FISKocr

Pilfud 5% sprej za kožu


UPUTSTVO ZA LEK


PILFUD®; sprej za kožu, rastvor; 5%

Pakovanje: bočica sa sprej pumpom, 60 mL


Proizvođač: Bosnalijek d.d.


Adresa: Jukićeva 53, Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Podnosilac zahteva: Predstavništvo Bosnalijek d.d., Beograd

Adresa: Cara Nikolaja II 61 b


Pilfud® 5% sprej za kožu, rastvor minoksidil


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, jer sadrži informacije koje su važne za Vas.

Ovaj lek se može nabaviti bez lekarskog recepta. Međutim, neophodno je da pažljivo koristite lek Pilfud® 5% sprej za kožu da biste sa njim postigli najbolje rezultate.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Pilfud® 5% sprej za kožu i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Pilfud® 5% sprej za kožu

 3. Kako se upotrebljava lek Pilfud®5% sprej za kožu

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Pilfud® 5% sprej za kožu

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK Pilfud® 5% sprej za kožu I ČEMU JE NAMENJEN


  Pilfud® 5% sprej za kožu je lek iz grupe antialopecika (lekovi koji stimulišu rast kose). Primenjuje se u lečenju naslednog gubitka kose kod muškaraca starosne dobi od 18 do 65 godina, jer sprečava daljnji gubitak kose i pomaže njen ponovni rast. Sadrži minoksidil, za koji se smatra da pomaže dotoku krvi u ćelije iz kojih dlaka raste.


  Početak i stepen rasta kose su individualni. Obično, mlađi pacijenti i oni kod kojih je gubitak kose prisutan tokom kraćeg vremenskog perioda, ili oni kod kojih je gubitkom kose zahvaćena manja površina glave, bolje odgovaraju na primenu Pilfud® 5% rastvora, premda se individualni odgovor ne može predvideti.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK Pilfud® 5% sprej za kožu Lek Pilfud® 5% sprej za kožu ne smete koristiti ako:

 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK Pilfud® 5% sprej za kožu


  Pilfud® 5% sprej za kožu primenjujte uvek tačno onako kako vam je to objasnio Vaš lekar. Ako iste sigurni, proverite sa Vašim lekarom ili farmaceutom.


  Pilfud® 5% sprej za kožu je namenjen isključivo za spoljašnju primenu. Primenjuje se samo na površini glave.


  Doziranje (muškarci 18-65 godina)

  Po 1 ml Pilfud® 5% spreja za kožu naneti dva puta na dan na sasvim suvu površinu glave zahvaćenu gubitkom kose. Ukupna dnevna doza ne sme biti veća od 2 ml.


  Da bi se postigao očekivani terapijski efekat, sprej za kožu treba primenjivati dva puta na dan, tokom najmanje dva meseca. Nakon postizanja kliničkog poboljšanja nastaviti s uobičajenom primenom Pilfud® 5% sprej za kožu, da se proces rasta kose održi. Postoje izveštaji koji upozoravaju da se tri do četiri meseca nakon prestanka primene Pilfud® 5% sprej za kožu, proces gubitka kose opet nastavlja.

  Ako se zadovoljavajući terapijski efekt ne postigne ni nakon godinu dana, lečenje treba prekinuti.


  Način primene

  Ujutro i uvečer sprej pumpicom naneti po 1 ml Pilfud® 5% spreja za kožu na suvu površinu glave zahvaćenu gubitkom kose, te blago utrljavati od središta prema krajevima. Pri svakoj primeni, pritisne se vrh pumpice 8 puta, kako bi se naneo po 1 ml rastvora. Nakon nanošenja rastvora oprati ruke.


  Pre prvog korišćenja pumpice nekoliko puta se istisne rastvor, sve dok se ne postigne ujednačen mlaz. Pri sledećoj primeni sprej se može odmah koristiti.


  Doziranje kod dece i starijih

  Ne preporučuje se. Neškodljivost i efikasnost primene kod pacijenata mlađih od 18 i starijih od 65 godina nisu ispitane.


  Ako ste uzeli više leka Pilfud® 5% sprej za kožu nego što je trebalo


  Nisu poznati slučajevi predoziranja minoksidilom nakon lokalne primene Pilfud® 5% spreja za kožu.


