FISKocr

Operil


UPUTSTVO ZA LEK


Operil®, sprej za nos, rastvor, 0,05%

Pakovanje: ukupno 10ml; sprej-boca sa dozerom 1x10ml


Proizvođač: Lek farmacevtska družba d.d.


Adresa: Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija


Podnosilac zahteva: Predstavništvo Sandoz Pharmaceuticals d.d. Beograd

Adresa: Kneginje Zorke 2, Beograd, SrbijaOperil® 0,05% sprej za nos, rastvor INN: oksimetazolin


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, jer sadrži informacije koje su važne za Vas.

Ovaj lek se može nabaviti bez lekarskog recepta. Međutim, neophodno je da pažljivo koristite

lek Operil, da biste sa njim postigli najbolje rezultate.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Operil i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Operil

 3. Kako se upotrebljava lek Operil

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Operil

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK Operil® I ČEMU JE NAMENJEN

  Operil, sprej za nos, rastvor, 0,05% je namenjen samo za odrasle osobe i decu stariju od 12 godina. Za decu

  između 6 i 12 godina pogodan lek je Operil P, sprej za nos, rastvor, 0,025% mg/ml.


  Operil, sprej za nos, rastvor, 0,05% sadrži oksimetazolin. Oksimetazolin dovodi do lokalne vazokonstrikcije u nosu (dekongestivno delovanje) i na taj način smanjuje otok nosne sluzokože. Operil, sprej za nos, rastvor, 0,05% koristi se za brzo ublažavanje simptoma zapušenog nosa kod prehlade, alergijskog rinitisa i rinosinuzitisa i upale srednjeg uha. Operil počinje da deluje u roku od nekoliko minuta i dejstvo traje 6 do 8 časova.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK Operil


  Lek Operil ne smete koristiti:

 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK Operil


  Lek Operil uzimajte uvek tačno onako kako vam je to objasnio Vaš lekar. Ako niste sasvim sigurni, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom.


  Za primenu u nos.


  Odrasli i deca starija od 12 godina:

  U svaku nozdrvu primeniti jedan do dva spreja 2 do 3 puta dnevno. Operil, sprej za nos nije namenjen za decu mlađu od 12 godina.

  Ukoliko nakon 3-5 dana simptomi i dalje traju, treba prekinuti primenu leka i obratiti se lekaru.


  Lek ne treba koristiti duže od 5 uzastopnih dana kako ne bi došlo do rebound efekta, odnosno rinitisa izazvanog lekom.


  Ako ste uzeli više leka Operil nego što je trebalo


  Ukoliko uzmete više leka nego što bi trebalo potražite savet lekara ili idite do najbliže bolnice. Ponesite pakovanje leka sa sobom.

  Simptomi umerenog do teškog predoziranja mogu biti: proširene zenice, mučnina, groznica, cijanoza, spazam,

  ubrzan srčani rad, poremećaj srčanog ritma, povišen krvni pritisak, otežano disanje i psihički poremećaji, kao i pospanost, sniženje telesne temperature, usporen srčani rad pad krvnog pritiska, šok i gubitak svesti.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Operil


  Ne uzimajte duplu dozu da bi nadoknadili preskočenu dozu.

  Ako ste zaboravili da uzmete lek, preskočite propuštenu dozu i uzmite narednu dozu u predviđeno vreme.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Operil


  Nema poznatih dejstava.


  Ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Lek Operil, kao i drugi lekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih.

  Ne očekuju se teški neželjeni efekti pri primene spreja za nos sa oksimetazolinom. Povremeno se mogu javiti (manje od 1 kod 100, ali vise od 1 kod 1000 lečenih pacijenata):

  Respiratorni poremećaji: kijanje, sušenje i iritacija sluzokože nosa, usta ili grla. Očni poremećaji: iritacija, nelagodnost ili crvenilo očiju.


  Retki neželjeni efekti (manje od 1 kod 1000, ali više od 1 kod 10000 lečenih pacijenata)):


 5. KAKO ČUVATI LEK Operil


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece.


  Rok upotrebe


  3 godine.

  Rok upotrebe nakon prvog otvaranja: 14 dana.


  Nemojte koristiti lek Operil posle isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju ("Važi do:"). Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Čuvanje


  Lek čuvati na temperaturi do 25oC.


  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.

  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Operil


Aktivna supstanca je: oksimetazolin.

Jedan mililitar Operila 0,05% spreja za nos, rastvora, sadrži 500 mcg/ml oksimetazolin-hidrohlorida (0,05% rastvor).


Ostali sastojci su: Benzalkonijum-hlorid Natrijum-hidroksid

Natrijum-dihidrogenfosfat, dihidrat Natrijum-hidrogenfosfat, dihidrat Voda, prečišćena


Kako izgleda lek Operil i sadržaj pakovanja


Pakovanje: ukupno 10 ml; sprej-boca sa dozerom 1x10ml


Nosilac dozvole i Proizvođač

Nosilac dozvole:

Predstavništvo Sandoz Pharmaceuticals d.d. Beograd Kneginje Zorke 2, Beograd, Srbija


Proizvođač:

Lek farmacevtska družba d.d. Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Novembar, 2011.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati bez lekarskog recepta.


Broj i datum dozvole:


Broj i datum dozvole za stavljanje u promet leka Operil® 0,05%, sprej za nos, rastvor, 10 ml: 515-01-0195-11-001 od 18.01.2012.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   
kontakt@lekovi.org