FISKocr

Montelukast


UPUTSTVO ZA LEK


Montelukast film tableta, 10 mg

Pakovanje: blister 2x14 film tableta


Ime leka, oblik, jačina i pakovanje


Proizvođač: Abdi İbrahim İlaç San. ve Tic A.Ş.Adresa:

Sanayi Mahallesi, Tunç Cad. No:3 Esenyurt İstanbul, Turska

Podnosilac zahteva: NELT Co doo


Adresa: Maršala Tita 206, 11272 Dobanovci, Srbija


Montelukast, 10 mg, film tableta Zaštićeno ime, jačina, farmaceutski oblik


INN montelukast


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Montelukast i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Montelukast

 3. Kako se upotrebljava lek Montelukast

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Montelukast

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK Montelukast I ČEMU JE NAMENJEN

  Montelukast je antagonist leukotrienskih receptora koji blokira supstance koje se zovu leukotrieni. Leukotrieni

  izazivaju suženje i otok disajnih puteva u plućima, a takođe mogu izazvati alergijske simptome. Blokiranjem leukotriena montelukast poboljšava simptome astme, pomaže u kontroli astme i poboljšava sezonske alergijske simptome (takođe poznate kao polenska kijavica ili sezonski alergijski rinitis).

  Vaš lekar Vam je propisao Montelukast da bi lečio astmu koju imate, sprečavajući pojavu simptoma astme tokom dana ili noći.

 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK Montelukast


  Obavestite vašeg lekara o svim medicinskim problemima ili alergijama koje trenutno imate ili ste imali ranije.


  Lek Montelukast ne smete koristiti:

 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK Montelukast

 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao i svi drugi lekovi, Montelukast može izazvati neželjene efekte, mada se oni ne pojavljuju kod svih pacijenata.


  U kliničkim ispitivanjima sa lekom Montelukast u obliku film tableta od 10 mg, najčešće (kod više od 1 na 100 ili manje od 1 na 10 pacijenata) zabeleženi neželjeni efekti izazvani lekom Montelukast bili su:

 5. KAKO ČUVATI LEK Montelukast


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece.


  Rok upotrebe


  2 godine

  Lek nemojte koristiti posle isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Čuvanje


  Čuvati na temperaturi do 30°C u originalnom pakovanju radi zaštite od svetlosti i vlage.

  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Montelukast

Aktivna supstanca je: montelukast.

Jedna film tableta Montelukast sadrži 10 mg montelukasta ( u obliku montelukast- natrijuma).


Ostali sastojci su:

Jezgro tablete:


Kako izgleda lek Montelukast i sadržaj pakovanja

Montelukast su četvrtaste, bikonveksne film tablete, svetlo smeđe boje, sa oznakom “MOK 10” na jednoj strani i “PHD471” na drugoj strani.

Blister od OPA/Al/PVC/Al folije. U kutiji se nalaze dva blistera sa po 14 film tableta.


Nosilac dozvole i Proizvođač


Nosilac dozvole: NELT Co doo, Maršala Tita 206,11272 Dobanovci, Srbija


Proizvođač: Abdi İbrahim İlaç San. ve Tic A.Ş., Sanayi Mahallesi, Tunç Cad. No:3 Esenyurt İstanbul, Turska


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Jun 2013.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


515-01-1726-12-001 od 28.08.2013.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z