FISKocr

Dibiglim


UPUTSTVO ZA LEK


Dibiglim®, tableta, 1 mg Pakovanje:ukupno 30 kom, blister, 3 x 10 tableta


Dibiglim®, tablete, 2 mg Pakovanje:ukupno 30 kom, blister, 3 x 10 tableta


Dibiglim®, tablete, 3 mg Pakovanje:ukupno 30 kom, blister, 3 x 10 tableta


Dibiglim®, tablete, 4 mg Pakovanje:ukupno 30 kom, blister, 3 x 10 tabletaProizvođač:


Adresa:

Ufar d.o.o., u saradnji sa Sandoz Pharmaceuticals d.d.


Ufar d.o.o.:Lipovički put 308b, Beograd, Srbija

Sandoz Pharmaceuticals d.d.: Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija

Podnosilac zahteva: Ufar d.o.o.

Adresa: Lipovički put 308b, Beograd, Srbija


Dibiglim® , 1 mg, tablete Dibiglim® , 2 mg, tablete Dibiglim® , 3 mg, tablete Dibiglim® , 4 mg, tablete


INN : glimepirid


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


 1. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK Dibiglim


  Lek Dibiglim ne smete koristiti:

 2. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK Dibiglim

  Lek Dibiglim uzimajte uvek tačno onako kako vam je to objasnio Vaš lekar. Ako niste sasvim sigurni, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom.


  Za oralnu upotrebu.

  Lek je namenjen za odrasle.


  Uzimanje leka

 3. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA

  Lek Dibiglim, kao i drugi lekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih.


  Odmah obavestite lekara ako se kod Vas javi neki od sledećih simptoma:


  Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


 4. KAKO ČUVATI LEK Dibiglim


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece.


  Rok upotrebe

  2 godine.


  Nemojte koristiti lek Dibiglim posle isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju ("Važi do:"). Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.

  Čuvanje


  Lek čuvati na temperaturi do 30°C.


  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.

  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.

 5. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Dibiglim

Aktivna supstanca je: glimepirid. Dibiglim 1 mg tablete

Jedna tableta sadrži 1 mg glimepirida. Dibiglim 2 mg tablete

Jedna tableta sadrži 2 mg glimepirida. Dibiglim 3 mg tablete

Jedna tableta sadrži 3 mg glimepirida. Dibiglim 4 mg tablete

Jedna tableta sadrži 4 mg glimepirida.


Ostali sastojci su:

Dibiglim1mgtablete: laktoza, monohidrat; natrijum-skrobglikolat (tip A); povidon K30; gvožđe(III)-oksid,

crveni (E172); celuloza, mikrokristalna; magnezijum-stearat.


Dibiglim2mgtablete: laktoza, monohidrat; natrijum-skrobglikolat (tip A); povidon K30; indigo karmin (E132);gvožđe(III)-oksid, žuti (E172);celuloza, mikrokristalna; magnezijum-stearat.


Dibiglim3mgtablete: laktoza, monohidrat; natrijum-skrobglikolat (tip A); povidon K30; gvožđe(III)-oksid, žuti (E172); celuloza, mikrokristalna; magnezijum-stearat.


Dibiglim4mgtablete: laktoza, monohidrat; natrijum-skrobglikolat (tip A); povidon K30; indigo karmin (E132); celuloza, mikrokristalna; magnezijum-stearat.


Kako izgleda lek Dibiglim i sadržaj pakovanja

Dibiglim1mgtabletesu: duguljaste, fasetirane tablete, svetloružičaste boje, sa vidljivim tamnijim tačkicama, sa obe strane je utisnuta podeona crta, sa utisnutom oznakom "G1" na jednoj strani.

Dibiglim2mgtabletesu: duguljaste, fasetirane tablete, zelene boje, sa vidljivim tamnijim tačkicama, sa obe strane je utisnuta podeona crta, sa utisnutom oznakom "G2" na jednoj strani.

Dibiglim3mgtabletesu: duguljaste, fasetirane tablete, svetložute boje, sa vidljivim tamnijim tačkicama, sa obe strane je utisnuta podeona crta, sa utisnutom oznakom "G3" na jednoj strani.

Dibiglim4mgtabletesu: duguljaste, fasetirane tablete, svetloplave boje, sa vidljivim tamnijim tačkicama, sa

obe strane je utisnuta podeona crta, sa utisnutom oznakom "G4" na jednoj strani.


U kartonskoj kutiji se nalaze 3 PVC/PE/PVDC/Al blistera sa po 10 tableta (ukupno 30 tableta).


Nosilac dozvole i Proizvođač

Nosilac dozvole:

Ufar d.o.o., Lipovički put 308b, Beograd, Srbija Proizvođač:

Ufar d.o.o., Lipovički put 308b, Beograd, Srbija

u saradnji sa Sandoz Pharmaceuticals d.d., Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:

Dibiglim, tableta, 30 x 1 mg: 515-01-01647-13-001 od 30.09.2013.

Dibiglim, tableta, 30 x 2 mg: 515-01-01648-13-001 od 30.09.2013.

Dibiglim, tableta, 30 x 3 mg: 515-01-01649-13-001 od 30.09.2013.

Dibiglim, tableta, 30 x 4 mg: 515-01-01653-13-001 od 30.09.2013.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   
kontakt@lekovi.org