FISKocr

Belosalic mast


UPUTSTVO ZA LEK


Belosalic ® , 0,5 mg/g + 30 mg/g, mast Pakovanje:tuba1x30g


Proizvođač: Belupo, lijekovi i kozmetika d.d.

Adresa: Danica 5, 48000 Koprivnica, Republika Hrvatska

Podnosilac zahteva: Predstavništvo Belupo, lijekovi i kozmetika d.d.

Adresa: Mosorska 1, 11000 Beograd, Republika Srbija


Belosalic 0,5mg/g+30mg/g, mast INN: betametazon, salicilna kiselina


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Belosalic mast i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Belosalic mast

 3. Kako se upotrebljava lek Belosalic mast

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Belosalic mast

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK Belosalic mast I ČEMU JE NAMENJEN

  Belosalic mast sadrži dva aktivna sastojka, betametazondipropionat i salicilnu kiselinu. Betametazondipropionat pripada grupi lekova koji se zovu kortikosteroidi za lokalnu primenu. On je

  klasifikovan kao „jak kortikosteroid“. Efikasan je kod lokalne primene i dovodi do brzog i trajnog

  odgovora kod onih zapaljenskih oboljenja kože koje i inače reaguju na terapiju kortikosteroidima za lokalnu primenu, a takođe je efikasan i kod stanja koja slabije reaguju, poput psorijaze (promene na koži praćene svrabom, srebrnkasto-roze ljuspicama koje se razvijaju na laktovima, kolenima, kosmatom delu glave i drugim delovima tela) na kosmatom delu glave, hronične plak psorijaze na šakama i stopalima, ali isključujući raširenu plak psorijazu.


  Salicilna kiselina omekšava gornji ljuskavi sloj na površini kože koji je nastao zbog problema na koži koji imate. Ovo omogućava da betametazon dipropionat prodre do bolesne kože koja se nalazi ispod ovog

  sloja i da pomogne da se koža izleči.


  Belosalic mast se primenjuje kod odraslih osoba i dece isključivo za lečenje bolesti kože kod kojih je gornji sloj kože prekriven slojem ljuski. Vaša mast će ukloniti sloj ljuski i smanjiti crvenilo i svrab kože koji su nastali zbog problema sa kožom koji imate.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK Belosalic mast

  Upozorite lekara ako uzimate druge lekove, imate neku hroničnu bolest, neki poremećaj metabolizma, preosetljivi ste na lekove ili ste imali alergijske reakcije na neke od njih.


  Belosalic mast ne smete da upotrebljavate ukoliko:

 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK Belosalic mast

  Vaš lekar će Vas posavetovati koliko dugo da uzimate lek Belosalic mast. Ne prekidajte tretman dok se ne posavetujete sa Vašim lekarom iako je nastupilo poboljšanje bolesti.


  Uvek primenjujte Belosalic mast tačno onako kako Vam je Vaš lekar odredio. Proverite sa Vašim lekarom ili farmaceutom, ukoliko niste sigurni u način primene.


  Belosalic mast primenjujte samo na čistu i suvu kožu. Belosalic mast ne primenjujte na kosmatom delu glave iz estetskih razloga, jer masti slepljuju kosu.


  Odrasli:

  Belosalic mast jednom do dva puta dnevno lagano utrljajte u tankom sloju na obolelu površinu kože.


  Kod nekih pacijenata poboljšanje može biti postignuto manje učestalim aplikacijama masti. Lekar će odrediti dozu leka koja je odgovarajuća za Vas.

  Ukoliko se lek primenjuje na lice trajanje lečenja treba da bude ograničeno na najduže 5 dana. Vaš lekar može zatražiti kontrolu za dve nedelje kako bi procenio efekat lečenja. Maksimalna

  nedeljna doza ne sme da bude veća od 60 g.


  Deca:

  Primena leka kod dece treba da se ograniči na period od 5 dana.

  Dugotrajnu, kontinuiranu primenu leka treba izbegavati kod svih pacijenata bez obzira na uzrast. Svaki put kada koristite Belosalic mast sledite uputstva iz odeljka „Kada uzimate lek Belosalic,

  posebno vodite računa“.


