Moozeeck

BRUFEN


UPUTSTVO ZA LEK


BRUFEN®, film tableta, 200 mg ukupno30kom,blister,3x10kom Ime leka, oblik, jačina i pakovanje


Proizvođač: Abbott Logistics B.V.


Adresa: Minervum 7201, 4817 ZJ Breda, Holandija


Podnosilac zahteva: Predstavništvo Abbott Laboratories S.A.


Adresa: Bulevar Mihajla Pupina 115D, Novi Beograd


BRUFEN®, 200 mg, film tableta ibuprofen


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, jer sadrži informacije koje su važne za Vas.

Ovaj lek se možete nabaviti bez lekarskog recepta. Međutim, neophodno je da pažljivo koristite

lek BRUFEN, da biste sa njim postigli najbolje rezultate.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek BRUFEN i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek BRUFEN

 3. Kako se upotrebljava lek BRUFEN

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek BRUFEN

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK BRUFEN I ČEMU JE NAMENJEN

  Lek BRUFEN se može kratkotrajno upotrebljavati u terapiji bolnih stanja poput zubobolje, bolova nakon operativnih zahvata, bolnih menstruacija i glavobolje (uključujući migrenu).


  Brufen može da se koristi kod povreda mekih tkiva kao što su uganuća i istegnuća. Aktivna supstanca leka BRUFEN je ibuprofen i svaka tableta sadrži 200 mg ibuprofena.

 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK BRUFEN


  Lek BRUFEN ne smete koristiti:  Primena drugih lekova


  Neki lekovi kao što su antikoagulansi (lekovi koji sprečavaju zgrušavanje krvi, npr. aspirin/acetilsalicilna kiselina, varfarin, tiklopidin, neki lekovi za snižavanje visokog krvnog pritiska (ACE inhibitori kao što je kaptopril, beta-blokatori kao što je atenolol, blokatori angiotenzin II receptora kao što je losartan) i drugi lekovi mogu da utiču na dejstvo ibuprofena ili ibuprofen može da utiče na njihovo dejstvo. Uvek se posavetujte sa svojim lekarom ili farmaceutom pre nego što uzmete ibuprofen sa nekim drugim lekom. Obavezno obavestite svog lekara ili farmaceuta ako, pored gore navedenih, uzimate neki od sledećih lekova:


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK BRUFEN


  Ukoliko niste sigurni pogledajte tekst na kutiji leka ili se posavetujte sa Vašim lekarom ili farmaceutom. BRUFEN treba uzeti za vreme ili nakon obroka.


  Odrasli i deca starija od 12 godina:

  Početna doza iznosi 400 mg i ona se po potrebi može ponoviti u dozama od 200 do 400 mg u intervalima od

  četiri sata, do maksimalno 1200 mg u toku 24 časa. Lek je namenjen za oralnu primenu.

  Lek je namenjen za odrasle i decu stariju od 12 godina. Lek je namenjen za kratkotrajnu primenu.

  Ne sme se prekoračiti doza od 1200 mg u periodu od 24 sata. Minimalni interval između pojedinačnih doza je najmanje 4 sata.

  Ako ste uzeli više leka BRUFEN nego što je trebalo

  Ako ste uzeli više leka BRUFEN nego što je trebalo, odmah se obratite svom lekaru ili potražite medicinsku pomoć.

  Ako ste zaboravili da uzmete lek BRUFEN

  Ako ste zaboravili da uzmete lek BRUFEN, uzmite zaboravljenu dozu čim se setite, izuzev ako je blizu vreme za sledeću dozu. U tom slučaju ne uzimajte zaboravljenu dozu. Nikada ne uzimajte duplu dozu da nadomestite to

  što ste preskočili da uzmete lek!


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao i svi lekovi, i lek BRUFEN može izazvati neželjena dejstva, mada su ona uglavnom blaga, i ne moraju se javiti kod svih pacijenata. Ukoliko bilo koje neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom Uputstvu za lek, obavezno obavestite svog lekara ili farmaceuta. Pojava neželjenih dejstava može se svesti na najmanju meru ukoliko se koristi najniža delotvorna doza leka u što kraćem vremenskom periodu.

  Ukoliko se tokom terapije ibuprofenom javi bilo koji od sledećih simptoma, prestanite sa uzimanjem BRUFEN 200 mg film tableta i odmah potražite medicinsku pomoć:

  Upotreba visokih doza leka povezana je sa malim povećanjem rizika od nastanka arterijske tromboze (npr.

  infarkt miokarda ili moždani udar).

  Ibuprofen retko izaziva poremećaje krvi, probleme sa bubrezima i jetrom ili teške promene na koži. Veoma retko može doći do pojave aseptičnog meningitisa (zapaljenje zaštitnih ovojnica oko mozga).

  Od drugih neželjenih dejstava javljaju se: glavobolja, priviđenja, vrtoglavica, peckanje (žarenje) u šakama i stopalima, zujanje u ušima, proliv, zatvor, gasovi u stomaku, preosetljivost kože na sunce, umor, malaksalost, promene raspoloženja, depresija i konfuznost.

  BRUFEN ponekad može dovesti do pogoršanja simptoma kolitisa ili Crohn-ove bolesti.


 5. KAKO ČUVATI LEK BRUFEN


  Nemojte uzimati lek BRUFEN nakon isteka datuma roka važnosti naznačenog na kutiji.


  Rok upotrebe


  3 godine.


  Čuvanje


  Čuvati lek van domašaja dece!

  Čuvati na temperaturi do 25°C, u originalnom pakovanju.


 6. DODATNE INFORMACIJE

Šta sadrži lek BRUFEN

Aktivna supstanca leka BRUFEN je ibuprofen. Jedna film tableta sadrži 200 mg ibuprofena. Jezgro tablete:

celuloza, mikrokristalna;

natrijum-kroskarameloza;

laktoza, monohidrat;

silicijum-dioksid, koloidni, bezvodni; natrijum-laurilsulfat;


magnezijum-stearat.


Omotač filma: hipromeloza 6 mPa.s; hipromeloza 5 mPa.s;

talk;

titan-dioksid.


Film omotač se može dobiti primenom Dry Color Dispersion, White 06A28611 ili kombinacijom Opaspray White M-1-7111B, hipromeloze 6 mPa.s i talka.


Opaspray White M-1-7111B se sastoji iz: industrijskog metilovanog alkohola, prečišćene vode,

hipromeloze 5 mPa.s i titan-dioksida.

Dry Color Dispersion, White 06A28611 se sastoji iz: hipromeloze 6 mPa.s,

titan-dioksida,

talka i

hipromeloze 5 mPa.s.


Kako izgleda lek BRUFEN i sadržaj pakovanja


Bele, duguljaste film tablete.

Kartonska kutija sa 3 PVC/ALU blistera sa po 10 film tableta.


Nosilac dozvole i Proizvođač Nosilac dozvole:

Predstavništvo Abbott Laboratories S.A.

Bulevar Mihajla Pupina 115D, Novi Beograd


Proizvođač:

Abbott Logistics B.V.

Minervum 7201, 4817 ZJ Breda, Holandija Ovo uputstvo je poslednji put odobreno Jul 2012.

Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati bez lekarskog recepta.


Broj i datum dozvole:


515-01-1452-11-001 od 25.09.2012.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z