FISKocr

MontEP


UPUTSTVO ZA LEK


MontEP, film tablete, 10 mg Pakovanje: blister, 3x10 film tableta Ime leka, oblik, jačina i pakovanje


Proizvođač: ExtractumPharma zrt.

Adresa: Mađarska, Kunfehértó, IV. körzet 6.

Podnosilac zahteva: ExtractumPharma d.o.o.

Adresa: Matije Gupca 14, Subotica


MontEP, 10 mg, film tablete montelukast


Za lekove koji se izdaju samo uz lekarski recept

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek MontEP i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek MontEP

 3. Kako se upotrebljava lek MontEP

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek MontEP

 6. Dodatne informacije


1. ŠTA JE LEK MONTEP I ČEMU JE NAMENJEN


Montelukast je antagonista leukotrijenskih receptora koji blokira supstance koje se zovu leukotrijeni. Leukotrijeni izazivaju sužavanje i zapaljenje disajnih puteva u plućima, a takođe mogu izazvati alergijske simptome. Blokiranjem leukotrijena lek Montelukast poboljšava simptome astme, pomaže u kontroli astme i poboljšava sezonske alergijske simptome (takođe poznate kao polenska kijavica ili sezonski alergijski rinitis).


Vaš lekar Vam je propisao montelukast da bi lečio astmu koju imate, sprečavajući pojavu simptoma astme tokom dana ili noći.Simptomi astme su: kašalj, zviždanje u grudima, osećaj teskobe u grudnom košu. Šta su sezonske alergije?

Sezonske alergije (takođe poznate kao polenska kijavica ili sezonski alergijski rinitis) su alergijski odgovor, često izazvan polenom koji se sa drveća, trava i korova prenosi vazduhom. Simptomi tipične sezonske alergije mogu biti: zapušenost, curenje i svrab nosa, kijanje, vodnjikave, otečene, crvene oči i


svrab u očima.


2.ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK MONTEP


Obavestite vašeg lekara o svim medicinskim problemima ili alergijama koje trenutno imate ili ste imali ranije.


Lek MONTEP ne smete koristiti:Kod astmatičnih pacijenata koji se leče MontEPom zabeleženi su veoma retki slučajevi kombinovanih simptoma poput simptoma sličnih gripu, peckanje i bockanje ili utrnulost ruku i nogu, pogoršanje plućnih simptoma i/ili osip na koži (Čurg-Štrausov sindrom). Ukoliko vam se javi jedan ili više ovih simptoma, odmah se obratite vašem lekaru.


Od vašeg lekara ili farmaceuta možete dobiti više informacija o neželjenim efektima. Ukoliko bilo koji od neželjenih efekata postane ozbiljan, ili ukoliko se pojavi neki neželjeni efekat koji nije naveden u ovom uputstvu, molimo vas da o tome obavestite vašeg lekara ili farmaceuta.


 1. KAKO ČUVATI LEK MONTEP


  Rok upotrebe


  30 meseci.


  Nemojte koristiti lek posle isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.

  Čuvanje


  Čuvati u originalnom pakovanju radi zaštite od svetlosti i vlage. Čuvati lek van domašaja i vidokruga dece!


 2. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek MONTEP


Aktivni sastojak leka je montelukast-natrijum

Jedna film tableta sadrži 10,40 mg montelukast-natrijuma, što odgovara 10 mg montelukasta. Pomoćne supstance:

Jezgro tablete:

Celuloza, mikrokristalna hidroksipropilceluloza kroskarmeloza-natrijum laktoza, monohidrat magnezijum-stearat


Obloga:


Opadry II Beige 31F27012 (bež) sadrži: laktoza, monohidrat Hipromeloza 15cP

Titan-dioksid Makrogol 4000

Gvožđe (III)- oksid, žuti Gvožđe (III)-oksid, crveni


Kako izgleda lek MONTEP i sadržaj pakovanja


Izgled leka:


MontEP 10mg: bikonveksne film tablete, smeđe boje, u obliku kvadrata, veličine 7.9mm x 7.9mm, sa utisnutom oznakom “M” na jednoj strani


Sadržaj pakovanja:


MontEP 10mg: jedna kutija sadrži 3 Alu/Alu blistera sa po 10 tableta


Nosilac dozvole i Proizvođač Nosilac dozvole:

ExtractumPharma d.o.o.

Matije Gupca 14 Subotica


Proizvođač: ExtractumPharma zrt. Kunfehértó, IV. körzet 6. Mađarska


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Jun 2011.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


515-01-5502-10-001.........25.08.2011.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   
kontakt@lekovi.org