FISKocr

Digoxicor


UPUTSTVO ZA PACIJENTA


Digoxicor®, tablete, 0,25 mg, 50 kom


Proizvođač: SOPHARMA PLC


Adresa: 16,IlienskoShossestreet,1220Sofija, Bugarska


Podnosilac zahteva: SOPHARMA PLC Predstavništvo Beograd


Adresa: Kumodrška235,Beograd,Srbija


Digoxicor ®, 0,25 mg, tablete

INN: digoksin


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek!U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Digoxicor i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Digoxicor

 3. Kako se upotrebljava lek Digoxicor

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Digoxicor

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK DIGOXICOR I ČEMU JE NAMENJEN?


  Digoxicor sadrži aktivnu supstancu digoksin i pripada grupi lekova koji se nazivaju srčani glikozidi. Ovi lekovi deluju tako što usporavaju ritam Vašeg srca uz istovremeno povećanje snage srčanih otkucaja.

  Digoxicor se koristi u lečenju hronične srčane insuficijencije (slabost srčanog mišića) i nekih od poremećaja srčanog ritma, prvenstveno poremećaje ritma pretkomora (atrijalne tahiaritmije).


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK DIGOXICOR


  Upozorite Vašeg lekara ako uzimate druge lekove, imate neku hroničnu bolest, neki poremećaj metabolizma, preosetljivi ste na lekove ili ste imali alergijske reakcije na neke od njih.


  Lek Digoxicor ne smete koristiti

 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK DIGOXICOR


  Uvek uzimajte DIGOXICOR tačno onako kako Vam je propisao lekar. Proverite sa Vašim lekarom ili farmaceutom ako niste sigurni u vezi nečega. Nemojte menjati dozu ili prekidati uzimanje leka bez saglasnosti


  lekara, čak i ako se osećate dobro.


  Vaš lekar je procenio koliko leka Digoxicor je potrebno Vama

 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao i svi drugi lekovi i DIGOXICOR može imati neželjena dejstva ali se ona neće javiti kod svih pacijenata.

  Odmah se javite Vašem lekaru ako osetite:

 5. KAKO ČUVATI LEK DIGOXICOR


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece.


  Čuvati na temperaturi ispod 25C u originalnom pakovanju.


  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima


  ROK UPOTREBE


  2 godine.

  Ne koristiti preparat nakon isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju. Rok ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek DIGOXICORKako izgleda lek DIGOXICOR i sadržaj pakovanja


Okrugle, ravne tablete, bele do skoro bele boje sa utisnutom podeonom crtom na jednoj strani. 10 tableta u

blister pakovanju od PVC/aluminijum folije, 5 blistera su pakovana u kartonske kutije sa uputstvom za upotrebu.


Nosilac dozvole i Proizvođač


Nosilac dozvole:

Sopharma Predstavništvo Beograd

Adresa: Kumodraška 235, Beograd, Srbija


Proizvođač: Sopharma PLC

Adresa: 16, Iliensko Shosse street, 1220 Sofija, Bugarska


Datum poslednje revizije teksta uputstva


Novembar 2011


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo na lekarski recept.


Broj i datum odobrenja:


515-01-6738-10-001 od 20.02.2012

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   
kontakt@lekovi.org