA LEK


Nicorette Invisipatch; transdermalni flaster; 10 mg/16 h Pakovanje: kesice, 7 x 1 transdermalni flaster

Nicorette Invisipatch; transdermalni flaster; 15 mg/16h Pakovanje: kesice, 7 x 1 transdermalni flaster

Nicorette Invisipatch; transdermalni flaster; 25 mg/16 h Pakovanje: kesice, 7 x 1 transdermalni flaster


Ime leka, oblik, jačina i pakovanje


Proizvođač: LTS Lohmann Therapie- Systeme AG


Adresa: Lohmannstr. 2, D-56626 Andernach , Nemačka

Podnosilac zahteva: Johnson & Johnson S.E. INC.-PREDSTAVNIŠTVO

Adresa: Omladinskih brigada 88b , Beograd


Nicorette Invisipatch transdermalni flaster 10 mg/16 h, 15 mg/16 h, 25 mg/16 h nikotin


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, jer sadrži informacije koje su važne za Vas.

Ovaj lek se može nabaviti bez lekarskog recepta. Međutim, neophodno je da pažljivo koristite Nicorette Invisipatch transdermalni flaster da biste ovim lekom postigli najbolje rezultate.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Nicorette Invisipatch transdermalni flaster i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Nicorette Invisipatch transdermalni flaster

 3. Kako se upotrebljava lek Nicorette Invisipatch transdermalni flaster

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Nicorette Invisipatch transdermalni flaster

 6. Dodatne informacije

 7. Korisni saveti kako da prestanete sa pušenjem


 1. ŠTA JE LEK NICORETTE INVISIBLE TRANSDERMALNI FLASTER I ČEMU JE NAMENJEN


  Nicorette® Invisipatch transdermalni flaster spada u grupu lekova koji se zovu nikotinska supstituciona terapija.


  Nicorette® Invisipatch transdermalni flasteri se koristi da olakšaju prekid pušenja kod pušača motivisanih za to. Ovaj lek pomaže pušačima da se povremeno uzdrže od pušenja i omogućava smanjenje broja popušenih cigareta kod pušača koji ne mogu ili ne žele da prestanu sa pušenjem.


  Idealno bi bilo da neprestano imate cilj da prestanete sa pušenjem.


  Osim toga, Nicorette Invisipatch transdermalni flasteri se mogu koristiti i u sledećim situacijama:

 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK NICORETTE INVISIBLE TRANSDERMALNI FLASTER


  Lek Nicorette Invisipatch transdermalni flaster ne smete koristiti ukoliko ste:

 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK NICORETTE INVISIBLE TRANSDERMALNI FLASTER


Kako se upotrebljava Nicorette Invisipatch transdermalni flaster

Pratite dole navedena uputstva.


Odluka kada ćete staviti flaster

 1. Pre nego što stavite svoj Nicorette Invisipatch transderalni flaster, odaberite potpuno čist, suv deo kože, bez dlaka, na prednjoj strani grudi, nadlaktice ili kuka.

 2. Izbegavajte stavljanje ovog flastera na bilo koji deo kože koji je crven, posečen ili iritiran.

 3. Nemojte stavljati ulje ili talk na kožu pre stavljanja flastera, pošto bi to moglo da spreči njegovo ispravno lepljenje.

 4. Važno je da ne koristite isti deo kože dva dana uzastopno, kako biste izbegli iritaciju ovog mesta.


  Kako se primenjuje Nicorette Invisipatch transderalni flaster


  1. Pre primene transdermalnog flastera oprati ruke.


  2. Svaki Nicorette Invisipatch transderalni flaster se nalazi u kesici koju dete ne može da otvori, a koja se otvara presecanjem makazama po ivici.


  3. Izvadite flaster iz kesice i potom uklonite deo srebrne aluminijumske zaštitne folije. Ne treba dodirivati lepljivi deo prstima da ne bi došlo do smanjenja prijanjajuće jačine flastera.


