Moozeeck

Enap HL20


UPUTSTVO ZA LEK


Enap® HL20, tableta, 20 mg/12,5 mg Pakovanje: ukupno 20 kom, blister, 2 x 10 kom Enap® HL20, tableta, 20 mg/12,5 mg Pakovanje: ukupno 30 kom, blister, 3 x 10 kom Enap® HL20, tableta, 20 mg/12,5 mg Pakovanje: ukupno 90 kom, blister, 9 x 10 kom


Proizvođač: Krka, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto


Adresa: Šmarješka cesta 6, Novo mesto, Slovenija


Podnosilac zahteva: Krka-Farma d.o.o., Beograd


Adresa: Jurija Gagarina 26v/II, Beograd, Srbija


Enap® HL20 20 mg/12,5 mg tableta enalapril/hidrohlortiazid


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Enap HL20 i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Enap HL20

 3. Kako se upotrebljava lek Enap HL20

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Enap HL20

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK ENAP® HL20 I ČEMU JE NAMENJEN


  Enap HL20 sadrži enalapril maleat i hidrohlortiazid:


  Dejstvo ovog leka je da snižava krvni pritisak. Enap HL20 se koristi u terapiji visokog krvnog pritiska (hipertenzije). Uzimanje oba leka koja Enap HL20 sadrži može da pojača njihovo dejstvo u poređenju sa uzimanjem pojedinačnih lekova.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK ENAP HL20


  Upozorite lekara ako uzimate druge lekove, imate neku hroničnu bolest, neki poremećaj metabolizma, preosetljivi ste na lekove ili ste imali alergijske reakcije na neke od njih.


  Lek Enap HL20 ne smete koristiti:


  - ako ste preosetljivi na enalapril, hidrohlortiazid ili na bilo koji sastojak leka Enap HL20 (nabrojani su u tački 6). Znaci mogu da budu svrab, koprivnjača, teško disanje ili oticanje šaka, grla, usta ili očnih kapaka.


  Nemojte uzimati Enap HL20 ako se bilo šta od navedenog odnosi na Vas. Ako niste sigurni, razgovarajte sa lekarom ili farmaceutom pre nego što počnete da uzimate Enap HL20.


  Kada uzimate lek Enap HL20, posebno vodite računa:


  Pre početka lečenja lekom Enap HL20 posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom:


  Ako niste sigurni da li se bilo šta od nabrojanog odnosi na Vas, razgovarajte sa lekarom ili farmaceutom pre nego što počnete da uzimate lek Enap HL20.


  Uzimanje leka Enap HL20 sa hranom ili pićima


  Lek možete uzimati sa ili bez hrane.

  Tokom lečenja nemojte uzimati alkoholna pića, jer alkohol pojačava dejstvo leka Enap HL20 na krvni pritisak i možda ćete osetiti vrtoglavicu, ošamućenost ili nesvesticu. Unos alkohola morate svesti na minimalni nivo.


  Primena leka Enap HL20 u periodu trudnoće i dojenja


  Pre nego što počnete da uzimate neki lek, posavetujte se sa svojim lekarom ili farmaceutom.


  Trudnoća

  Morate obavestiti svog lekara ako ste trudni ili mislite da ste trudni.

  Lekar će Vam savetovati da prestanete da uzimate lek Enap HL20 pre nego što zatrudnite, ili čim saznate da ste trudni, i da pređete na terapiju drugim lekom umesto leka Enap HL20. Primena leka Enap HL20 se ne preporučuje tokom trudnoće, a ne sme se primenjivati nakon trećeg meseca trudnoće, jer može ozbiljno ugroziti bebu.


  Dojenje

  Obavestite lekara ukoliko dojite ili nameravate da započnete sa dojenjem. Enap HL20 se ne preporučuju kod majki koje doje.


  Uticaj leka Enap HL20 na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama


  Pojedina neželjena dejstva kao što su vrtoglavica i umor, zabeleženi su tokom upotrebe leka Enap HL20. Ovo može uticati na sposobnost pacijenta za upravljanje motornim vozilom ili rukovanje mašinama.


  Važne informacije o nekim sastojcima leka Enap HL20


  Enap HL20 sadrži laktozu. U slučaju intolerancije na pojedine šećere, obratite se vašem lekaru pre upotrebe ovog leka.


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK ENAP HL20  Ako naglo prestanete da uzimate lek Enap HL20


  Nemojte prestajati da uzimate lek, osim ako Vam to nije rekao lekar. Ako prestanete, krvni pritisak može da se poveća. Ako krvni pritisak postane suviše visok, to može uticati na srce ili bubrege.


  Ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Lek Enap HL20, kao i drugi lekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih.


  Veoma je važno da odmah prestanete da uzimate lek Enap HL20 i potražite hitnu medicinsku pomoć ako počnete da osećate sledeće simptome:


  Ostala moguća neželjena dejstva

  Veoma česta, (javljaju se kod više od 1 na 10 osoba)

  - zamućeni vid, kašalj, neuobičajen zamor, slabost (mučnina).


  Često, (javljaju se kod manje od 1 na 10 osoba, a kod više od 1 na 100 osoba)


  Povremeno, (javljaju se kod manje od 1 na 100 osoba, a kod više od 1 na 1000 osoba)


  Retko, (javljaju se kod manje od 1 na 1.000 osoba, a kod više od 1na 10.000 osoba)


  Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


 5. KAKO ČUVATI LEK ENAP HL20


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece.


  Rok upotrebe


  Enap HL20: 5 godina.

  Nemojte koristiti lek Enap HL20 posle isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Čuvanje


  Enap HL20:

  Čuvati na temperaturi do 25°C, u originalnom pakovanju.


  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.

  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Enap HL20Kako izgleda lek Enap HL20 i sadržaj pakovanja


Enap HL20 tablete su okrugle, ravnih površina, bele boje, sa podeonom crtom na jednoj strani. Podeona crta nije namenjena lomljenju tablete.


Enap HL20

Na raspolaganju su kutije sa 20, 30, 90 tableta. U kutiji se nalaze 2, 3 ili 9 blistera (OPA/Al/PVC//Al) sa po 10 tableta.

Ne moraju sve veličine pakovanja biti u prometu.


Nosilac dozvole i Proizvođač


Krka-Farma d.o.o., Beograd, Jurija Gagarina 26v/II, Beograd, Srbija

Krka, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, Novo mesto, Slovenija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Mart, 2013.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:

Broj i datum dozvole za stavljanje u promet leka Enap®-HL 20, tablete, 20 x (20mg + 12,5mg): 515-01-7029-12-001 od 22.04.2013.

Broj i datum dozvole za stavljanje u promet leka Enap®-HL 20, tablete, 30 x (20mg + 12,5mg):

515-01-7030-12-001 od 22.04.2013.

Broj i datum dozvole za stavljanje u promet leka Enap®-HL 20, tablete, 90 x (20mg + 12,5mg): 515-01-7031-12-001 od 22.04.2013.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z