  Slučajno unošenje veće količine rastvora u probavni sistem može uzrokovati sistemska neželjena dejstva koje su posledica farmakološkog delovanja minoksidila (2 ml Pilfud® 5% spreja za kožu sadrži 100 mg minoksidila, što je maksimalna preporučena oralna doza u lečenju visokog krvnog pritiska).


  Znaci i simptomi predoziranja minoksidilom prvenstveno su kardiovaskularne prirode, povezani sa zadržavanjem tečnosti i soli i tahikardija (ubrzan srčani ritam).


  U slučaju predoziranja odmah se javite svom lekaru, kako bi Vam mogao pružiti pomoć.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Pilfud® 5% sprej za kožu


  Ako ste zaboravili primenitii Pilfud® 5% sprej za kožu, učinite to čim se setite. Nakon toga, nastavite s primenom prema uobičajenom rasporedu i na preporučeni način. Ne primenjujte dvostruku dozu leka odjedanput, da bi nadoknadili propuštenu dozu.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Pilfud® 5% sprej za kožu


  Tri do četiri meseca nakon prestanka primene ovog leka, novoizrasla kosa nestaje i proces gubitka kose (ćelavosti) se nastavlja.


  Ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Lek Pilfud® 5% sprej za kožu, kao i drugi lekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih.


  Primenjen u preporučenom rasponu doza, Pilfud® 5% sprej za kožu se dobro podnosi, a moguća neželjena dejstva su po svojoj prirodi uglavnom blaga i prolazna.


  Nakon stavljanja leka u promet prijavljena su niže navedena neželjena dejstva.


  Crvena i upaljena koža praćena svrbežom i peckanjem na mestu primene. To se neželjeno dejstvo obično javlja na početku lečenja i ne zahteva prekid primene. Ako se međutim javi uporno i dugotrajno crvenilo ili nadraženost kože, prestanite sa daljnjom primenom Pilfud® 5% sprej za kožu i javite se svom lekaru.

  Zabeležena su i sledeća neželjena dejstva: hipertrihoza (neželjena dlakavost), lokalno crvenilo, peckanje, isušenost kože glave i pojačano ispadanje kose.

  Kod nekih je pacijenata uočeno pojačano ispadanje kose na početku lečenja Pilfud® 5% sprejem za kožu. To prolazno ispadanje kose obično se javlja 2 do 6 sedmica nakon početka lečenja i prestaje nakon nekoliko sedmica. Ako ispadanje kose potraje duže od 2 sedmice, prestanite primenjivati Pilfud® 5% sprej za kožu i posavetujte se sa dermatologom. Sistemska neželjena dejstva, poput kardiovaskularnih i metaboličkih, zabeležena su iznimno retko. Zabeleženi su retki slučajevi hipotenzije (sniženje krvnog pritiska).

  Ako se jave snižen krvni pritisak, bol u grudima, ubrzan rad srca, slabost, vrtoglavica, iznenadan i neočekivani porast telesne težine, oteknuće ruku ili stopala, odmah prestanite s primenom Pilfud® 5% sprej za kožu i javite se svom lekaru.


  Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite nako neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


 5. KAKO ČUVATI LEK Pilfud® 5% sprej za kožu


  Čuvati van domašaja dece.


  Rok upotrebe

  2 godine.

  Upotrebiti u roku od 30 dana posle prvog otvaranja.

  Nemojte koristiti lek Pilfud® 5% sprej za kožu posle isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju!


  Čuvanje

  Čuvati na temperaturi do 30°C.

  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Pilfud® 5% sprej za kožu


1 ml Pilfud® 5% spreja za kožu sadrži: Minoksidila 50,0 mg Ostali sastojci: propilenglikol, etanol 96% i voda, prečišćena.


Kako izgleda lek Pilfud® 5% sprej za kožu i sadržaj pakovanja


Bistar, slabo žut do narandžast rastvor.


Bela polietilenska bočica sa sprej pumpom. Bočica sadrži 60 ml rastvora.


Nosilac dozvole


Nosilac dozvole: Predstavništvo Bosnalek d.d., Beograd, Cara Nikolaja II 61b.


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


April, 2012.


Režim izdavanja leka:

Lek se može izdavati bez lekarskog recepta.


Broj i datum dozvole:


515-01-6095-11-001 od 12.06.2012.


Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z