FISKocr

Ibalgin Rapid


UPUTSTVO ZA LEK


Ibalgin Rapid, film tableta, 400 mg blister, 1 x 6 kom

blister, 2 x 6 kom


Proizvođač: Zentiva, k.s,

Adresa: U Kabelovny 130, 120 37 Prague 10, Dolni Mecholupy, Republika Češka

Podnosilac zahteva: sanofi-aventis d.o.o.

Adresa: Španskih boraca 3/VI, 11070 Beograd, Srbija


Ibalgin Rapid, film tableta, 400 mg

INN: ibuprofen

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, jer sadrži informacije koje su važne za Vas.


Ovaj lek se može nabaviti bez lekarskog recepta. Međutim, neophodno je da pažljivo koristite lek Ibalgin Rapid, da biste sa njim postigli najbolje rezultate.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Ibalgin Rapid i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Ibalgin Rapid

 3. Kako se upotrebljava lek Ibalgin Rapid

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Ibalgin Rapid

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK Ibalgin Rapid I ČEMU JE NAMENJEN


  Lek Ibalgin Rapid sadrži aktivnu supstancu ibuprofen, koja pripada grupi nesteroidnih antiinflamatornih lekova.


  Sprečava stvaranje prostaglandina, supstanci u tkivu koje su odgovorne za nastanak bola i zapaljenja, a koje se oslobađaju iz oštećenog tkiva. Ibuprofen ublažava bol i zapaljenje različitog porekla. Ibuprofen takođe, olakšava groznicu koja prati npr. prehladu.


  Ibalgin Rapid sadrži ibuprofen u obliku ibuprofen lizinata koji značajno brže dolazi u krvotok i na taj način brže doseže do mesta odgovornog za nastanak bola.


  Lek Ibalgin Rapid se upotrebljava za ublažavanje bolova blagog do umerenog intenziteta, kao što su glavobolja, migrena, zubobolja, menstrualni bolovi, grčevi u mišićima, neuralgija, reumatski bolovi, kao i za ublažavanje simptoma prehlade i gripa.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK Ibalgin Rapid


  Lek Ibalgin Rapid ne smete koristiti: Nemojte uzimati lek Ibalgin Rapid:

 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK Ibalgin Rapid


  Koristite lek Ibalgin Rapid kako Vam je savetovao lekar. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom ukoliko niste sigurni kako se lek primenjuje.

  Lek je namenjen za oralnu primenu. Preporučene doziranje:

  Odrasli i adolescenti uzrasta iznad 12 godina obično uzimaju 1 film tabletu Ibalgin Rapid 3 puta dnevno,

  odnosno 1 film tabletu kao pojedinačnu dozu ili po potrebi.


  Maksimalna preporučena doza ne sme da pređe 1200 mg – 3 film tablete dnevno.


  Minimalni interval između pojedinačnih doza je najmanje 4 sata.


  Ovaj lek je namenjen za kratkotrajnu primenu. Treba uzimati najmanju dozu tokom najkraćeg perioda potrebnog za ublažavanje simptoma.


  Ako se Vaši simptomi pogoršavaju ili Vam ne bude bolje posle 5 dana uzimanja leka Ibalgin Rapid za bolove i zapaljenje ili nakon 3 dana za povišenu temperaturu, obavezno konsultujte Vašeg lekara.


  Ne preporučuje se primena kod dece mlađe od 12 godina.


  Starije osobe: kod starijih osoba postoji povećan rizik od pojave težih posledica neželjenih dejstava. Starije osobe i pacijenti sa oštećenom funkcijom bubrega i jetre treba da uzimaju najmanju efektivnu dozu.

  Posavetujte se sa Vašim lekarom.


  Film tablete treba da se progutaju cele, sa dovoljnom količinom tečnosti. Ako se pojave gastrointestinalni problemi za vreme terapije, preporučljiva je primena tableta sa malom količinom hrane ili ih treba progutati sa mlekom.


  Ako ste uzeli više leka Ibalgin Rapid nego što je trebalo


  U slučaju predoziranja ili slučajnog uzimanja kod dece, odmah kontaktirajte Vašeg lekara ili se javite u najbližu zdravstvenu ustanovu. ponesite preostsale tablete sa sobom.


  Mogu se javiti sledeći simptomi: mučnina, povraćanje, bol u stomaku, glavobolja, nesvestica, pospanost, zamućen vid ili zujanje u ušima.


  Maksimalna preporučena doza ne sme da pređe 1200 mg – 3 fim tablete dnevno.


  Ako ste zaboravili da uzmete Ibalgin Rapid


  Ukoliko ste preskočili da uzmete dozu leka, nikada je ne nadoknađujte tako što ćete duplirati sledeću dozu. Umesto toga, nastavite uzimanje leka, odnosno sledeće doze, kada je za to vreme.


  Ukoliko imate bilo kakva pitanja o ovom leku, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao i svi lekovi, i Ibalgin Rapid može imati neželjena dejstva, iako su ona obično blaga i mogu se javiti samo kod nekih pacijenata. Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite bilo koje simptome koji bi mogli biti neželjena reakcija na Ibalgin Rapid film tablete, a nisu pomenuti u uputstvu, obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta. Rizik se može smanjiti ukoliko se primenjuju što manje doze leka u što kraćem vremenskom periodu neophodnom za postizanje efekta i kontrolu simptoma.