  Ako ste uzeli više leka Belosalic mast nego što je trebalo

  Ukoliko ste Vi ili neko drugi slučajno progutali Belosalic mast ne bi trebalo da bude bilo kakvih problema. Međutim, ukoliko ste zabrinuti obratite se Vašem lekaru. Ukoliko ste koristili mast

  češće nego što Vam je lekar propisao ili na velike površine tela, ona može uticati na neke od Vaših hormona. Kod dece može uticati na rast i razvoj. Takođe može prouzrokovati da se

  osećate i/ ili budete bolesni i da Vam se javi zujanje u ušima. Ukoliko niste koristili lek kao što Vam je lekar propisao, tj. koristili ste ga češće ili duži vremenski period, morate reći Vašem

  lekaru.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Belosalic mast

  Nikada ne uzimajte duplu dozu da nadomestite to što ste zaboravili da uzmete lek!


  Ukoliko ste zaboravili da primenite Vašu dozu leka u određeno vreme, primenite je čim se setite i nastavite sa primenom onako kako Vam je Vaš lekar propisao.


  Ukoliko imate bilo kakvo pitanje o načinu primene leka obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Belosalic mast

  O prekidu primene leka odlučuje Vaš lekar.

  Ako imate bilo koja pitanja o upotrebi ovog leka pitajte Vašeg lekara


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA

  Kao i svi drugi lekovi, Belosalic mast može da izazove neželjene reakcije, mada se one ne javljaju kod svih pacijenata.


  Neželjena dejstva uključuju pojavu lokalne iritacije i preosetljivosti. Dugotrajna primena bez prekida može dovesti do pojave postepenog sušenja kože na mestu primene (lokalna atrofija) kože, strija (crvene linije) i proširenih kapilara na površini kože (površinska vaskularna dilatacija (najčešće na licu)).


  Sledeća neželjena dejstva prijavljena su tokom primene kortikosteroida za lokalnu primenu: pečenje, svrab, iritacija, isušivanje kože, upala korena dlake (folikulitis), pojačana dlakavost (hipertrihoza), akneiformne erupcije, smanjena pigmentacija kože (hipopigmentacija), dermatitisa oko usta (perioralni dermatitis), alergijske kožne reakcije (alergijski kontaktni dermatitis), razmekšavanje (maceracija) kože, sekundarne infekcije, strije i zapaljenje kože (miliaria).


  Ukoliko ste primetili neko od navedenih ili bilo koje drugo neželjeno dejstvo, koje ovde nije navedeno, molimo Vas da obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta.


 5. KAKO ČUVATI LEK BELOSALIC mast

  Rok upotrebe

  4 godine

  Rok upotrebe je utisnut na pakovanju.


  Lek se ne sme primeniti nakon isteka roka upotrebe!


  Čuvanje

  Čuvati na temperaturi do 250C. Lek čuvati van domašaja dece.

  Lekovi se ne smeju odlagati putem kućnih otpadnih voda ili kućnog otpada. Pitajte farmaceuta kako da odložite lekove koji Vam više nisu potrebni. Takvim ponašanjem čuvamo našu okolinu.


  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek BELOSALIC mast

Aktivna supstanca je betametazon, salicilna kiselina.


Jedan gram BELOSALIC masti sadrži sadrži 0,5 mg betametazondipropionata i 30 mg salicilne kiseline.


Pomoćne supstance: parafin, tečni; vazelin, beli.


Kako izgleda lek BELOSALIC mast i sadržaj pakovanja


Mast.


BELOSALIC mast: bela, poluprovidna homogena mast.


BELOSALIC mast: Aluminijumska tuba sa 30g masti, zatvorena plastičnim zatvaračem, upakovana u kartonsku kutiju.


Nosilac dozvole i Proizvođač


Predstavništvo Belupo, lijekovi i kozmetika d.d. Mosorska 1, 11000 Beograd, Republika Srbija


Belupo, lijekovi i kozmetika d.d.

Danica 5, 48000 Koprivnica, Republika Hrvatska Ovo uputstvo je poslednji put odobreno Septembar, 2012.

Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


515-01-1997-12-001 od 15.11.2012.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z