  4. Pažljivo nanesite na odabrani deo kože lepljivi deo flastera, a potom uklonite ostatak srebrne aluminijumske zaštitne folije.


  5. Potom snažno pritisnite flaster na kožu dlanom ruke ili vrhovima prstiju.


  6. Prstima pređite preko krajeva flastera kako bi osigurali da se flaster bezbedno zalepio.


Skidanje i bacanje u otpad Nicorette® Invisipatch transdermalnog flastera


 1. Nicorette Invisipatch transdermalni flaster treba da skinete pre odlaska u krevet, pošto Nicorette Invisipatch transdermalni flaster nije osmišljen tako da se nosi kada odete na spavanje noću ili duže od 16 sati svakog dana.

 2. Nakon skidanja, ovaj transdermalni flaster bi trebalo presaviti na pola, tako da se njegova lepljiva strana

  nalazi sa unutrašnje strane i staviti ga u otvorenu kesicu ili parče aluminijumske folije.

 3. Potom Nicorette Invisipatch transdermalni flaster treba pažljivo baciti u kućni otpad, tako da bude van domašaja dece i životinja.


  Kada se primenjuje Nicorette Invisipatch transderalni flaster


  Ukoliko ste u stanju da odmah prestanete sa pušenjem, treba da koristite Nicorette Invisipatch transdermalni flaster kada Vam je potreban umesto cigareta, tako što ćete slediti uputstva za doziranje detaljno navedena u poglavlju ,,Trenutni prestanak pušenja".


  Ukoliko niste u stanju da odmah prestanete sa pušenjem ili se ne osećate spremnim da prestanete u ovom momentu, treba da što je više moguće cigareta zamenite ovim flasterom. U cigaretama postoje toksini koji mogu da štete Vašem telu. Nicorette Invisipatch transdermalni flaster predstavlja bezbedniju alternativu pušenju, kako za Vas, tako i za one oko Vas. Smanjenje količine cigareta može Vam takođe pomoći da postanete više motivisani da ostavite pušenje.


  Čim budete spremni, treba da težite tome da potpuno ostavite pušenje.


  Ukoliko planirate da ostavite pušenje ili da smanjite broj cigareta koje pušite, možete koristiti Nicorette Invisipatch transdermalni flaster dok još uvek pušite. Međutim, tokom tog vremena treba da težite tome da zamenite što je više moguće cigareta sa Nicorette Invisipatch transdermalnim flasterom. Čim osetite da ste spremni, trebalo bi odmah da prestanete sa pušenjem. Pratite uputstva za doziranje detaljno navedena u poglavlju

  ,,Postepeno odvikavanje od pušenja".


  Možete takođe koristiti Nicorette Invisipatch transdermalni flaster u slučajevima kada ne možete ili ne želite da pušite, npr. tokom dugih letova sa presedanjem, u određenim društvenim prilikama ili na poslu. Međutim, na mestima gde je zabranjeno pušenje, kao što su pabovi, pauze na poslu, javni transport, putovanja kolima, itd., mogli bi biti pogodniji neki alternativni fleksibilni Nicorette proizvodi (npr. guma za žvakanje, inhalator). Sledite uputstva za doziranje navedena u poglavlju ,,Privremena apstinencija".


  Kada pokušavate da se odviknete od pušenja, bihevioralna terapija, savet i podrška će obično poboljšati stopu uspešnosti. Ukoliko pokušavate da prestanete sa pušenjem, ali mislite da Vam je teško da prestanete sa upotrebom Nicorette Invisipatch transdermalnog flastera, treba da se obratite svom lekaru, medicinskoj sestri ili farmaceutu za savet.


  U daljem tekstu se nalaze informacije o doziranju za Nicorette Invisipatch transdermalni flaster. One pokazuju broj flastera koje treba koristiti, kada treba da ih koristite i mesto na koje se primenjuje, maksimalni period vremena tokom koga treba da koristite nikotinsku supstitucionu terapiju.


