Moozeeck

Esradin


UPUTSTVO ZA LEK


Esradin film tableta, 5 mg

Pakovanje: ukupno 7 kom, blister, 1 x 7 kom


Esradin film tableta, 5 mg

Pakovanje: ukupno 10 kom, blister, 1 x 10 kom


Esradin film tableta, 5 mg

Pakovanje: ukupno 14 kom, blister, 2 x 7 kom


Esradin film tableta, 5 mg

Pakovanje: ukupno 20 kom, blister, 2 x 10 kom


Proizvođač: Slaviamed d.o.o., u saradnji sa Krka, tovarna zdravil, d.d.


Adresa: Slaviamed d.o.o.: Sremska Mitrovica, Rumska malta bb, Srbija

Krka, tovarna zdravil, d.d.: Novo mesto, Šmarješka cesta 6, Slovenija

Podnosilac zahteva: Slaviamed d.o.o., Srbija


Adresa: Bulevar Oslobođenja 177, Beograd, R. Srbija


Esradin 5 mg film tableta desloratadin


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Esradin i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Esradin

 3. Kako se upotrebljava lek Esradin

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Esradin

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK ESRADIN I ČEMU JE NAMENJEN


  Esradin je antialergijski lek koji ne izaziva pospanost. On pomaže u kontrolisanju alergijskih reakcija i njihovih simptoma.


  Esradin ublažava simptome povezane sa alergijskim rinitisom (zapaljenje sluznice nosa prouzrokovano alergijom, na primer, polenska groznica ili alergija na grinje iz kućne prašine). Ovi simptomi uključuju kijanje, curenje nosa, svrab nosa i nepca, crvenilo, svrab i suzenje očiju.


  Esradin se koristi i za ublažavanje simptoma povezanih sa urtikarijom (stanje na koži prouzrokovano alergijom). Ovi simptomi uključuju svrab i koprivnjaču.


  Ublažavanje simptoma traje tokom čitavog dana i pomaže Vam da nastavite sa svojim uobičajenim dnevnim aktivnostima ili snom.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK ESRADIN


  Upozorite lekara ako uzimate druge lekove, imate neku hroničnu bolest, neki poremećaj metabolizma, preosetljivi ste na lekove ili ste imali alergijske reakcije na neke od njih.


  Lek Esradin ne smete koristiti:


  -ako ste alergični (preosetljivi) na desloratadin, na neki drugi sastojak leka Esradin ili na loratadin. Esradin je indikovan za odrasle i adolescente (12 godina i starije).

  Kada uzimate lek Esradin, posebno vodite računa:


  - ako imate oslabljenu funkciju bubrega.


  Posavetujte se sa svojim lekarom pre upotrebe leka Esradin ukoliko se ovo odnosi na Vas, ili ukoliko niste sigurni.


  Primena drugih lekova


  Obavestite svog lekara ili farmaceuta ako uzimate ili ste donedavno uzimali neki drugi lek, uključujući i one koje se nabavljaju bez lekarskog recepta.


  Nema poznatih interakcija leka Esradin sa drugim lekovima.


  Uzimanje leka Esradin sa hranom ili pićima


  Esradin može da se uzima sa hranom ili bez nje.


  Primena leka Esradin u periodu trudnoće i dojenja


  Pre nego što počnete da uzimate neki lek, posavetujte se sa svojim lekarom ili farmaceutom. Ne preporučuje se korišćenje leka Esradin u periodu trudnoće i dojenja.

  Uticaj leka Esradin na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama


  Pri preporučenim dozama ne očekuje se da lek Esradin izaziva pospanost ili smanjenje pažnje. Međutim, veoma retko neke osobe osete pospanost koja može da utiče na njihovu sposobnost za upravljenje vozilima ili korišćenje mašina.


  Važne informacije o nekim sastojcima leka Esradin


  Esradin sadrži laktozu. U slučaju netolerancije na neke od šećera, obratite se vašem lekaru pre upotrebe ovog leka.


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK ESRADIN


  Lek Esradin uzimajte uvek tačno onako kako Vam je to objasnio Vaš lekar. Ako niste sasvim sigurni, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom.


  Odrasli i adolescenti (uzrasta 12 godina ili više): jedna tableta dnevno. Progutajte celu tabletu sa vodom, bez obzira na obroke.