  Odmah prestanite sa uzimanjem leka Ibalgin Rapid i idite kod lekara, ukoliko primetite neki od sledećih ozbiljnih neželjenih dejstava – možda Vam je neophodna hitna medicinska intervencija:


  Prestanite sa uzimanjem leka i obratite se Vašem lekaru, ukoliko se javi neko od dole navedenih neželjenih dejstava:


  U toku primene ibuprofena mogu se javiti mučnina, povraćanje, proliv, nadimanje, zatvor, poremećaj varenja, bol u trbuhu, pojava krvi u stolici, povraćanje krvi, ulcerativni stomatitis (zapaljenje sluznice usne šupljine praćeno čirevima), pogoršanje kolitisa i Kronova bolest (zapaljenska oboljenja creva). Takođe se mogu javiti peptički ulkus (čir), perforacija ili krvarenje iz gastrointestinalnog trakta, ponekad i sa fatalnim ishodom, posebno kod starijih osoba. Povremeno se može javiti i gastritis (zapaljenje želuca), retko gastrointestinalna perforacija a veoma retko i pankreatitis (zapaljenje gušterače).

  Sledeće reakcije preosetljivosti su prijavljene nakon primene ibuprofena: a) nespecifične alergijske reakcije i anafilaktička reakcija, b) reakcije respiratornog trakta (astma, pogoršanje astme, bronhospazam ili otežano disanje), c) kožne reakcije – sitnozrnasta ospa, svrab, koprivnjača, tačkaste promene na koži, otok potkožnog tkiva i veoma retko eksfolijativne i bulozne promene na koži (uključujući Stevens-Johnson-ov sindrom, toksičnu epidermalnu nekrolizu i erythema multiforme).

  Mogu se javiti i otok, hipertenzija i srčana slabost.

  Epidemiološki podaci govore u prilog tome da primena ibuprofena, posebno u velikim dozama (2400 mg/dan) i u dužem periodu, može povećati rizik za pojavu arterijskih trombotičkih događaja kao su infarkt miokarda (srčani napad) ili moždani udar.

  Ostala neželjena dejstva koja se ređe javljaju i za koja uzročno-posledična veza nije čvrsto ustanovljena uključuju: leukopeniju (smanjenje broja belih krvnih zrnaca), trombocitopeniju (smanjenje broja krvnih pločica), neutropeniju (smanjenje broja određene vrste belih krvnih zrnaca), agranulocitozu (potpuni nestanak jedne vrste krvnih ćelija), aplastička i hemolitička anemija (veliko smanjenje broja crvenih krvnih ćelija i hemoglobina u krvi). Mogu se javiti i nesanica, osećaj iracionalnog straha, depresija, konfuzija, halucinacije, optički neuritis (zapaljenje optičkog nerva), glavobolja, trnjenje, vrtoglavica, patološka sanjivost, rinitis (zapaljenje sluzokože nosa), aseptični meningitis sa simptomima ukrućenog vrata, glavoboljom, mučninom, povraćanjem, groznicom ili dezorijentacijom. Još se mogu javiti i poremećaj vida, poremećaj sluha, zujanje u ušima, poremećaji funkcije jetre, hepatitits i žutica. Na koži se mogu javiti teže promene kao što su Stevens Johnson-ov sindrom i toksična epidermalna nekroliza (veoma retko), reakcije preosetljivosti na sunčevu svetlost, poremećaj funkcije bubrega, malaksalost i umor.


 5. KAKO ČUVATI LEK Ibalgin Rapid


  Čuvati lek van domašaja i pogleda dece.


  Rok upotrebe


  3 godine.

  Ne koristite Ibalgin Rapid nakon isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju. Rok ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Čuvanje


  Čuvati na temperaturi do 30°C, u originalnom pakovanju radi zaštite od vlage.

  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da otklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.

  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.

 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Ibalgin Rapid


Aktivna supstanca je ibuprofen 400 mg u jednoj film tableti.


Pomoćne supstance su: laktoza, monohidrat; celuloza,mikrokristalna; skrob, kukuruzni; hipromeloza; natrijum stearilfumarat; talk; silicijum-dioksid, koloidni, bezvodni; titan dioksid; hidroksipropilceluloza; makrogol 6000; polisorbat 80; eritrozin (E 127); simetikon emulzija SE 4 (voda, dimetikon, metilceluloza, askorbinska kiselina).


Kako izgleda lek Ibalgin Rapid i sadržaj pakovanja


Ibalgin Rapid su ružičaste, duguljaste film tablete. Veličina pakovanja je 6 ili 12 film tableta.


To podrazumeva 1 ili 2 blistera, od kojih svaki sadrži po 6 film tableta u jednoj kartonskoj kutiji, zajedno sa uputstvom za lek.


Blister je napravljen od providne PVC/Aclar folije i od PVC/PVC aluminijumske folije sa termooblikovanim slojem.


Nosilac dozvole i Proizvođač Nosilac dozvole:

sanofi-aventis d.o.o. Španskih boraca 3/VI 11070 Beograd, Srbija


Proizvođač:

Zentiva, k.s,

U Kabelovny 130

120 37 Prague 10 Dolni Mecholupy Republika Češka


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Septembar 2012


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati bez lekarskog recepta.


Broj i datum dozvole:


Ibalgin Rapid, film tableta, 400 mg, blister, 1 x 6 kom: 515-01-5810-11-001 od 03.12.2012.

Ibalgin Rapid, film tableta, 400 mg, blister, 2 x 6 kom: 515-01-5811-11-001 od 03.12.2012.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   
kontakt@lekovi.org