  Molimo Vas da ove informacije pažljivo pročitate i potom da pogledate poglavlje ,,Kako prestati sa pušenjem – Vaš izbor".Korak 3: Ukoliko ste uspešni i izbegavate pušenje tokom ovog dvonedeljnog perioda, tada pređite sa Nicorette® Invisipatch 15 mg transdermalnog flastera na Nicorette® Invisipatch 10 mg transdermalni flaster svakog dana naredne dve nedelje.


Možete osećati iznenadnu žudnju za pušenjem dugo nakon što ste prestali da pušite i prestali sa upotrebom Nicorette® Invisipatch transdermalnog flastera. Zapamtite da ukoliko dođe do toga,


možete koristite nikotinsku supstitucionu terapiju.


Ukoliko osetite neželjena dejstva ili ste pušač manje zavisnosti

Kada koristite flaster najveće jačine – od 25 mg – ukoliko osetite jaka neželjena dejstva koja ne nestaju

nakon nekoliko dana upotrebe ovog flastera, treba da pređete na flaster srednje jačine – od 15 mg i da ga koristite preostalih 8 nedelja. Potom treba da pređete na flaster manje jačine – od 10 mg i koristite ga preostale 4 nedelje programa lečenja.

Ukoliko ste pušač manje zavisnosti (manje od 20 cigareta dnevno), terapiju treba da započnete sa

flasterom srednje jačine – od 15 mg – i koristite ga narednih 8 nedelja, a potom treba da pređete na manju jačinu – flaster od 10 mg tokom poslednje 4 nedelje lečenja.


Postepeno odvikavanje od pušenja

Nicorette® Invisipatch transdermalni flasteri se mogu upotrebljavati dok još uvek pušite. Predlog je da se počne

sa postepenom zamenom određenog broja cigareta koje pušite dok koristite nikotinske flastere. Nakon postizanja ovog cilja treba u potpunosti da prekinete sa pušenjem, dok ste na terapiji nikotinskim flasterima. Nakon toga, trebalo bi da prestanete i sa upotrebom nikotinskih flastera.

Za postizanje najboljih rezultata, idealno bi bilo da terapiju započnete Nicorette® Invisipatch 25 mg transdermalnim flasterom (korak 1). Polako smanjite količinu nikotina tako što ćete preći na Nicorette®

Invisipatch 15 mg transdermalne flastere (korak 2), onda kada je broj cigareta koje pušite manji od 20 na dan, sve dok potpuno ne prekinete da pušite.

Ako ste pušač manje zavisnosti (pušite manje od 20 cigareta dnevno), preporučuje se da terapiju započnete Nicorette® Invisipatch 15 mg transdermalnim flasterima (korak 2). Treba ih koristiti tokom 8 nedelja i zatim preći na 10mg (korak 3), tokom naredne 4 nedelje tretmana.


Privremena abstinencija

Flaster treba koristiti u onim situacijama kada niste u stanju da pušite, npr. tokom dugih letova sa presedanjem, u određenim društvenim situacijama ili kada ste na poslu.


Za najbolje rezultate, treba da koristite flaster od 25 mg (Korak 1). Međutim, pušačima manje zavisnosti (npr. onima koji puše manje od 20 cigareta dnevno) se preporučuje da koriste Korak 2 (15 mg).


Ako ste uzeli više leka Nicorette Invisipatch transdermalni flaster nego što je trebalo


Ukoliko ste uzeli više od preporučene doze Nicorette Invisipatch transdermalnog flastera, ili ste ostavili flaster mnogo duže nego što je preporučeno ili ste pušili u isto vreme dok ste na terapiji flasterima možete osetiti sledeće simptome: muku, salivaciju, bol u trbuhu, dijareju, znojenje, glavobolju, vrtoglavicu, oštećenje sluha ili slabost.