  Tabletu progutati celu sa vodom, sa ili bez hrane.


  Vaš lekar će odrediti tip alergijskog rinitisa (zapaljenje nosne sluznice alergijskog porekla) od kojeg bolujete i dužinu lečenja.


  Ukoliko bolujete od intermitentnog alergijskog rinitisa (prisustvo simptoma kraće od 4 dana nedeljno ili kraće od 4 nedelje), dužina lečenja će zavisiti od razvoja Vaše bolesti.


  Ukoliko bolujete od perzistentnog alergijskog rinitisa (prisustvo simptoma 4 ili više dana nedeljno i duže od 4 nedelje) lečenje će duže trajati, što će odrediti Vaš lekar.


  Dužina lečenja urtikarije (koprivnjača) je različita za svaki pojedinačni slučaj, te je neophodno pridržavati se uputstava svog lekara.


  Ukoliko primetite da lek Esradin suviše jako ili slabo deluje na Vaš organizam, obavestite svog lekara.


  Ako ste uzeli više leka Esradin nego što je trebalo


  Lek Esradin uzimajte onako kako Vam je lekar propisao. Ne bi trebalo da se jave ozbiljni problemi kod slučajnog predoziranja. Međutim, ako ste uzeli više leka Esradin nego što je trebalo, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Esradin


  Ako ste jednom zaboravili da uzmete dozu, uzmite je čim se setite, zatim se vratite na svoj redovni raspored uzimanja leka. Ne uzimajte duplu dozu da bi nadoknadili preskočenu dozu.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Esradin

  O prekidu primene leka odlučuje Vaš lekar.

  Ako imate bilo koja pitanja o upotrebi ovog leka pitajte Vašeg lekara ili farmaceuta.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao i svi drugi lekovi lek Esradin može izazvati neželjena dejstva.


  Kod odraslih najćešće prijavljena neželjena dejstva su umor, suva usta i glavobolja. Kod adolescenata, najćešće prijavljeno neželjeno dejstvo je glavobolja.


  U postmarkentiškom periodu praćenja leka Esradin, vrlo retko su prijavljeni slučajevi teških alergijskih reakcija (otežano disanje, zviždanje u plućima, ospe i oticanje) i ospe. Takođe, veoma retko su prijavljeni slučajevi kao što su: lupanje srca, ubrzan rad srca, bol u stomaku, mučnina, povraćanje, naduvenost stomaka, proliv, vrtoglavica, pospanost, nemogućnost spavanja, bol u mišićima, halucinacije (priviđanja), epileptički napadi, uznemirenost sa nevoljnim pokretima tela, zapaljenje jetre i poremećaj funkcije jetre.


  Ako se bilo koje gore navedeno neželjeno dejstvo pojača ili primetite bilo koje drugo neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu potrebno je da obavestite lekara ili farmaceuta.


 5. KAKO ČUVATI LEK ESRADIN


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece.


  Rok upotrebe


  2 godine.

  Nemojte koristiti lek Esradin posle isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Čuvanje


  Čuvati u originalnom pakovanju radi zaštite od vlage.


  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.

  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Esradin

makrogol 400).

Kako izgleda lek Esradin i sadržaj pakovanja

Svetloplave, okrugle film tablete sa zakošenim ivicama.


Na raspolaganju su kutije sa 7, 10, 14 ili 20 film tableta. U kutiji su 1 ili 2 blistera (OPA/Al/PVC//Al) sa po 7 ili 10 film tableta.


Nosilac dozvole i Proizvođač

Slaviamed d.o.o., Bulevar Oslobođenja 177, Beograd, R. Srbija Slaviamed d.o.o., Srbija, Sremska Mitrovica, Rumska malta bb

u saradnji sa Krka, tovarna zdravil, d.d., Slovenija, Novo mesto, Šmarješka cesta 6


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno:


Januar, 2013.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


Esradinfilm tableta, 5 mg, 1x7 kom: 515-01-3275-11-001 od 05.03.2013. Esradinfilm tableta, 5 mg, 1x10 kom: 515-01-3276-11-001 od 05.03.2013. Esradinfilm tableta, 5 mg, 2x7 kom: 515-01-3277-11-001 od 05.03.2013. Esradinfilm tableta, 5 mg, 2x10 kom: 515-01-3278-11-001 od 05.03.2013.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z