Moozeeck

Brimonal 0.2%


UPUTSTVO ZA LEK


Brimonal® 0.2%, kapi za oči, rastvor, 0.2% Pakovanje: bočica sa kapaljkom, 1x10 mL


Proizvođač: UNIMED PHARMA S.R.O.


Adresa: Orieškova 11, 821 05 Bratislava, Slovačka Republika Podnosilac zahteva: UNIMED PHARMA S.R.O., Predstavništvo

Adresa: Španskih boraca 22b, Beograd, Srbija


Brimonal® 0.2%, kapi za oči, rastvor brimonidin


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Brimonal 0.2% i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Brimonal 0.2%

 3. Kako se upotrebljava lek Brimonal 0.2%

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Brimonal 0.2%

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK Brimonal 0.2% I ČEMU JE NAMENJEN


  Lek Brimonal 0.2% kapi za oči, rastvor, sadrži kao aktivnu supstancu brimonidin-tartarat koji pripada grupi selektivnih agonista alfa-2-adrenergičkih receptora. Ovi lekovi smanjuju intraokularni pritisak tako što smanjuju stvaranje očne vodice i pomažu njeno oticanje iz oka.

  Lek Brimonal 0.2% se koristi za snižavanje povišenog intraokularnog pritiska u sledećim stanjima:

 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK Brimonal 0.2%


  Upozorite lekara ako uzimate druge lekove, imate neku hroničnu bolest, neki poremećaj metabolizma, preosetljivi ste na lekove ili ste imali alergijske reakcije na neke od njih.


  Lek Brimonal 0.2% ne smete koristiti:

 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK Brimonal 0.2%

  Lek Brimonal 0.2% je namenjen za okularnu upotrebu. Uvek pažljivo pratite savete lekara.

  Ako Vam je lekar propisao lek Brimonal 0.2% on će Vas uputiti kako i kada da ga koristite. Ukoliko niste sigurni proverite sa lekarom ili farmaceutom.


  Odrasli:

  Uobičajena doza je 1 kap 2 puta dnevno (u intervalu od 12 sati) u konjuktivalnu kesu.


  Deca:

  Lek Brimonal 0.2% ne smete koristiti kod dece mlađe od 2 godine.

  Lek Brimonal 0.2% nije namenjen za upotrebu kod dece (od 2 do 12 godina).


  Način primene:

  Brimonal 0,2% je lek u obliku kapi za oči. Uvek treba oprati ruke pre primene kapi za oči. Na vašem receptu je navedeno koliko kapi treba da koristite pri svakoj primeni. Ako koristite lek Brimonal 0,2% sa drugim kapima za oči sačekajte 5-15 minuta pre nego što ukapate druge kapi za oči.

  Lagano zabaciti glavu unazad i gledati u plafon. Nežno povući donji kapak na dole, lagano pritisnuti predhodno

  otvorenu bočicu kako bi se oslobodila jedna kap u oko. Zatvoriti oko, pritisnuti prstom zatvoreno oko u uglu (na strani bližoj nosu) i držati tako 1 minut. Voditi računa da tokom primene vrh kapaljke ne dodirne oko, niti bilo šta drugo.

  Posle aplikacije bočicu dobro zatvoriti bi se sprečila kontaminacija rastvora.


  Lek Brimonal 0.2% ne treba koristi kada nosite kontaktna sočiva. Kontaktna sočiva uklonite pre stavljanja kapi i sačekajte najmanje 15 minuta pre nego što ih vratite.


  Ukoliko mislite da lek Brimonal 0.2% suviše slabo ili jako deluje na Vaš organizam, obratite se lekaru ili farmaceutu.

  Vaš lekar će Vas posavetovati koliko dugo da uzimate lek Brimonal 0.2%.


  Ako ste uzeli više leka Brimonal 0.2% nego što je trebalo


  Simptomi predoziranja nakon okularne primene kod odraslih bili su praćeni već poznatim neželjenim reakcijama (videti odeljak 4).

  Kod odraslih koji su slučajno progutali brimonidin kapi za oči došlo je do pojave hipotenzije par sati kasnije, koju je zatim pratila pojava hipertenzije.

  Ukoliko ste uzeli više leka nego što je trebalo, odmah se obratite Vašem lekaru.


  Ozbiljna neželjena dejstva prijavljena su kod dece koja su slučajno progutala sadržaj bočice. Simptomi su pospanost, mlitavost, niska telesna temperatura, bledilo i teškoće pri disanju. Ukoliko do toga dođe odmah se javite lekaru i ponesite lek sa sobom.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Brimonal 0.2%


  Ako ste propustili jednu dozu nastavite sa sledećom po normalnom rasporedu doziranja. Nikada ne uzimajte duplu dozu da nadoknadite to što ste preskočili da uzmete lek!


