FISKocr

Amoksicilin


UPUTSTVO ZA LEK


AMOKSICILIN, granule za oralnu suspenziju, 250 mg/5 ml,

Pakovanje: bočica, 1 x 100 ml


Proizvođač: Hemofarm A.D.

Adresa: Beogradski put b.b., 26300 Vršac, Republika Srbija Podnosilac zahteva: Hemofarm A.D.

Adresa: Beogradski put b.b., 26300 Vršac, Republika Srbija


Amoksicilin, granule za oralnu suspenziju, 250 mg/5 ml

INN: amoksicilin


Pažljivo pročitajte ovo upustvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate. Ako imate dodatnih pitanja obratite se svom lekaru ili farmaceutu.

Ovaj lek propisan je Vama i ne smete ga davati drugima. Može da im škodi, čak i kada imaju iste znake bolesti kao i Vi.

Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


U ovom uputstvu pročitaćete:

 1. Šta je lek Amoksicilin i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Amoksicilin

 3. Kako se upotrebljava lek Amoksicilin

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Amoksicilin

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK AMOKSICILIN I ČEMU JE NAMENJEN?


  Lek Amoksicilin, čija je aktivna supstanca amoksicilin, trihidrat, pripada grupi penicilinskih antibiotika. Primenjuje se u terapiji infekcija čiji su izazivači bakterije osetljive na amoksicilin.


  Lek Amoksicilin se primenjuje u terapiji:

 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK AMOKSICILIN


  Upozorite lekara ako uzimate druge lekove, imate neku hroničnu bolest, neki poremećaj metabolizma, preosetljivi ste na lekove ili ste imali alergijske reakcije na neke od njih.


  Lek Amoksicilin ne smete koristiti:


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK AMOKSICILIN


  Lek Amoksicilin uzimajte uvek tačno onako kako Vam je to objasnio Vaš lekar. Ako niste sasvim sigurni, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom.


  Za oralnu upotrebu. Lek je namenjen za odrasle, decu i novorođenčad.

  Vaš lekar će odrediti dozu leka koju treba da uzimate u zavisnosti od vrste i težine oboljenja.


  Odrasli (uključujući i starije)


  Uobičajena doza za odrasle: 250 mg tri puta dnevno, ili veća doza (do 500 mg) tri puta dnevno za teže infekcije.


  Terapija visokim dozama (maksimalna preporučena doza za odrasle 6 g dnevno u podeljenim dozama): doza od 3 g dva puta dnevno se preporučuje u određenim slučajevima za terapiju teških ili rekurentnih gnojnih infekcija respiratornog trakta.


  Kratkotrajna terapija: nekomplikovane akutne urinarne infekcije: dve doze od 3 g sa razmakom između doza od 10-12 sati.

  Dentalni apscesi: dve doze od 3 g sa razmakom između doza od 8 sati. Gonoreja: jedna doza od 3 g.


  Deca telesne mase manje od 40 kg


  Dnevna doza je 40-90 mg/kg/dan u dve ili tri podeljene doze (ne više od 3g/dan) u zavisnosti od indikacije, težine oboljenja i osetljivosti patogena.

  Deci telesne mase > 40 kg treba davati uobičajene doze za odrasle.


  Posebne preporuke za doziranje


  Tonzilitis (upala krajnika): 50 mg/kg/dan, u dve podeljene doze.

  Akutno zapaljenje srednjeg uha: kod dece uzrasta 3 do 10 godina, sa teškim ili rekurentnim zapaljenjem srednjeg uha (sa mogućim razvojem komplikacija) može se primenjivati doza od 750 mg, dva puta dnevno, tokom dva dana.

  Rani stadijum lajmske bolesti (izolovani erythema migrans): 50 mg/kg/dan u tri podeljene doze, tokom 14-21 dana.


  Za režim doziranja amoksicilina u profilaksi endokarditisa, molimo da se posavetujete sa svojim lekarom.


  Bubrežna bolest

  U slučaju oštećenja bubrega, lekar će prilagoditi dozu u zavisnosti od stepena oštećenja.


  Način primene:

  Lek se primenjuje oralno pomoću kašičice za doziranje koja se nalazi u pakovanju leka.

