Moozeeck

Bepanthen


UPUTSTVO ZA LEK


Bepanthen®, krem, 5 % Pakovanje: ukupno 30 g, tuba, 1 x 30 g


Proizvođač: GP Grenzach Produktions GmbH


Adresa: Emil-Barell-Strasse 7, 79639 Grenzach-Wyhlen, Nemačka


Podnosilac zahteva: Bayer d.o.o.


Adresa: Omladinskih brigada 88b, 11070 Beograd


Bepanthen, krem, 5 % Dekspantenol


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, jer sadrži informacije koje su važne za Vas.

Ovaj lek se može nabaviti bez lekarskog recepta. Međutim, neophodno je da pažljivo koristite lek Bepanthen,da biste sa njim postigli najbolje rezultate.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Bepanthen i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Bepanthen

 3. Kako se upotrebljava lek Bepanthen

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Bepanthen

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK Bepanthen® I ČEMU JE NAMENjEN


  Bepanthen krem sadrži aktivnu supstancu dekspantenol i formulisan je kao emulzija sa niskim sadržajem ulja koja se brzo upija.

  Dekspantenol se u ćelijama kože brzo pretvara u pantotensku kiselinu. Pantotenska kiselina ima ulogu u formiranju i regeneraciji kože.


  Bepanthen krem se upotrebljava:

 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK Bepanthen


  Lek Bepanthen ne smete koristiti:


  Ovaj lek ne smete koristiti ako ste alergični (preosetljivi) na dekspantenol ili na bilo koji drugi sastojak leka (vidi Dodatne informacije).


  Kada uzimate lek Bepanthen posebno vodite računa:

  Treba izbegavati kontakt sa očima.


  Konsultujte svog lekara ili farmaceuta ako:

 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK Bepanthen


  Nanositi Bepanthen krem jednom ili više puta dnevno, po potrebi.


  Važno je da se pridržavate instrukcija za doziranje kako je navedeno u ovom uputstvu:


 4. MOGUĆA NEŽELjENA DEJSTVA


  Lek Bepanthen, kao i drugi lekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih.


  Neželjena dejstva izazvana upotrebom Bepanthen krema su retka. Ukoliko primetite bilo kakvu neuobičajenu reakciju na koži, obavestite o tome svog lekara. Prijavljene su alergijske reakcije i alergijske promene na koži kao što su kontaktni dermatitis (zapaljenje kože), alergijski dermatitis, pruritus (svrab), eritem (crvenilo), ekcem, raš (osip), urtikarija, iritacija kože, plikovi.


  Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


 5. KAKO ČUVATI LEK Bepanthen Čuvati van domašaja i vidokruga dece. Rok upotrebe

  3 godine

  Nemojte koristiti lek Bepanthen posle isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju.


  Čuvanje


  Lek se čuva na temperaturi do 25°C.

  Nakon upotrebe tubu čvrsto zatvorite i stavite na mesto gde će biti zaštićena od toplote.


  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Bepanthen


Aktivna supstanca je dekspantenol.

Jedan gram krem sadrži 50 mg aktivne supstance dekspantenola.


Ostali sastojci su: DL-pantolakton, fenoksietanol, kalijum-heksadecilnfosfat, cetilalkohol, stearilalkohol, lanolin (E 913), izopropilmiristat, propilenglikol, prečišćena voda, kalijum-hidroksid.


Kako izgleda lek Bepanthen i sadržaj pakovanja


Bepanthen je glatka, homogena krema bele do svetlo žute boje, vrlo slabog mirisa. Tuba sadrži 30 g krema.

Nosilac dozvole i Proizvođač Nosilac dozvole

Bayer d.o.o., Omladinskih brigada 88b, 11 070 Beograd


Proizvođač

GP Grenzach Produktions GmbH

Emil-Barell-Strasse 7, 79639 Grenzach-Wyhlen, Nemačka


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Jul, 2013.


Režim izdavanja leka:


Lek se izdaje bez lekarskog recepta.


Broj i datum dozvole:


Broj i datum dozvole: 515-01-01376-13-001 od 03.10.2013.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z