Moozeeck

Esomeprazol Sandoz


UPUTSTVO ZA PACIJENTA


Esomeprazol Sandoz® gastrorezistentne tablete 20 mg Pakovanje: blister 1x7 gastrorezistentnih tableta Pakovanje: blister 2x7 gastrorezistentnih tableta Esomeprazol Sandoz® gastrorezistentne tablete 40 mg Pakovanje: blister 1x7 gastrorezistentnih tableta Pakovanje: blister 2x7 gastrorezistentnih tableta


Proizvođač: Salutas Pharma GmbH

Adresa: Otto-von-Guericke-Allee 1, Barleben, Nemačka

Podnosilac zahteva: Predstavništvo Sandoz Pharmaceuticals d.d. Beograd

Adresa: Kneginje Zorke 2, Beograd, Srbija


Esomeprazol Sandoz® 20 mg gastrorezistentne tablete Esomeprazol Sandoz® 40 mg gastrorezistentne tablete


esomeprazol


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Esomeprazol Sandoz i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Esomeprazol Sandoz

 3. Kako se upotrebljava lek Esomeprazol Sandoz

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Esomeprazol Sandoz

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK Esomeprazol Sandoz I ČEMU JE NAMENJEN

  Lek Esomeprazol Sandoz sadrži aktivnu supstancu esomeprazol i pripada grupi lekova koja se zove inhibitori protonske pumpe. On deluje tako što smanjuje količinu kiseline koju stvara Vaš želudac.


  Lek Esomeprazol Sandoz se koristi za lečenje sledećih oboljenja:


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK Esomeprazol Sandoz


  Lek Esomeprazol Sandoz ne smete koristiti:

 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK Esomeprazol Sandoz


  Lek Esomeprazol Sandoz uzimajte uvek tačno onako kako vam je to objasnio Vaš lekar. Ako niste sasvim sigurni, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom.


  Za oralnu upotrebu.

  Lek je namenjen za odrasle i decu stariju od 12 godina (u posebnim indikacijama).  Primena leka kao produžene terapije nakon prevencije ponovnog krvarenja čira sa intravenski primenjenim esomeprazolom

  - Odrasli starosti 18 godina i stariji: uobičajena doza je 40 mg jednom dnevno tokom 4 nedelje


  Ako ste uzeli više leka Esomeprazol Sandoz nego što je trebalo


  Ako ste uzeli više leka nego što bi trebalo, odmah se obratite lekaru ili farmaceutu.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Esomeprazol Sandoz

  Ako ste zaboravili da uzmete dozu leka, uzmite je čim se setite. Međutim, ako je uskoro vreme za narednu dozu, preskočite propuštenu dozu.

  Ne uzimajte duplu dozu da bi nadoknadili preskočenu dozu. Ako naglo prestanete da uzimate lek Esomeprazol Sandoz Nemojte sami prekidati terapiju lekom, osim po savetu lekara.


  Ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA

  Lek Esomeprazol Sandoz , kao i drugi lekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih.


  Ako primetite bilo koje od navedenih ozbiljnih neželjenih dejstava, prestanite sa uzimanjem leka Esomeprazol Sandoz i odmah potražite lekarsku pomoć:


  U veoma retkim slučajevima, esomeprazol može uticati na bela krvna zrnca i dovesti do imunodeficijencije-pad imunog (odbrambenog sistema). Ako imate infekciju sa simptomima kao što su groznica sa teškim opštim stanjem ili groznicu sa simptomima lokalne infekcije kao što su bol u vratu, grlu ili ustima ili teškoće sa mokrenjem, veoma je važno da se posavetujete sa svojim lekarom što pre kako bi se isključila agranulocitoza (nedostatak belih krvnih zrnaca) analizom krvi. Veoma je važno da date informaciju koje ste lekove uzimali u to vreme.


  Nemojte biti zabrinuti ovom listom neželjenih dejstava leka. Možda se kod Vas neće javiti nijedno.

  Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom


  uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


 5. KAKO ČUVATI LEK Esomeprazol Sandoz


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece.


  Rok upotrebe


  2 godine.

  Nemojte koristiti lek Esomeprazol Sandoz posle isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju ("Važi do:"). Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Čuvanje

  Lek čuvati na temperaturi do 25ºC.

  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.

  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Esomeprazol Sandoz

Aktivna supstanca je: esomeprazol magnezijum-dihidrat.


EsomeprazolSandoz® 20mggastrorezistentnetablete

Jedna gastrorezistentna tableta sadrži 20 mg esomeprazola (u obliku esomeprazol-magnezijum, dihidrata).


EsomeprazolSandoz® 40mggastrorezistentnetablete

Jedna gastrorezistentna tableta sadrži 40 mg esomeprazola (u obliku esomeprazol-magnezijum, dihidrata).


Ostali sastojci su:

Jezgro tablete

Saharoza; skrob, kukuruzni; glukoza, tečna; hidroksipropilceluloza; povidon K 22,50-27,00; talk; titan-dioksid (E171); metakrilna kiselina-etilakrilat kopolimer (1:1); gliceromonostearat 40-55%; propilenglikol; stearinska kiselina; polisorbat 80; simetikon; celuloza, mikrokristalna; makrogol 6000; krospovidon; silicijum-dioksid, koloidni, bezvodni; magnezijum-stearat.


Obloga tablete

Hipromeloza; makrogol 6000; titan-dioksid (E171); talk; gvožđe(III)-oksid, crveni (E172).

Samo za Esomeprazol Sandoz 20 mg: Gvožđe(III)-oksid, žuti (E172)


Kako izgleda lek Esomeprazol Sandoz i sadržaj pakovanja


EsomeprazolSandoz® 20mg gastrorezistentnetablete Bledo ružičasta, okrugla, obložena tableta.


EsomeprazolSandoz® 40mg gastrorezistentnetablete

Bledo ružičasta, okrugla, obložena tableta sa podeonom crtom sa obe strane. Tableta se može podeliti na jednake polovine.


U kartonskoj kutiji se nalaze 1 ili 2 Al/Al (OPA/Al/PVC- aluminijumski blister) blistera sa po 7 gastrorezistentnih tableta.


Nosilac dozvole i Proizvođač

Nosilac dozvole:

Predstavništvo Sandoz Pharmaceuticals d.d. Beograd Kneginje Zorke 2, Beograd, Srbija


Proizvođač:

Salutas Pharma GmbH

Otto-von-Guericke-Allee 1, Barleben, Nemačka


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno Oktobar 2011.

Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:

Esomeprazol Sandoz®, gastrorezistentne tablete, 7x20mg... 515-01-1971-10-001.........07.11.2011. Esomeprazol Sandoz®, gastrorezistentne tablete, 7x20mg...515-01-1972-10-001.........07.11.2011. Esomeprazol Sandoz®, gastrorezistentne tablete, 7x40mg... 515-01-1976-10-001.........07.11.2011. Esomeprazol Sandoz®, gastrorezistentne tablete, 7x40mg... 515-01-1977-10-001.........07.11.2011.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z