Moozeeck

Klean-Prep,


UPUTSTVO ZA LEK


KLEAN-PREP®, prašak za oralni rastvor, 59g+5.685g+1.685g+1.465g+0.7425g,

kesica, 4 x 68.96 g


Proizvođač: Helsinn-Birex Pharmaceuticals Ltd.


Adresa: Damastown Mulhuddart, Dublin 15, Irska


Podnosilac zahteva: Bonifar d.o.o.

Adresa: Bulevar Zorana Ðinđića 87/1, 11070 Novi Beograd, Srbija


Klean-Prep®, prašak za oralni rastvor


INN: makrogol, natrijum-sulfat, natrijum-hidrogenkarbonat, natrijum-hlorid, kalijum-hlorid


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Klean-Prep, i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Klean-Prep

 3. Kako se upotrebljava lek Klean-Prep

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Klean-Prep

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK KLEAN-PREP I ČEMU JE NAMENJEN


  Klean-Prep je prašak koji nakon rastvaranja u vodi daje bezbojan, bistar rastvor karakterističnog mirisa na vanilu. Rastvor je namenjen za oralnu upotrebu, za čišćenje creva kao priprema za preglede i hirurške intervencije na kolonu kao i za kratkotrajno čišćenje creva u slučaju zatvora (konstipacije).


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK KLEAN-PREP


  Lek Klean-Prep ne smete koristiti:


  Ukoliko imate ili sumnjate da imate neko gore navedeno oboljenje, ne uzimajte lek. Konsultuje svog lekara ili farmaceuta.


  Kada uzimate lek Klean-Prep, posebno vodite računa ukoliko imate:  Ukoliko se bilo šta od gore navedenog odnosi na Vas, pre upotrebe obavezno konsultujte Vašeg lekara ili farmaceuta.


  Primena drugih lekova


  Lekovi koji se uzimaju peroralno 1 sat posle početka davanja rastvora Klean-Prep mogu biti isprani iz


  gastrointestinalnog trakta, odnosno neće ispoljiti dejstvo. Klean-Prep ne utiče na druge lekove koje uzimate.


  Obavestite svog lekara ili farmaceuta ako uzimate, ili ste do nedavno uzimali neki drugi lek, uključujući i lek koji se nabavlja bez lekarskog recepta.


  Uzimanje leka Klean-Prep sa hranom ili pićima


  Ne treba uzimati čvrstu hranu najmanje dva sata pre uzimanja leka Klean Prep.


  Primena leka Klean-Prep u periodu trudnoće i dojenja


  Ukoliko ste trudni ili nameravate da ostanete trudni, pre nego što počnete da uzimate Klean-Prep, konsultujte se sa Vašim lekarom.


  Uticaj leka Klean-Prepna upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama


  Nije primenljivo.


  Važne informacije o nekim sastojcima leka Klean-Prep


  Klean-Prep sadrži aspartam, koji se metaboliše do fenilalanina. Oprezno primenjivati rastvor kod osoba sa fenilketonurijom.

  Takođe, ovaj lek sadrži 10 mmol kalijuma i 125 mmol natrijuma po jednoj kesici. Savetuje se poseban oprez kod pacijenata sa renalnom insuficijencijom ili kod pacijenata na kontrolisanoj kalijumskoj/natrijumskoj dijeti.


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK KLEAN-PREP


  Lek uzimajte onako kako Vam je savetovao Vaš lekar. Lek je namenjen za oralnu upotrebu.  Deca

  Lek Klean-Prep ne davati deci. Lek je namenjen samo za odrasle osobe.


  Ako ste uzeli više leka Klean-Prep nego što je trebalo


  Ako imate bilo kakva pitanja, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Klean-Prep

  Ako imate bilo kakva pitanja, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Klean-Prep


  Vaš lekar će Vas posavetovati koliko dugo da uzimate lek KLEAN-PREP.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA

  Kao i drugi lekovi i Klean-Prep može prouzrokovati neželjena dejstva.


  Česta neželjena dejstva (kod 1-10 na 100 pacijenata koji uzimaju lek):

 5. KAKO ČUVATI LEK KLEAN-PREP

  Držati lek KLEAN-PREP van domašaja i vidokruga dece!

  Ne upotrebljavati lek posle datuma isteka označenog na pakovanju.

  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


  Rok upotrebe


  3 godine.


  Čuvanje


  Čuvati na temperaturi do 25°C u originalnom pakovanju.

  Pripremljen rastvor čuvati u frižideru (2°C – 8°C) i upotrebiti ga u toku 48 h.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Klean-Prep


Jedna kesica sadrži:


Makrogol 3350 59.0000 g

Natrijum-sulfat, bezvodni 5.6850 g

Natrijum-hidrogenkarbonat 1.6850 g

Natrijum-hlorid 1.4650 g

Kalijum- hlorid 0.74250 g

Pored toga, lek sadrži aspartam (E951) i aromu vanile.


Kako izgleda lek Klean-Prep i sadržaj pakovanja


Klean-Prep je kristalni prašak bele do krem boje, koji nakon rastvaranja u vodi daje bezbojan, bistar rastvor karakterističnog mirisa na vanilu. Rastvor je namenjen za oralnu upotrebu.

Klean-Prep prašak je zapakovan u kesice. Jedna kutija sadrži 4 kesice i uputstvo za lek.


Nosilac dozvole i Proizvođač


Nosilac dozvole:

Bonifar d.o.o.

Bulevar Zorana Đinđića 87/1 11070 Novi Beograd, Srbija


Proizvođač:

Helsinn-Birex Pharmaceuticals Ltd.


Damastown Mulhuddart, Dublin 15, Irska


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Jul 2012


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


515-01-9102-11-001 od 17.09.2012.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z