FISKocr

Myderison


UPUTSTVO ZA PACIJENTA


Myderison, film tablete, 150 mg Pakovanje: blister, 3x10 film tableta


Proizvođač: Meditop Gyogyszeripari KFT

Adresa: Ady Endre u. 1., 2097 Pilisborosjenő, Mađarska

Podnosilac zahteva: Goodwill Pharma d.o.o.

Adresa: Matije Gubca 14, 24000 Subotica


Myderison 150 mg, film tablete tolperison


Za lekove koji se izdaju samo uz lekarski recept

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta


:


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Myderison i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Myderison

 3. Kako se upotrebljava lek Myderison

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Myderison

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK MYDERISON I ČEMU JE NAMENJEN


  Myderison je lek koji deluje na centralni nervni sistem. Primenjuje se u lečenju povišenog mišićnog tonusa i mišićne napetosti različitog porekla.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK MYDERISON


  Upozorite lekara ako uzimate druge lekove, imate neku hroničnu bolest, neki poremećaj metabolizma, preosetljivi ste na lekove ili ste imali alergijske reakcije na neke od njih.


  Lek Myderison ne smete koristiti:


  Myderison je kontraindikovan kod dece mlađe od 14 godina.


  Kada uzimate lek Myderison, posebno vodite računa:


  Ukoliko se kod Vas jave svrab i osip, odmah prestanite da uzimate lek, a u slučaju da se kod Vas jave glavobolje, pad krvnog pritiska, malaksalost, mučnina, vrtoglavica, teskoba u grudima, otoci nogu i ruku i promuklost – bez odlaganja zatražite hitnu medicinsku pomoć.


  Primena drugih lekova


  Imajte u vidu da se ove informacije mogu odnositi i na lekove koje više ne pijete, kao i na lekove koje planirate da uzimate u budućnosti. Obavestite svog lekara ili farmaceuta ako uzimate, ili ste do nedavno uzimali neki drugi lek, uključujući i lek koji se nabavlja bez lekarskog recepta.


  Interakcije lekova koje bi ograničile primenu Myderisona nisu prijavljene. Tolperison je jedinjenje koje deluje centralno ali ne izaziva sedaciju, pa može da se kombinuje sa sedativima, hipnoticima i anksioliticima. Smanjenje doze tolperisona bi trebalo razmotriti ukoliko se istovremeno primenjuje sa nekim drugim miorelaksansom centralnog dejstva.


  Tolperison pojačava dejstvo nifluminske kiseline. Može da bude potrebno smanjenje doziranja nifluminske kiseline ili nekog drugog NSAIL, pri istovremenoj primeni sa tolperisonom.


  Uzimanje leka Myderison sa hranom ili pićima


  Myderison ne menja dejstva alkohola na CNS.

  Konzumacija hrane i pića ne utiče na apsorpciju leka Myderison.


  Primena leka Myderison u periodu trudnoće i dojenja


  Pre nego što počnete da uzimate neki lek, posavetujte se sa svojim lekarom ili farmaceutom.


  Obavestite Vašeg lekara ukoliko ste trudni ili planirate trudnoću. Myderison ne treba upotrebljavati u periodu trudnoće i dojenja.

  Uticaj leka Myderison na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama


  Nema podataka da Myderison utiče na sposobnost upravljanja motornim vozilima i rukovanja mašinama.

  Ako osetite vrtoglavicu ili slabost u mišićima tokom primene leka Myderison, obratite se svom lekaru.


  Važne informacije o nekim sastojcima leka Myderison


  Myderison film tablete sadrže sadrže mlečni šećer (laktozu) i manitol.


  Ukoliko znate da ne podnosite neki od šećera, obratite se svom lekaru pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK MYDERISON


  Lek Myderison uzimajte uvek tačno onako kako vam je to objasnio Vaš lekar. Ako niste sasvim sigurni, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom.


  Ukoliko nije drugačije propisano, uobičajena doza je 1 film tableta Myderison-a 150 mg tri puta dnevno.


