Moozeeck

Lipanor


UPUTSTVO ZA LEK


Lipanor®, 100 mg, kapsula, tvrda

Pakovanje: blister, 3 x 10 kapsula, tvrdih


Proizvođač: Sanofi Winthrop Indstrie

Adresa: 1, rue de la Vierge, Ambares et Lagrave, 33565 Carbon Blanc, Francuska

Nosilac dozvole: sanofi-aventis d.o.o.

Adresa: Španskih boraca 3/VI, 11070 Beograd, Srbija


Lipanor®, 100 mg, kapsula, tvrda INN: ciprofibrat

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Lipanor i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Lipanor

 3. Kako se upotrebljava lek Lipanor

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Lipanor

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK LIPANOR I ČEMU JE NAMENJEN


  Lek Lipanor pripada grupi lekova poznatih pod nazivom fibrati. Ovi lekovi se koriste u cilju smanjenja količine masnoća (lipida) u krvi – na primer u cilju smanjenja nivoa triglicerida.


  Lek Lipanor se koristi kao dodatak dijeti sa smanjenom količinom masti i drugim oblicima nefarmakološke terapije, kao što su fizičke vežbe i smanjenje telesne mase, u sledećim slučajevima:

 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK LIPANOR


  Ako Vas je lekar obavestio da ste netolerantni na neke vrste šećera, posavetujte se sa Vašim lekarom pre uzimanja ovog leka.


  Lek Lipanor ne smete koristiti:


  Ovaj lek se NE SME KORISTITI u sledećim situacijama:


  Analize krvi:


  Uzimanje leka Lipanor sa hranom ili pićima


  Jedno od neželjenih dejstava ovog leka su problemi sa mišićima. Ukoliko budete konzumirali alkohol možete povećati šansu za pojavu ovog neželjenog dejstva. Ovo znači da morate da ograničite količinu alkohola koju pijete dok ste na terapiji ciprofibratima. Pitajte lekara za više informacija.


  Primena leka Lipanor u periodu trudnoće i dojenja


  Pre nego što počnete da uzimate bilo koji lek, posavetujte se sa Vašim lekarom ili farmaceutom.


  Nemojte koristiti lek Lipanor:


  -Ukoliko ste trudni, možda ste trudni ili mislite da bi mogli biti trudni.

  -

  Ukoliko dojite ili planirate da dojite. Ovo je zbog toga što male količine ciprofibrata mogu proći u

  mleko majke.


  Uticaj leka Lipanor na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama


  Lek Lipanor nema uticaja na psihofizičke sposobnosti prilikom upravljanja motornim vozilom i mašinama.


  Važne informacije o nekim sastojcima leka Lipanor


  Ukoliko Vam je lekar rekao da imate intoleranciju na neke šećere, kontaktirajte Vašeg lekara pre primene ciprofibrata.


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK LIPANOR


  Lek Lipanor uzimajte uvek tačno onako kako vam je to objasnio Vaš lekar. Ako niste sasvim sigurni, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutim.


  Uzimanje ovog leka

 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Lek Lipanor, kao i drugi lekovi, može da izazove neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih.


  Prestanite sa uzimanjem leka i bez odlaganja kontaktirajte Vašeg lekara ili idite do najbliže bolnice – možda će Vam biti potrebna hitna terapija, ukoliko se kod Vas jave:

 5. KAKO ČUVATI LEK LIPANOR


  Držati lek Lipanor van domašaja i pogleda dece!


  Rok upotrebe Rok upotrebe


  3 godine.

  Nemojte koristiti lek Lipanor posle isteka roka upotrebe naznačenog na kutiji.


  Čuvanje


  Lek čuvati na temperaturi do 25°C.

  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.

  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Lipanor Aktivna supstanca:

1 kapsula sadrži:

ciprofibrat...........................100 mg

Pomoćne supstance:

Skrob, kukuruzni; laktoza, monohidrat.

Omotač kapsule: želatin; titan-dioksid (E171); gvožđe(III)-oksid, žuti (E172); gvožđe(III)-oksid, crni (E172).


Kako izgleda lek Lipanor i sadržaj pakovanja


3 PVC/Alu blistera sa po 10 kapsula, tvrdih se nalazi u složivoj kartonskoj kutiji.

Izgled: Prašak bele do skoro bele boje u neprovidnim želatinskim kapsulama. Gornji deo kapsule (glava) je maslinastozelene boje, a donji deo (telo) je svetložute boje.


Nosilac dozvole i Proizvođač

Nosilac dozvole: sanofi-aventis d.o.o.

Španskih boraca 3/VI, 11070 Beograd, Srbija Proizvođač:

Sanofi Winthrop Indstrie

1, rue de la Vierge, Ambares et Lagrave, 33565 Carbon Blanc, Francuska


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Mart, 2014.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


515-01-06939-13-001 od 09.06.2014.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z