  Terapiju treba nastaviti i 2-3 dana nakon nestanka simptoma. Preporuka je da se terapija infekcija izazvanih β-hemolitičkim streptokokom sprovodi najmanje 10 dana kako bi se postigla eradikacija mikroorganizama.


  Pripremljenu suspenziju treba uzeti sa čašom vode. Hrana ne utiče na resorpciju leka.

  Primena kod beba: propisana doza se daje bebama nerazblažena. Posle davanja leka treba dati čaj ili mleko.


  Ako ste uzeli više leka Amoksicilin nego što je trebalo


  U slučaju predoziranja, mogu se javiti gastrointestinalane smetnje poput mučnine, povraćanja i proliva. Ako ste Vi li Vaše dete uzeli više leka nego što bi trebalo, idite do najbliže bolnice i ponesite pakovanje leka sa sobom.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Amoksicilin


  Ako propustite da uzmete lek u odgovarajuće vreme uzmite ga čim se setite. Ako je vreme za narednu dozu, preskočite propuštenu dozu i nastavite sa uzimanjem leka prema utvrđenom rasporedu.

  Ne uzimajte duplu dozu da bi nadoknadili preskočenu dozu.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Amoksicilin


  Ne prekidajte uzimanje ovog leka pre saveta Vašeg lekara, čak i ako se Vi ili Vaše dete osećate bolje. Ukoliko prekinete terapiju ranije, neke bakterije mogu preživeti i infekcija se može ponovo javiti.

  Ne uzimajte veću dnevnu dozu od one koju Vam je lekar propisao.


  Važne informacije o nekim sastojcima leka Amoksicilin


  Lek sadrži saharozu U slučaju intolerancije na pojedine šećere, obratite se vašem lekaru pre upotrebe ovog leka.


  Ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Lek Amoksicilin, kao i drugi lekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih.


  Ukoliko tokom primene leka primetite neki od sledećih neželjenih dejstava, prekinite sa uzimanjem leka i odmah se obratite Vašem lekaru (ova neželjena dejstva se veoma retko javljaju, kod manje od 1 od 10000 osoba):

 5. KAKO ČUVATI LEK AMOKSICILIN


  Rok upotrebe:


  1. godine. Lek ne treba koristiti po isteku roka upotrebe označenog na pakovanju.


   Čuvanje:


   Čuvati na temperaturi do 25°C u originalnom pakovanju u cilju zaštite od svetlosti i vlage. Pripremljena suspenzija se čuva u frižideru (na temperaturi od 2-8˚C) i može se koristiti 14 dana. Čuvati van domašaja dece.


   Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine. Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Amoksicilin


Amoksicilin, granule za oralnu suspenziju, 250 mg/5 ml:


 1. ml pripremljene suspenzije sadrži: amoksicilin 250 mg (u obliku amoksicilin trihidrata)


Pomoćne supstance su: saharin-natrijum; simetikon S 184; guar guma; natrijum-benzoat; saharoza; natrijum-citrat; aroma passion fruit; aroma maline; aroma jagode


Kako izgleda lek Amoksicilin i sadržaj pakovanja


Amoksicilin, granule za oralnu suspenziju, 250 mg/5 ml:

Granule za oralnu suspenziju (granulirani prašak bele do žućkaste boje; nakon pripreme sirupa dobija se žućkasta suspenzija karakterističnog mirisa i ukusa na voće).


Staklena bočica smeđe boje (staklo III hidrolitičke grupe), graduisana na 100 mL, sa sigurnosnim zatvaračem (child resistant) bele boje od polietilena i plastičnom kašičicom od polipropilena graduisana na 2,5 mL i 5 mL u složivoj kartonskoj kutiji sa Uputstvom za lek.

Nosilac dozvole i Proizvođač Nosilac dozvole:

Hemofarm A.D., Beogradski put bb, 26300 Vršac, Republika Srbija.


Proizvođač:

Hemofarm A.D., Beogradski put bb, 26300 Vršac, Republika Srbija.


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno

Oktobar 2012.


Režim izdavanja leka: Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole: 515-01-3415-12-001 od 11.01.2013.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z