  Treba da se strogo pridržavate propisane doze i dužine trajanja terapije. Myderison bi trebalo uzimati posle obroka, sa čašom vode.


  Ako ste uzeli više leka Myderison nego što je trebalo


  Ukoliko ste uzeli veću dozu leka MYDERISON nego što bi trebalo, odmah razgovarajte sa Vašim


  lekarom ili farmaceutom!

  Antidot ne postoji, primenjuju su opšti principi lečenja trovanja.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Myderison


  Nikada ne uzimajte duplu dozu da nadoknadite to što ste preskočili da uzmete lek!


  Ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao svi lekovi i Myderison može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih.


  Neželjena dejstva su navedena prema učestalosti. veoma česta: ≥1/10

  česta: ≥1/100 i <1/10 povremena: ≥1/1.000 i <1/100 retka: ≥1/10.000 i <1/1.000 veoma retka: <1/10.000

  nepoznata: učestalost se ne može proceniti na osnovu raspoloživih podataka


  Povremeno: anoreksija, poremećaji spavanja, nesanica, vrtoglavica, pospanost, glavobolja, pad krvnog pritiska, osećaj nelagodnosti u abdomenu, dijareja, muka, suvoća usta, dispepsija, mišićna slabost, bol u mišićima i ekstremitetima, malaksalost, nelagodnost, zamor.


  Retko: alergijske reakcije i preosetljivost, depresija, smanjena aktivnost, poremećaj pažnje, tremor (drhtanje), hipoastezija, parestezija, letargija, epilepsija, zamagljen vid, vertigo, zujanje u ušima, tahikardija (ubrzan rad srca), palpitacije, angina pektoris,naleti vrućine, krvarenje iz nosa, ubrzano ili otežano disanje, konstipacija, nadutost, epigastrični bol, povraćanje, blago oštećenje jetre, povećano znojenje, alergijske reakcije na koži, svrab, koprivnjača, osip, nelagodnost u ekstremitetima, nevoljno mokrenje (enureza), proteinurija, osećaj mamurluka, osećaj vrućine,iritabilnost, žeđ, povećan nivo bilirubina u krvi, smanjen broj trombocita, povećan broj belih krvnih zrnaca, promenjen nivo enzima jetre.


  Veomaretko: anemija, limfadenopatija, ozbiljna alergijska reakcija, polidipsija, bradikardija (usporen rad srca), osteopenija, nelagodnost u grudima, povećan nivo kreatinina u krvi.


  U slučaju pojave bilo koje reakcije preosetljivosti, primena Myderisona treba da se prekine.

  Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.

 5. KAKO ČUVATI LEK MYDERISON


  Rok upotrebe


  Myderison 150 mg film-tablete: 4 godine

  Lek ne koristiti posle isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju.


  Čuvanje


  Držati van domašaja i vidokruga dece.

  Čuvati na temperaturi do 30ºC u originalnom pakovanju.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Myderison


Sadržajaktivne supstance:

Jedna film tableta sadrži 150 mg tolperison-hidrohlorida.


Jezgro tablete:

talk; stearinska kiselina; krospovidon; betain-hidrohlorid; manitol; celuloza, mikrokristalna.


Filmomotač,Opardy II white:

titan-dioksid (E 171); makrogol 4000; hipromeloza; laktoza,monohidrat.


Kako izgleda lek Myderison i sadržaj pakovanja


Myderison 150 mg film tablete su bele, okrugle, film tablete koje sa jedne strane imaju utisnut broj "150", a sa druge logo proizvođača.


Nosilac dozvole i Proizvođač


Nosilac dozvole: Goodwill Pharma d.o.o. Matije Gubca 14

Subotica 24000


Proizvođač:

Meditop Gyogyszeripari KFT Ady Endre u. 1.

2097 Pilisborosjenő Mađarska


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


April 2011.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


Myderison, 150 mg, film tablete: 515-01-3141-10-001, 10.05.2011.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z