Ako se kod Vas jave neki od ovih simptoma, odmah kontaktirajte Vašeg lekara ili hitnu službu najbliže bolnice. Sa sobom ponesite ovo uputstvo i kutiju leka.


Ukoliko dete upotrebi Nicorette Invisipatch transdermalni flaster

Kontaktirajte odmah svog lekara ili Urgentnu službu najbliže bolnice ukoliko je dete starosti ispod


18 godina žvakalo, sisalo ili progutalo ovaj lek. Ponesite sa sobom ovo uputstvo i kutiju leka.

Ukoliko nikotin udahne ili proguta dete, to može dovesti do teškog trovanja.


 1. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao i svi lekovi, NicoretteInvisiptach transdermalni flaster može uzrokovati neželjena dejstva. Pošto su mnoga od ovih dejstava nastala usled nikotina, ona se takođe mogu javiti kada se nikotin udiše pušenjem.


  Neželjena dejstva koja se javljaju nakon prestanka pušenja (ukidanje nikotina)

  Neželjena dejstva mogu da se jave pošto ste sa prestankom pušenja smanjili količinu nikotina koju unosite. Ova neželjena dejstva mogu se javiti i kada koristite Nicorette Invisipatch transdermalni flaster pre nego što ste spremni da smanjite unos nikotina.


  Neželjena dejstva:

 2. KAKO ČUVATI LEK NICORETTE INVISIBLE TRANSDERMALNI FLASTER


 3. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Nicorette Invisipatch transdermalni flaster


Aktivna substanca je: nikotin.


Akrilni adhezivni rastvor (Durotak 387-2051) Trigliceridi, srednje dužine lanaca

Bazni butilovani metakrilat kopolimer Kroskarameloza-natrijum

Kalijum-hidroksid


Aluminijumacetilacetonat Nosač i zaštita adheziva

Nosač sloja koji sadrži aktivnu supstancu


Nicorette Invisipatch transdermalni flaster 25 mg/16 h

Jedan flaster sadrži 39,37 mg nikotina koji oslobađa 25 mg nikotina u periodu od 16 časova.

Nicorette Invisipatch transdermalni flaster 15 mg/16 h

Jedan flaster sadrži 23,62 mg nikotina koji oslobađa 15 mg nikotina u periodu od 16 časova.

Nicorette Invisipatch transdermalni flaster 10 mg/16 h

Jedan flaster sadrži 15,75 mg nikotina koji oslobađa 10 mg nikotina u periodu od 16 časova.


Kako izgleda lek Nicorette Invisipatch transdermalni flaster i sadržaj pakovanja

Transdermalni flasteri su pojedinačno pakovani u četvoroslojne kesice koje se sastoje (od spolja ka unutra): štampani papir, PET, aluminijum i akril kopolimer, koje su zapečaćene toplotom.

Pakovanje:

Nicorette®Invisipatch transdermalni flaster 10 mg, 1 x 7 flastera u kesici Nicorette®Invisipatch transdermalni flaster 15 mg, 1 x 7 flastera u kesici Nicorette®Invisipatch transdermalni flaster 25 mg, 1 x 7 flastera u kesici


Nosilac dozvole za lek i Proizvođač

Nosilac dozvole za lek:

McNeil Products Ltd., Maidenhead, Berkshire, SL6 3UG, UK.


Proizvođač:

LTS Lohmann Therapie- Systeme AG Lohmannstrasse 2, D-56626 Andernach, Germany


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Jun, 2011.


Režim izdavanja leka:

Lek se može izdavati bez lekarskog recepta. Broj i datum dozvole:

Broj i datum dozvole za lek Nicorette® Invisipatch; 10mg/16h: 515-01-304-10-001 od 16.09.2011.

Broj i datum dozvole za lek Nicorette® Invisipatch; 15mg/16h: 515-01-305-10-001 od 16.09.2011. Broj i datum dozvole za lek Nicorette® Invisipatch; 25mg/16h: 515-01-306-10-001 od 16.09.2011.


Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z