pfizer Apoteke Apoteke

Rocaltrol

kaps., meka, 100x0,25mcg
CENA: 2.081,24 din.


UPUTSTVO ZA LEK


Rocaltrol®, kapsula, meka, 0.25 mikrograma

Pakovanje:ukupno100kom.,blister,5 x20 kom.


Proizvođač: F.Hoffmann-La Roche Ltd.


Adresa: Grenzacherstrasse 124, Bazel, Švajcarska


Podnosilac zahteva: Roche d.o.o.


Adresa: Milutina Milankovića 11a, 11070 Beograd, Srbija


Zaštićeno ime, jačina, farmaceutski oblik Rocaltrol®, 0.25 mikrograma (mcg), kapsula, meka INN Kalcitriol

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Rocaltrol i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Rocaltrol

 3. Kako se upotrebljava lek Rocaltrol

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Rocaltrol

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE ROCALTROL® I ČEMU JE NAMENJEN


  Rocaltrol sadrži lek koji se zove kalcitriol. On pripada grupi lekova koji se nazivaju „ metaboliti vitamina D“.


  Rocaltrol se koristi za lečenje:


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK ROCALTROL


  Lek Rocaltrol ne smete koristiti:


  Nemojte uzimati Rocaltrol, ako ste alergični (preosetljivi) na:

 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK ROCALTROL


  Uvek ove kapsule uzimajte tačno onako kako vam je to odredio Vaš lekar. Ako niste sigurni, treba da proverite s Vašim lekarom.

  Kapsule progutajte cele sa malo vode.

  Dok uzimate Rocaltrol, Vaš lekar će želeti da radite redovne analize krvi, da proveri daVaš nivo kalcijuma u krvi nije postao suviše visok.


  Oboljenje kostiju kod ljudi sa bubrežnim problemima (bubrežna osteodistrofija)

 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA LEKA


  Kao svi lekovi i Rocaltrol može da izazove neželjene reakcije, ipak ne dobije ih svako. Sledeći neželjeni događaji retko se mogu javiti kod primene ovog leka:

  Visok nivo kalcijuma u krvi

 5. KAKO ČUVATI LEK ROCALTROL

  Lek čuvati van domašaja i vidokruga dece! ROK UPOTREBE

  - Rok upotrebe Rocaltrol kapsula je 3 godine.

  Nemojte koristiti lek Rocaltrol posle isteka roka upotrebe koji je naznačen na blisteru i kutiji. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  ČUVANJE


  Čuvati na temperaturi do 25oC, u originalnom pakovanju. Blister čuvati u kartonskoj kutiji radi zaštite od svetlosti i vlage.

  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.

  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE

Šta sadrži lek Rocaltrol Sadržaj aktivnih supstanci:

Jedna kapsula, meka sadrži: 0,25 mikrograma kalcitriola.


Sadržaj kapsule: butilhidroksianizol (E320), butilhidroksitoluen (E321); trigliceridi srednje dužine lanaca.

Sastav kapsule:

Želatin; glicerol 85%; Karion 83 (suva supstanca sadrži: sorbitol (E420), manitol (E421) i hidrogenizovani hidrolizovani skrob); titan-dioksid (E171); gvožđe-oksid, crveni (E172); gvožđe-oksid, žuti (E172).


Kako izgleda lek Rocaltrol i sadržaj pakovanja


Ovalne, neprovidne, dvobojne kapsule. Jedna strana je narandžastosmeđe do narandžastocrvene, a druga strana je bele do sivožute ili sivonarandžaste boje.

Kapsule sadrže bezbojnu do slabo žućkastu, slabo smeđkastu ili slabo žućkastosmeđu uljanu tečnost. Blister sa 20 kapsula (5 blistera je upakovano u kartonsku kutiju).

Nosilac dozvole i proizvođač


Nosilac dozvole za lek: Roche d.o.o.

Milutina Milankovića 11a 11070 Beograd, Srbija


Poizvođač:

F.Hoffmann-La Roche Ltd, Grenzacherstrasse 124 Bazel, Švajcarska


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Maj 2012.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


515-01-9274-11-001od 14.08.2012.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   
kontakt@lekovi.org
Medicines Medicines