FISKocr

Herbion sirup od bršljana


UPUTSTVO ZA LEK


Herbionsirup od bršljana 7 mg/mL


Pakovanje: boca staklena, 1×150 mL sirupa


Proizvođač: Krka, tovarna zdravil, d.d, Novo mesto


Adresa: Šmarješka cesta 6, Novo mesto, Slovenija


Podnosilac zahteva: Krka-Farma d.o.o., Beograd


Adresa: Jurija Gagarina 26v/II, Beograd, Srbija


Herbion sirup od bršljana

suvi ekstrakt lista bršljana (Hedera helix L.)


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, jer sadrži informacije koje su važne za Vas.

Ovaj lek se može nabaviti bez lekarskog recepta. Međutim, neophodno je da pažljivo koristite lek Herbion sirup od bršljana, da biste sa njim postigli najbolje rezultate.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Herbion sirup od bršljana i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Herbion sirup od bršljana

 3. Kako se upotrebljava lek Herbion sirup od bršljana

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Herbion sirup od bršljana

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK HERBION SIRUP OD BRŠLJANA I ČEMU JE NAMENJEN


  Herbion sirup od bršljana sadrži suvi ekstrakt lista bršljana.

  Herbion sirup od bršljana je biljni lek koji se koristi kao ekspektorans (za olakšavanje iskašljavanja) kod produktivnog kašlja. Herbion sirup od bršljana razređuje gustu sluz u disajnim putevima, olakšava iskašljavanje i smiruje kašalj.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK HERBION SIRUP OD BRŠLJANA


  Upozorite lekara ako uzimate druge lekove, imate neku hroničnu bolest, neki poremećaj metabolizma, preosetljivi ste na lekove ili ste imali alergijske reakcije na neke od njih.


  Lek Herbion sirup od bršljana ne smete koristiti:

  - ako ste alergični (preosetljivi) na ekstrakt lista bršljana, na druge biljke porodice Araliaceae ili na neki drugi sastojak leka Herbion sirup od bršljana.

  Ovaj lek ne sme se davati deci mlađoj od 2 godine zbog rizika od pogoršanja respiratornih simptoma.


  Kada uzimate lek Herbion sirup od bršljana, posebno vodite računa:

 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK HERBION SIRUP OD BRŠLJANA


  Lek Herbion sirup od bršljana uzimajte uvek tačno onako kako Vam je to objasnio Vaš lekar. Ako niste sasvim sigurni, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom.


  Uobičajena doza za odrasle i adolescente starije od 12 godina je 5 do 7,5 mL sirupa dva puta dnevno. Uobičajena doza za decu uzrasta od 6 do 12 godina je 5 mL sirupa dva puta dnevno.

  Uobičajena doza za decu uzrasta od 2 do 5 godina je 2,5 mL sirupa dva puta dnevno.


  Primena kod dece mlađe od 2 godine je kontraindikovana.


  Sirup uzimajte ujutru i u rano poslepodne. Možete ga uzimati nezavisno od obroka.

  Trebalo bi da pijete dosta vode ili toplih napitaka bez kofeina dok uzimate lek Herbion sirup od bršljana. Ako se simptomi nastave duže od nedelju dana tokom primene ovog leka, razgovarajte sa svojim lekarom ili

  farmaceutom.


  Ako ste uzeli više leka Herbion sirup od bršljana nego što je trebalo

  Nemojte uzimati veće doze od preporučenih. Unos doza koje su veće od preporučenih (više od dve dnevne doze) može da izazove mučninu, povraćanje, dijareju (proliv) i uznemirenost. Terapija je simptomatska.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Herbion sirup od bršljana


  Nemojte uzimati dvostruku dozu ako ste propustili da uzmete prethodnu.


  Ako imate bilo kakva dodatna pitanja o korišćenju ovog leka, obratite se lekaru ili farmaceutu.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao svi lekovi, i lek Herbion sirup od bršljana može da izazove neželjena dejstva, mada se ona ne moraju javiti kod svakoga.


  Neželjena dejstva su prema učestalosti pojavljivanja svrstana u sledeće grupe:


  Veoma često:

  javljaju se kod više od 1 na 10 korisnika

  Često:

  javljaju kod 1 do 10 na 100 korisnika

  Povremeno:

  javljaju kod 1 do 10 na 1.000 korisnika


  Retko:

  javljaju kod 1 do 10 na 10.000 korisnika

  Veoma retko:

  javljaju se kod manje od 1 na 10.000 korisnika

  Nepoznato:

  ne može se proceniti na osnovu dostupnih podataka


  Često:

  Ako se pojavi alergijska reakcija, prestanite da uzimate ovaj lek i razgovarajte sa lekarom.


  Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


 5. KAKO ČUVATI LEK HERBION SIRUP OD BRŠLJANA


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece.


  Rok upotrebe


  Rok upotrebe: 2 godine.

  Rok upotrebe nakon prvog otvaranja: 3 meseca.


  Nemojte koristiti lek Herbion sirup od bršljana posle isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Čuvanje


  Ne postoje posebni zahtevi čuvanja.


  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.

  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Herbion sirup od bršljana

-

Kako izgleda lek Herbion sirup od bršljana i sadržaj pakovanja


Sirup je žutosmeđe boje i ima specifičan miris i ukus. Može biti prisutan talog karakterističan za prirodne supstance.


Herbion sirup od bršljana je dostupan u pakovanju sa 150 mL sirupa sa plastičnim zatvaračem i kašikom za doziranje.


Nosilac dozvole i Proizvođač


Krka-Farma d.o.o., Beograd, Jurija Gagarina 26v/II, Beograd, Srbija Krka d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Novembar, 2013.


Režim izdavanja leka:


Lek se izdaje bez lekarskog recepta.


Broj i datum dozvole:


515-01-5078-12-001 od 21.03.2014.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z