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Brimonal 0.2%

  Da bi lek bio efikasan morate da ga koristite svakodnevno. Nemojte da prekidate upotrebu lek dok se ne posavetujete sa lekarom.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao i svi lekovi i lek Brimonal 0.2% može izazvati neželjene reakcije, mada se one ne moraju ispoljiti kod svih. Neželjena dejstva se svrstavaju po učestalosti pojavljivanja kod pacijenata na:

  Veoma česta (češće od 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek) Česta (kod 1-10 na 100 pacijenata koji uzimaju lek) Povremena (kod 1-10 na 1 000 pacijenata koji uzimaju lek) Retka (kod 1-10 na 10 000 pacijenata koji uzimaju lek)


  Veoma retka (ređe od 1 na 10 000 pacijenata koji uzimaju lek)

  Nepoznate učestalosti (ne može da se proceni na osnovu raspoloživih podataka).


  Veoma česta:

  Iritacija oka (crvenilo, osećaj pečenja, žarenja i prisustva stranog tela u oku, svrab, folikuli konjuktive (vežnjače)), zamagljen vid, alergijske reakcije (zapaljenje očnih kapaka, zapaljenje konjuktive, pojava mehurića ili belih tačaka na konjuktivi)


  Česta:

  Lokalna iritacija (crvenilo i otok kapaka, zapaljenje očnih kapaka, otok konjuktive sa sekrecijom, bolu u oku i suzenje), osetljivost na svetlost, erozije i mrlje na površini oka, suvoća očiju, beljenje konjuktive, poremećaj vida, zapaljenje konjuktive.


  Veoma retka:

  Iritis (upala očne dužice), suženje zenice oka


  Nepoznata učestalost:

  Svrab očnih kapaka, iridociklitis (prednji uveitis)


  Neka od ovih dejstava mogu biti posledica alergije na bilo koji sastojak leka. Neželjene reakcije se mogu javiti i na drugim delovima tela osim oka:


  Veoma često:

  Glavobolja, suvoća usta, umor, pospanost


  Često:

  Nesvestica, simptomi slični nazebu, simptomi koji obuhvataju smetnje u želucu i varenju, poremećaj čula ukusa ili opštu slabost


  Povremeno:

  Depresija, palpitacije (osećaj lupanja srca) ili promene srčanog ritma, suvoća nosne sluznice, opšte alergijske reakcije


  Retko:

  Otežano disanje


  Veoma retko:

  Nesanica, iznenadna nesvestica, visok ili nizak krvni pritisak


  Nepoznate učestalosti:

  Kožne reakcije uključujući crvenilo, edem lica, svrab, osip i vazodilataciju (širenje krvnih sudova).


  Ako bilo koje neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili ako primetite neka neželjena dejstva koja nisu ovde navedena molimo vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta. Možda će vam biti propisan drugi lek. Nemojte prekidati primenu ovog leka bez prethodne konsultacije sa lekarom.


 5. KAKO ČUVATI LEK Brimonal 0.2%


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece.


  Rok upotrebe

  Rok upotrebe neotvorenog leka: 2 godine.

  Lek ne sme da se koristi nakon isteka roka upotrebe utisnutog na pakovanju. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Rok upotrebe posle prvog otvaranja: 28 dana.


  Čuvanje

  Čuvati na temperaturi do 25C, u originalnom pakovanju, radi zaštite od svetlosti. Ne čuvati u frižideru / ne zamrzavati.


  Posle svake primene leka bočicu odmah zatvoriti.


  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti u kućni otpad. Pitajte vašeg farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.

  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Brimonal 0.2%

Aktivna supstanca leka Brimonal 0.2% je brimonidin-tartarat.

1 mL rastvora sadrži 2 mg brimonidin-tartarata.


Pomoćne supstance: benzalkonijum-hlorid; natrijum-hlorid; hipromeloza;

vinska kiselina;

natrijum-tartarat, dihidrat; natrijum-hidroksid;

voda za injekcije


Kako izgleda lek Brimonal 0.2% i sadržaj pakovanja


Lek Brimonal 0.2% je bistar, slabo viskozan rastvor zelenakasto-žute boje, bez vidljivih čestica. Svaka bočica Brimonal 0.2% kapi za oči, sadrži 10 mL kapi za oči, rastvor.


Unutrašnje pakovanje leka je bočica sa kapaljkom od polietilena niske gustine. Bočica je zatvorena zatvaračem od polipropilena, sa polietilenskim sigurnosnim prstenom.

Spoljnje pakovanje leka je složiva kartonska kutija.


Veličina pakovanja: 110 mL.

Lek je namenjen za okularnu upotrebu.


Nosilac dozvole i Proizvođač


Nosilac dozvole:

UNIMED PHARMA S.R.O. Predstavništvo, Španskih boraca 22 b, Beograd, Srbija. Proizvođač:

UNIMED PHARMA S.R.O., Orieškova 11, Bratislava, Slovačka Republika


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno:


Februar 2013.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


515-01-4857-12-001 od 26.03.2013.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z